Forumet - Upptäckt inom den moderna kosmologin

Upptäckt inom den moderna kosmologin

7829 0 55
Jag träffade på en forskare som kallade sig ''snilleblixten'' på Flashbacks forum. Han driver också en blogg där han vederlägger konspirationer osv.

I denna spännande text, som är ett förbluffande, imponerande upptäckt, vederlägger han den moderna kosmologin. Jag har nu gjort ett ''kort'' uttrag av hans teori. Personligen tycker jag att den verkar rimlig.

Ta er tid och läs gärna igenom texten innan ni svarar på inlägget.

INLEDANDE SAMMANFATTNING:

I följande vetenskapliga skrift (med metafysiska, andliga undertoner) kommer den moderna kosmologin att vederläggas. Den rådande heliocentriska världsbilden kommer att vingklippas, kullkastas och vederläggas, punkt för punkt, i 108 punkter.

Samtidigt återupprättas den heliga geocentrismen, den vackra geocentriska kosmologin, så att Moder Jord återfår sin fornstora glans.

Jorden är de facto stationär, i skapelsens centrum, himlavalvets medelpunkt (Midgård), vilket kommer att beläggas med mängder av vetenskapliga observationer, experiment och forskningsrön.

Vi har systematiskt ända sedan barnsben blivit indoktrinerade och hjärntvättade med den heliocentriska vanföreställningen att jorden och mänskligheten, utan någon som helst styrning (efter den fiktiva Stora Smällen), tokrusar ut mot oändligheten i 2 200 000 km/h (68 gånger Månen tur & retur/dygn), samtidigt som vi antas storma fram runt galaxcentrum i 900 000 km/h, detta samtidigt som vi antas flänga omkring runt solen i 107 000 km/h.
Allt detta samtidigt som folket kring tropikerna antas rotera runt i svindlande 1700 km/h kring jordaxeln och vi svenskar i halva denna hastighet.
Allt detta, gott folk, utan så mycket som en vindpust mot kinden...

Ockhams rakkniv är en princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte ska anta fler företeelser än som behövs för att förklara de observationer man gör, varför Ockham klart gynnar den geocentriska världsbilden, som är den minst komplicerade, med minst justerbara parametrar.

Heliocentrismen är enkom en teoretisk matematisk tankelek (inverterad geocentrism), byggd på overifierbara antaganden, logiska felslut och cirkelbevis, som inte har någonting med den observerbara verkligheten att skaffa, och som dessutom strider mot fysikens lagar. De astronomiska utsagorna som ligger till grund för den heliocentriska modellen, har de facto aldrig någonsin observerats eller bevisats med ett endaste vetenskapligt experiment. Tvärtom, empirin visar att teorin inte håller för närmare granskning.

Alla vetenskapliga experiment som någonsin gjorts stödjer enhälligt geocentrismen, dvs att Moder Jord är stationär i centrum som himlavalvets medelpunkt, det stationära masscentrumet:

VIDEO:

VIDEO:


41. DE 7 KLASSISKA PLANETERNA - DE 7 VECKODAGARNA


Söndag = Solen (sunday), Måndag = Månen (moonday), Tisdag = Mars (mardi), Onsdag = Merkurius (mercredi), Torsdag = Jupiter (jeudi), Fredag = Venus (venerdi), Lördag = Saturnus (saturday).

Moder Jord räknas givetvis inte till dessa sju vandrande planeter, då hon är stationär och själva medelpunkten i hela planetsystemet. Enligt Bibeln vilade Gud på den sjunde dagen, lördagen, som faktiskt är veckans sista dag och därmed den rätta bibliska sabbaten.

Lördag på italienska heter för övrigt sabato. Söndagen började firas som kristen helgdag först efter år 135 e.Kr, under den romerska kejsaren Hadrianus. År 321 e.Kr. förbjöd den romerska kejsaren som hette Konstantin allt sekulärt arbete i städerna på söndagar, "den vördnadsvärda solens dag":

http://sv.wikipedia.org/wiki/Veckodag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vecka


