Forumet - upplysningstiden & revolutionerna

upplysningstiden & revolutionerna

2423 0 5
har ett ganska stort prov på onsdag i historia som handlar om upplysningstiden och industriella, franska och amerikanska revolutionen. känner mig ganska säker på faktauppgifterna, och mvg-uppgifter brukar vara mycket dra slutsatser/skillnader/likheter etc etc. vill naila detta provet, så uppskattar lite hjälp, och främst då likheter med de olika områdena[smile]
Umotaj:

Varför tycks du jämt behöva hjälp. Kan du inte göra någonting själv eller


enda gången jag brukar vilja ha hjälp är med matte och kan inte påstå att det är så ofta, så var du skulle fått det ifrån vet jag inte. och jo, det kan jag, men som du säkert vet händer det att man stirrar sig blind på sina egna anteckningar.

Spana också in:

De främsta likheterna med t.ex. den franska revolutionen och den amerikanska ligger i krigen mellan Frankrike och Storbritannien, kolonialkrigen i mitten av 1700-talet. Detta krig bidrog till bl.a att Storbritanniens statsskuld fördubbalades och därför krävde nu britterna att de amerikanska kolonierna skulle betala en del av krigskostnaderna. Man började lägga på tull och skatt på olika varor, detta var, enligt kolonisterna inte försvarsbart, p.g.a. att de inte var representerade i parlamentet. En hel del hände här som blossade upp oroligheterna, bl.a The Boston Tea Party. Efter ett par år var kriget i full gång.

Vad gäller Frankrike så försämrades även ekonomin här och statsskulden ökade rejält, mycket p.g.a. de långa krigen, hjälpen till de nordamerikanska kolonierna som man gav mot Storbritannien. Franska företag konkurerades ut av Storbritanniens sådana. Skördar som slog fel och brödpriserna sköt i höjden, vilket var katastrofalt. En del av befolkningen var befriade från att betala skatt, medan andra var tvugna till att betala skatt (tredje ståndet), även där var missnöjet stort, skatterna höjdes även och ännu ett skäl till revolutionens faktum.

Utvecklingen i Frankrike berodde som sagt på många orsaker, ekonomiska, politiska och ideologiska. Och detta kan man även dra en parallell till den amerikanska revolutionen.

Vad gäller Upplysningen så är den grunden till de båda revolutionerna i form av att dess idéer vilar på båda dessa revolutioner. Det var med upplysningens tankar som man angrep det kungliga enväldet, adeln och kyrkans privilegier i Frankrike. Upplysningens tankar ligger även till grund för de 13 koloniernas självständighetsförklaring. Där man bl.a betonade mänskliga fri- och rättigheter. Man anmmade tankar och idéer från Upplysningens filosofer, bl.a Montesquieu's maktdelningslära.

Skillnaderna orkar jag inte skriva om. Orkar ej heller dra in Industriella revolutionen. Kanske om du frågar snällt.[ops]