Forumet - Uppsatser på universitet

Uppsatser på universitet

5941 1 28
Går min första termin och har fått instruktioner att skriva en uppsats om valfritt ämne förankrat i kursliteraturen.

Aldrig skrivit en uppsats på universitet förrut så är osäker på vad dom är ute efter? Tips? Hur ska man referera?
Senast ändrad 24 Sep 2014, 15:36 av André Vifot Haas

Blivande_japan: det där med referenser är så olika beroende på vem som håller kursen enligt mina erfarenheter. fråga kursansvarig om du behöver använda något särskilt system, annars använder du det du vill. personligen brukar jag använda fotnoter när jag får pga gillart
Försöker förstå hur fotnoter funkar men fattar inte. Kan du ge exempel?

Spana också in:

Som japanen säger så brukar lärarna ange vilket system ni ska använda? Vi har en speciell referenshanteringsmall som är särskild utformad för pedagogik på mitt universitet. Vi använder inte fotnoter utan parenteser. 

T ex "Jonsson (2012) menar att barn som inte har någon trygg anknytning applicerar sin inre arbetsmodell på sina relationer t ex till pedagogen."

 "En trygg anknytning definieras av att barnet ser sin anknytningsperson som en trygg hamn att tanka energi hos (Eriksson 2001)."

I texten måste alltid referenser finnas med, antingen genom att skriva som ex med Jonsson eller bara genom att påstå något och då skriva namnet och årtal inom parentes. Vi måste inte ange sidor om det inte handlar om rena citat, men det kan också vara olika.

Vet inte riktigt vad jag ska förklara mer, du kan säkert söka efter nån film på youtube som förklarar referenshantering.

Uppsatser på universitetet brukar se lite olika ut beroende på det ämne du studerar. Själv skriver jag uppsatser inom olika samhällsvetenskaper och där är det viktigt med en struktur som innehåller följande stycken:

  • Inledning (ge läsaren en ingång till ämnet du ska skriva om)
  • Syfte / Frågeställning (varför skriver du om det, varför är ämnet viktigt att studera? har du några frågor du vill besvara med uppsatsen?)
  • Metod / Material (hur ska du samla in information till uppsatsen, var kommer materialet ifrån?)
  • Empiri/Tidigare forskning (redogör för eventuella teorier och/eller vetenskapliga texter du ska använda)
  • Analys (analysera ditt material utifrån empirin)
  • Slutsats (dra slutsatser och besvara dina eventuella frågeställningar)

Sedan kan det som jag sa tidigare variera beroende på vad det handlar om, men det är såhär vi skriver uppsatser inom samhällsvetenskapen. Om det inte är tänkt att det ska vara en stor uppsats eller studie kan du nog skippa att rubricera med syfte, frågeställningar, metod, material och så. Men behåll grundstrukturen och försök att bädda in den informationen så att din lärare vet att du är medveten om vilka kriterier och krav som ställs på en vetenskaplig uppsats. Var tydlig och noga med att granska dina källor och vara källkritisk. 

Vad gäller referenser så rekommenderar jag fotnötter (ja, jag säger så, tyst!) - tycker det är tydligt, enkelt och avbryter liksom inte läsningen som t ex Harvardsystemet gör som innebär att man skriver en parentes i slutet på meningen man lägger till referensen på. Fotnötter fungerar som så att du lägger till en fotnot vid slutet av en mening som du behöver källhänvisa till (vilket förekommer väldigt ofta - ju mer du refererar, desto bättre! det visar att du har belägg för dina påståenden). Då kommer det fram en siffra vid slutet på meningen och även längst ner på sidan där du kan skriva sida, författare, boktitel, årtal när boken utgivits, var den tryckts och så vidare, så att läsaren lätt kan gå tillbaka och hitta var du tagit informationen ifrån. Som sagts tidigare kan du referera efter ett stycke, varje mening är inte nödvändigt. Dock måste du referera direkt efter ett citat om du citerar något ord för ord.

Huvudgrejen med att skriva uppsatser på universitetet är ju att bedriva en vetenskaplig tes eller undersöka ett fenomen ur ett vetenskapligt perspektiv. Hoppas detta hjälpte lite!

Ingefära: Vad är skillnaden mellan inledning och syfte egentligen
Inledning ger mer bakgrundsinformation medan syfte är mer konkret vad syftet är med just den här uppsatsen.

Kort exempel på inledningsfras i en uppsats om högerextremistiska framgångar: Globaliseringen har lett till att nationsgränserna fått mindre betydelse och människor förflyttar sig enklare mellan dem. Den har ökat möjligheter för människor att bosätta sig i nya länder och de ser kanske inte bara sitt eget land som sin spelplan, utan hela världen. Detta har resulterat i mångkulturella samhällen där människor från olika bakgrunder, religioner och kulturer möts och ska samexistera. Men är detta verkligen möjligt? Högerextrema krafter växer sig starkare i Europa och menar på att mångkulturalismen är ett hot mot den nationella identiteten. Bla bla bla bla bla.... massor av information om det...

Kort exempel på syftesfras i en uppsats om högerextremistiska framgångar: Syftet med denna uppsats är att studera högerextremismens framväxt för att identifiera möjliga orsaker till att den växer sig starkare i Europa idag. Det är viktigt eftersom det är ett väldigt aktuellt ämne och högerextremismen etablerat sig såväl i riksdagen som i EU-parlamentet och kan komma att få stor betydelse i politikens utformning under de närmsta åren.

Ah... ok inte jättebra MEN DU FATTAR hoppas jag!

Zymba:
Inledning ger mer bakgrundsinformation medan syfte är mer konkret vad syftet är med just den här uppsatsen.

Kort exempel på inledningsfras i en uppsats om högerextremistiska framgångar: Globaliseringen har lett till att nationsgränserna fått mindre betydelse och människor förflyttar sig enklare mellan dem. Den har ökat möjligheter för människor att bosätta sig i nya länder och de ser kanske inte bara sitt eget land som sin spelplan, utan hela världen. Detta har resulterat i mångkulturella samhällen där människor från olika bakgrunder, religioner och kulturer möts och ska samexistera. Men är detta verkligen möjligt? Högerextrema krafter växer sig starkare i Europa och menar på att mångkulturalismen är ett hot mot den nationella identiteten. Bla bla bla bla bla.... massor av information om det...

Kort exempel på syftesfras i en uppsats om högerextremistiska framgångar: Syftet med denna uppsats är att studera högerextremismens framväxt för att identifiera möjliga orsaker till att den växer sig starkare i Europa idag. Det är viktigt eftersom det är ett väldigt aktuellt ämne och högerextremismen etablerat sig såväl i riksdagen som i EU-parlamentet och kan komma att få stor betydelse i politikens utformning under de närmsta åren.

Ah... ok inte jättebra MEN DU FATTAR hoppas jag!
Tack!