__________________________________________42. DEN SJUNDE HIMLEN - DET HÖGSTA AV DE 7 HIMMELSKA PLANETSYSTEMEN


Den sjunde himlen åsyftar den högsta himmelska sfären, det högsta himmelska planetsystemet i vårt världsägg. Uttrycket ”att vara i sjunde himlen”, i tillstånd av gränslös lycka, kommer just från faktumet att himlavalvet är indelat i 7 himmelska nivåer/sfärer, varav det högsta är det sjunde. Vår skapargud Brahma, som designade och konstruerade alla himlakroppar och livsformer, residerar i den sjunde och högsta sfären/planetsystemet (dimensionen) i världsägget, och hans värld kallas för Brahmaloka, Brahmas planet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Heavens
http://en.wikipedia.org/wiki/Brahma
http://en.wikipedia.org/wiki/Heaven


Vårt himlavalv är indelat i 14 nivåer (dimensioner) av planetsystem, 7 överjordiska (himmelska) och 7 underjordiska (demoniska):

http://ancientvoice.wikidot.com/arti...n-worlds-part4


Vi på jorden räknas in bland de överjordiska (vi befinner oss ju ovan jord), den första och lägsta av de sju. Jorden är det enda karmaskapande planetsystemet, den enda värld där människan med sina handlingar sår ny karma, som man kommer skörda i form av god och dålig karma, i ens framtida reinkarnationer.

Till skillnad mot människan så skapar inte djuren någon karma, de lever endast av karma som de skapat i tidigare liv i mänsklig skepnad. Djuren görs alltså inte ansvariga för sina handlingar, eftersom de saknar den Gudagivna fria viljan.

I Vedaskrifterna finns det många hänvisningar till de 7 himmelska och 7 underjordiska planetsystemen, de 14 världarna:

http://decodehindumythology.blogspot...ed-aliens.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Loka
http://en.wikipedia.org/wiki/Patala
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_mythology
http://www.shankerstudy.com/2007/09/...-universe.html


I Bibeln beskrivs det i flera ställen (Efesierbrevet 4:10, Hebreerbrevet 4:14, Andra Korintierbrevet 12:2) att det finns flera himlar, himmelsdimensioner, och att den tredje himlen är paradiset, dvs svargaloka (de administrativa gudarnas sfär) enligt vedisk terminologi:

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/sjunde.htm


I Koranen (bland annat Al-Mulk 67:3 och At-Talaq 65:12) beskrivs det att Gud skapade 7 himmelska och 7 underjordiska världar:

http://mando2u2003.blogspot.se/2010/...en-earths.html
http://wikiislam.net/wiki/The_Geocentric_Qur%27an (tolkat av heliocentriker)
http://www.fixedearth.com/koran.html
http://quran.com/67/3

http://quran.com/65/12
http://seekersguidance.org/ans-blog/...-sura-al-talaq
http://vigilantcitizen.com/vcboards/....php?f=8&t=126
http://ancientvoice.wikidot.com/arti...n-worlds-part4

VIDEO:De judiska skrifterna beskriver likaledes de 7 nivåerna av himmelska och underjordiska världar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Heavens
http://people.ucalgary.ca/~elsegal/S...th_Heaven.html


__________________________________________43. DE 7 UNDERJORDISKA VÄRLDARNA - HOLLOW EARTH


Finns det liv och teknologiskt högstående underjordiska civilisationer inuti Moder Jord, som det så detaljerat skildras om i all världens religiösa urkunder?

Finns det hemliga underjordiska tunnelsystem och ingångar, förutom vid de bägge polerna, till jordens inre världar?

Finns det inomjordingar?

Ja, svaret kan inte bli något annat än ett obestridligt ja, när man tar del av all forskning, all litteratur, och alla vittnesmål kring vår ihåliga ord.History Channel, med två mycket sevärda dokumentärer om vår ihåliga jord och de underjordiska varelserna:

VIDEO:

VIDEO:
Discovery Channel, en dokumentär om vår ihåliga jord:

VIDEO:
Hollow Earth-teorin, 3D-simulering:

VIDEO:
Allting talar faktiskt för att Moder Jord inhyser underjordiska världar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Patala
http://www.hindudharmaforums.com/showthread.php?t=626
http://www.holloworbs.com/HE_Puranas_Article.htm
http://www.holloworbs.com/Arctic_Home_Vedas.htm
http://www.harekrsna.com/sun/editori...orials6915.htm

http://blogg.aftonbladet.se/snillebl...enskapliga-avhFaktum är att alla planeter ser ut att vara designade och skapade ihåliga, vilket ju per automatik tillintetgör Big Bang-teorin, för hur skulle en kaotisk, IQ-befriad, explosionsartad Big Bang kunna skapa planeterna ihåliga? Att planeterna är skapade ihåliga tyder ju på att det måste finnas en Intelligent Designer bakom skapelsen:

