Forumet - uppgift lite hjälp

uppgift lite hjälp

236 1 3
Uppgift: mister vet ingenting, vet ingenting om tiden emellan krigstiden. Det är DIN uppgift är att hjälpa honom.
Skriv en kort sammanfattande berättelse på 2-3 A4sidor
Bakgrund
Inom Tyskland
Politik utåt

Jag klarar verkligen ingenting läser men INGENTING går in... om någon har lust att bara skriva någon mening på hjälpen..