http://www.harekrsna.com/sun/editori...orials8284.htm

http://blogg.aftonbladet.se/snillebl...ig-bang-teorinDet är inne i vår ihåliga jord som de 7 underjordiska världarna (lägre livsdimensioner) ska vara belägna. En expedition med ett stort forskarlag väntas just nu, hösten 2012, vara på plats vid Nordpolen för att grundligt utforska vår ihåliga jord:

http://npiee.org

VIDEO:
Hitler-Tysklands hemliga expeditioner till Antarktis för att finna Hollow Earth. Hemliga militära dokument och kartor, med ingångar till vår ihåliga jord:

VIDEO:

VIDEO:
Teknisk information kring vår ihåliga jord:

VIDEO:
Mysterierna kring vår ihåliga jord. Amiral Byrd´s dokumentation kring sin resa till Hollow Earth och de varelser han träffade där:

VIDEO:
Resan till Hollow Earth. En film om historien, mytologin och folkloren kring vår ihåliga jord:

VIDEO:
Forskare som ger oss tonvis med bevis för ingångar till vår ihåliga jord och UFO-kopplingar till de underjordiska världarna. Hopi-indianerna har många legender kring hur och var man träder in i Hollow Earth:

VIDEO:
Forskare dokumenterar sina bevismaterial för vår ihåliga jord:

VIDEO:
Hollow Earth, Agartha, DNA, hemlig symbolism i media:

VIDEO:
Bibeln om vår ihåliga jord och varelserna som lever i Hollow Earth:

VIDEO:
Kunskapen om Hollow Earth finns i alla religioner och kulturer:

VIDEO:


Kommentarer:

”För något år sedan arbetade jag för ett forskningscentrum där jag insåg att alla Antarktis projekt är topphemliga, men under denna period förstod jag inte varför! Men nu har jag förstått att nord/sydpolen inte ingår i någon nation, har ingen regering och att alla projekt kring polerna är topphemliga.”

”Regeringen tillåter inga flyg över polerna eller så skjuts man ned. Även kommersiella flyg som hävdar att de flyger över polerna, flyger endast över polernas kanter. Alla planeter är ihåliga, se NASA:s Hubble bilder.”POLARSKENEN: Både Norrsken och Sydsken, emanerar faktiskt inifrån vår ihåliga jord. Polarskenen är reflektioner av skenet från jordens inre världar. Satellitbilder från NASA:

http://www.librarising.com/hollow/aurora.html
http://science.nasa.gov/science-news...7/ast09dec97_3
http://hollowplanet.blogspot.com/200...is-images.html
http://www.harekrsna.com/sun/editori...orials8284.htm
http://www.harekrsna.com/sun/editori...orials7213.htm


Övertygande argument som ger stöd för att polarskenen i själva verket har sitt ursprung i jordens inre, i vår ihåliga jord:

http://www.sacred-texts.com/earth/jei/jei17.htm


Vad är det NASA vill dölja i följande bilder från Syd- och Nordpolen?

http://www.projectavalon.net/forum/s...ead.php?t=5233
http://www.ufodigest.com/news/1008/poles.html
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread329423/pg1


Den läsvärdaste regelbundet uppdaterade sajten/bloggen på nätet kring vår ihåliga jord, Hollow Earth, och alla andra ihåliga planeter i vårt planetsystem:

http://hollowplanet.blogspot.se

”Jag har kommit till övertygelsen att jordens rörelse inte kan detekteras med något optiskt experiment.”

- Albert Einstein, föreläsning vid Kyoto universitet i Japan, 14 december 1922, Physics Today, augusti 1982.

Här följer tre pedagogiska videoklipp som illustrerar hur den geocentriska modellen, med planeternas banor runt jorden, fungerar. Genialt och vetenskapligt tilltalande system:

VIDEO:

VIDEO:

VIDEO:

Här är en historisk kronologisk resumé, kring hur vi gradvis sedan 1500-talet indoktrinerats till att förkasta jordens särställning som den centrala stationära himlakroppen i himlavalvet:

http://primecrackpot.blogspot.se/201...-universe.html

I kölvattnet av den heliocentriska världsbilden (en ateistisk doktrin), som slog igenom på 1600-talet, så har allehanda materialistiska och ateistiska teorier dykt upp som svampar ur jorden, såsom darwinismen, relativismen, big bangismen, evolutionismen, nihilismen, marxismen, nazismen och sekularismen, vilket visar det oerhörda andliga förfall som den själlösa, gudlösa heliocentrismen fört med sig.
Vill man tala i konspiratoriska termer, så är heliocentrismen faktiskt alla konspirationers konspiration, modern till alla konspirationer:

VIDEO:

Följande geocentriska sajter rekommenderas mycket varmt, för de som vill utbilda sig och förstå rationellt och vetenskapligt varför den geocentriska kosmologin, med jorden stationär i himlavalvets centrum, är den enda sanna, vackra och fungerande:

http://www.galileowaswrong.com/galileowaswrong
http://galileowaswrong.blogspot.se
https://sites.google.com/site/earthdeception
http://www.ldolphin.org/geocentricity/Aspects.pdf
https://sites.google.com/site/earthd...e-thomas-jones
http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm
http://www.fixedearth.com
http://www.fixedearth.com/old_format.html
http://www.namronsoar.com/toe/bernie1plain.html
http://geocentricity.com/ba1/no071/selbrede.html
http://www.atlanteanconspiracy.com/2...ot-moving.html


VI ÄR ASCH-OFFER
Psykologiska experiment som utfördes av Solomon Asch på 1950-talet - Aschs konformitetsexperiment - visar hur lättrogna och påverkbara vi människor är. Vi har en tendens att okritiskt och osjälvständigt anamma allmänt rådande etablerade åsikter. Detta kan i sammanhanget synnerligen väl appliceras på människors val av världsbild och syn på universums tillblivelse. Vi människor tenderar att tänka och tycka i samma banor som majoriteten i en grupp (grupptryckssyndromet), allt för att slippa riskera ha avvikande åsikter.
Att populasen har gått på den vetenskapliga myten, amsagan, vanföreställningen, att vi håller på och flänger omkring runt solen, är ett typexempel på grupptryckssyndrom i kvadrat, Asch-paradigmet i sin prydno. Vi underkastar oss andras åsikter, företrädesvis av folk med vita rockar, fin titel och myndig röst. Detta så till den milda grad att vi till och med misstror och förnekar våra egna ögons vittnesbörd, att det de facto är solen med stjärnhimlen som dagligdags roterar runt jorden.
Solomon Asch´s konformitetsexperiment, från 1950-talet, apropå hur lätt vi formas och påverkas av etablissemangets och gruppmedlemmars åsikter:
VIDEO:

http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_co...ty_experiments
SMÅ KORTA AXPLOCK, UR DE 108 PUNKTERNA:

MULTIVERSUM - MILJARDER BRAHMAS VÄRLDSÄGG (Punkt 2)
Universum på det globala planet är ett multiversum, bestående av miljarder kosmiska Brahma-ägg/himlavalv, som i en evig cyklisk process expanderar och kontraherar ut och in i Guden Vishnus otaliga transcendentala kroppsporer (singulariteter), i takt med Hans ut- och inandning, liggandes i gränsvattnet mellan den materiella och andliga världen. En hel cykel av expansion och kontraktion, dvs ut- och inandning, pågår i 311,04 biljoner år, vilket är universums och alla Brahmas totala livslängd.
Universum på det lokala planet är det specifika begränsade Brahma-ägg, världsägg/himlavalv, som vi lever i och vars stjärnsystem vi kan detektera med våra korpgluggar och teleskop.
Varje dygn i vår Brahma designers liv (delskapelse) är 8,64 miljarder år, vilket bekräftas här av den store vetenskapsmannen Carl Sagan och sedan av en fascinerande datorsimulerad animation av Brahmas och universums skapelseprocess, med den geocentriska kosmologin:
VIDEO:

VIDEO:

1. Jorden - Himlavalvets stationära masscentrum
2. Multiversum - miljarder Brahmas världsägg
3. Jorden axelroterar 1 varv/år - i perfekt synk med solens kretslopp
4. Stjärnhimlens årliga rörelse - Jordens årliga axelrotation
5. Parallax - Jordens årliga axelrotation
6. Stjärnornas årliga aberration - Jordens årliga axelrotation
7. Solens spiralkretsande runt jorden - två motsatta rörelser
8. Solens vandring mellan vändkretsarna - Årstidernas växlingar
9. Ekliptikans plan lutar 23,44° - inte jordaxeln
10. Solens passager över ekvatorn vid dagjämningarna

11. Satellit-eklips vid dagjämningarna - Heliocentrisk anomali
12. Solens skilda hastigheter - snabbast kring nyår
13. Stjärnorna - 25 000 gånger närmare. Alfa Centauri = 1,632 ljustimmar
14. Spiralgalaxen Vintergatan - Jorden i galaxcentrum
15. Karlavagnen och Orions bälte - stödjer geocentrismen
16. Storleken på vårt himlavalv = 83,5 triljoner månar
17. Månen perfekt synkroniserad med jorden
18. Solens rotationstid = Månens omloppstid runt jorden
19. Jordens polaxel = Kosmiska rotationsaxeln = Världspelaren Meru
20. Polradien kortare än ekvatorradien - Världspelarens axiala penetrering

21. Jorden - Det kosmiska sätet, som solen och månen spiralkretsar kring
22. Planeterna kretsar runt jorden i vackra blomstermönster
23. Stjärnornas egenrörelse - inte jordaxelns precession
24. Jordens oföränderliga position visavi zodiaken
25. Månens mystiska sken - avger alltid ett helt jämnt sken
26. Laserexperimenten till månen - bevisar att jorden är stationär
27. Solen-Månen-Jorden - Det heliga talet 108
28. Universums gudomliga kod - Gyllene snittet
29. Jorden är planetsystemets centrum - inte solen
30. Jorden var rund på medeltiden, rätteligen även medelpunkten

31. Merkurius och Venus = Solens månar
32. Dygnet längre än året på Merkurius och Venus
33. Merkurius perihelium precession
34. Venus faser - Schröter-effekten - Heliocentrisk anomali
35. Venuspassager
36. Jupiters månar
37. Mars retrograda rörelse i sin bana runt jorden
38. Planeternas epicykler - naturliga enligt geocentrismen
39. Himlavalvet omsluts av 7 sfäriska höljen
40. Jorden omsluts av 7 sfäriska höljen

41. De 7 klassiska planeterna - de 7 veckodagarna
42. Den sjunde himlen - det högsta av de 7 himmelska planetsystemen
43. De 7 underjordiska världarna - Hollow Earth
44. Inomjordingar = IT - Intra Terrestrials
45. Brahmas dygn = 8,64 miljarder år. Universums livslängd = 311 biljoner år
46. Brahma - den första empiriska vetenskapsmannen
47. Människan härstammar från vår stamfader Manu
48. Manus livstid = Galaktiskt år
49. Svarta hål = Vishnus otaliga kroppsporer, singulariteter
50. Mörk materia - bara en myt

51. Olbers paradox - bara en paradox för heliocentrismen
52. Negativ parallax - Heliocentrisk anomali
53. Stjärnor har aldrig observerats skapa sig själva
54. Foucaults pendel - en effekt av eterrymdens rotation
55. Allais-effekten under solförmörkelse - Heliocentrisk anomali
56. Corioliskraften - en effekt av eterrymdens rotation
57. De 4 nedtystade vetenskapliga experimenten - Jorden stationär
58. George Airy experimentet - stödjer geocentrismen
59. Michelson-Morley experimentet - stödjer geocentrismen
60. Sagnac experimentet - stödjer geocentrismen

61. Michelson-Gale experimentet - stödjer geocentrismen
62. Dayton Miller experimentet - stödjer geocentrismen
63. Kosmiska bakgrundsstrålningen - centrerad kring jorden
64. Gammastrålningen bekräftar - Jorden är i centrum
65. Rödförskjutningen - Galaxernas strålning expanderar, inte universum
66. Rymdens rotation - inte rymdens expansion
67. Eterrymdens krökning - inte rummets krökning
68. Aberrationen av stjärnljus - en effekt av eterrymdens rörelse
69. Avsaknaden av månljusets aberration - Jorden stationär
70. Gravitationen - Himlakropparna graviterar mot jorden

71. Gravitationen - en effekt av massans påverkan på etern
72. Gravitationen - en tryckkraft, inte en dragkraft
73. Gravitationen - snabbare än ljuset
74. Gravitationen - Lense Thirring-effekten
75. Månens gravitationstrotsande bana runt jorden
76. Tidvatten - trotsar Newtons gravitationslagar
77. Tidvatten - en vakuum-effekt av månens rörelse i eterrymden
78. Geostationära satelliter - rör sig motsatt eterrymdens rotation
79. Östliga raketuppskjutningar - motsatt eterrymdens västliga rotation
80. GPS-systemet - baserar sig på det geocentriska systemet

81. Tidsdilatation
82. Jordbävningar och meteoritnedslag
83. Etern - det elektromagnetiska utbredningsmediet
84. Eterfältet - alstrar elektromagnetismen och gravitationen
85. Eterns hastighet - kvadratroten av höjden ovan marknivå
86. Eterrymdens maxhastighet i vårt himlavalv = 256 000 km/s - 0,85 c
87. Eterns Planckdimensioner - eterns extrema Planckdensitet
88. Etern, eterfältet - utgör de 96% materia som saknas
89. Eterrymdens dagliga rotation runt jorden
90. Satellitbilder av jorden - eterrymden roterar

91. Etern - stöds av vetenskapliga experiment
92. Etern och Einstein
93. Einsteins relativitetsteorier - fulla av brister och motsägelser
94. Avsaknaden av ekvatoriell utbuktning - Heliocentriskt problem
95. Avsaknaden av vild atmosfärsrotation - Heliocentriskt problem
96. Avsaknaden av restituerande vektorfält - Heliocentriskt problem
97. Avsaknaden av markbundna centrifugalkrafter - Heliocentriskt problem
98. Isaac Newtons modell av universum - motsäger slumpen
99. Slumpen - ovetenskapligt nonsens, saknar all teoretisk substans
100. NASA - använder sig av det geocentriska systemet

101. Geocentrism/Heliocentrism - Matematisk koordinattransformation
102. Big Bang-bluffen - Geocentrismens totala antites
103. Vetenskapsmännen eniga - Geocentrismen kosmologiskt möjlig
104. Stjärntydarna stödjer geocentrismen - Galileo, Kepler, Tycho Brahe
105. Världsreligionerna stödjer geocentrismen
106. Litteratur kring den geocentriska kosmologin
107. Geocentrismen på nätet - sajter, artiklar, avhandlingar
108. Geocentrismen växer lavinartat i världen
MULTIVERSUM - MILJARDER BRAHMAS VÄRLDSÄGG (Punkt 2)


Universum på det globala planet är ett multiversum, bestående av miljarder kosmiska Brahma-ägg/himlavalv, som i en evig cyklisk process expanderar och kontraherar ut och in i Guden Vishnus otaliga transcendentala kroppsporer (singulariteter), i takt med Hans ut- och inandning, liggandes i gränsvattnet mellan den materiella och andliga världen. En hel cykel av expansion och kontraktion, dvs ut- och inandning, pågår i 311,04 biljoner år, vilket är universums och alla Brahmas totala livslängd.

Universum på det lokala planet är det specifika begränsade Brahma-ägg, världsägg/himlavalv, som vi lever i och vars stjärnsystem vi kan detektera med våra korpgluggar och teleskop.

Varje dygn i vår Brahma designers liv (delskapelse) är 8,64 miljarder år, vilket bekräftas här av den store vetenskapsmannen Carl Sagan och sedan av en fascinerande datorsimulerad animation av Brahmas och universums skapelseprocess, med den geocentriska kosmologin:

VIDEO:

VIDEO:


__________________________________________


JORDEN AXELROTERAR 1 VARV/ÅR - I PERFEKT SYNK MED SOLENS KRETSLOPP (Punkt 3)


Jorden roterar runt sin axel faktiskt endast 1 varv/år (i perfekt synk med solens kretslopp runt jorden), inte 1 varv/dygn som vi blivit duperade till att tro, vilket bara är heliocentriskt hittepå för att kunna lura i oss vanföreställningen att vi flänger omkring runt solen, att jorden inte skulle inneha någon särställning i vårt kosmos.

Eftersom jorden inte kretsar runt någon annan himlakropp, utan håller sig stadigt stationär i himlavalvets centrum, så kan jorden rätteligen tekniskt sett beskrivas som stationär.

__________________________________________


STJÄRNHIMLENS ÅRLIGA RÖRELSE - JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION (Punkt 4)


Att stjärnhimlen med dess stjärnbilder sakta tycks rotera på himlavalvet under årets lopp (stjärnhimlens årliga rörelse), så att vi ser årstidernas skilda stjärnhimlar, beror faktiskt på jordens årliga axelrotation. Jordens påstådda årliga kretsande runt solen är alltså bara båg.

Det är alltså helt fel, som vi blivit indoktrinerade till, att jorden skulle rotera runt sin axel på daglig basis. Nej, jorden roterar på årlig basis.

All världens astronomiböcker får härmed revideras och skrivas om!
PARALLAX - JORDENS ÅRLIGA AXELROTATION (Punkt 5)


Enligt geocentrismen orsakas parallax av jordens årliga rotation runt sin egen axel. Om man tittar på en närliggande stjärna och noterar dess position relativt en mer avlägsen stjärna, och sedan väntar i sex månader tills jorden har roterat ett halvt varv runt sin egen axel, där alla punkter på jorden har hamnat i sitt oppositionsläge, så kommer den närliggande stjärnan skenbart ha skiftat position relativt den mer avlägsna stjärnan.

Den heliocentriska parallax-metoden är baserad på en lögn, på jordens påstådda kretsande runt solen. Eftersom trianguleringen, heliocentrismens enda direkta metod för att beräkna stjärnavstånd, är baserad på en ren lögn, så blir stjärnavstånden lögnaktigt stora.

Negativ parallax (punkt 52) är för övrigt en heliocentrisk anomali. Den geocentriska modellen har inga som helst problem med att förstå fenomenet negativ parallax, medan det däremot är totalt oförenligt för den heliocentriska modellen. Det är en ovälkommen anomali, och därför väljer man att ignorera och blunda för fenomenet, avfärda det som mätfel.

__________________________________________


SOLENS SPIRALKRETSANDE RUNT JORDEN - TVÅ MOTSATTA RÖRELSER (Punkt 7)


Solen spiralkretsar runt jorden, dels på årlig basis i sitt kretslopp längs ekliptikan runt jorden, dels på daglig basis tillsammans med alla andra himlakoppar, i stjärnhimlens rotation runt jorden. Detta kan vi alla nattetid bevittna med våra egna korpgluggar. Mekaniskt sett, så är stjärnhimlens rotation en integrerad aspekt av det geocentriska systemet för att verka som en motvikt till gravitationens inåtriktade tryck.

__________________________________________


SOLENS VANDRING MELLAN VÄNDKRETSARNA - ÅRSTIDERNAS VÄXLINGAR (Punkt 8)


Årstidernas växlingar förklaras mycket mer logiskt och Ockhamskt med den heliga geocentrismen. Årstiderna orsakas nämligen av solens årliga kretslopp runt jorden, i dess nord-sydliga vandring mellan de båda vändkretsarna längs dess bana, ekliptikan, utefter vilken de 12 stjärnbilderna, zodiaken/djurkretsen, löper som ett brett band.

Att solen verkligen vandrar, bekräftas av solens dagliga gradvisa positionsförändring i sin dagliga upp- och nedgång över jordklotet.

__________________________________________


STJÄRNORNA - 25 000 GÅNGER NÄRMARE. ALFA CENTAURI = 1,632 LJUSTIMMAR (Punkt 13)


Avstånden till stjärnorna och deras storlek är tiotusentals gånger kortare och mindre än vad heliocentrismen gör gällande. Myten om att stjärnorna är miljontals gånger längre bort än solen uppstod med heliocentrismen, där man helt felaktigt använder sig av en parallaxmetod som baserar sig på jordens förmenta kretsande runt solen och där man totalt missuppfattat både rödförskjutningen och gravitationen. Fatala misstag som lett till dagens förvrängda moderna världsbild.

__________________________________________


KARLAVAGNEN OCH ORIONS BÄLTE - STÖDJER GEOCENTRISMEN (Punkt 15)


Man kan ange ett par mycket bra exempel, Karlavagnen och Orions bälte, som avslöjar att den moderna kosmologins avståndsberäkningar till stjärnorna och de inbördes stjärnavstånden är helt uppåt väggarna.

__________________________________________


STORLEKEN PÅ VÅRT HIMLAVALV = 83,5 TRILJONER MÅNAR (Punkt 16)


Himlavalvets sfäriska innandöme är 20,52 ljustimmar i omkrets. Detta kan i förstone tyckas vara orimligt lite, men faktum är att den totala rymdvolymen motsvarar volymen av 83 569 394 564 080 000 000 (83,5 triljoner) stjärnor av månens storlek. Med tanke på att stjärnorna är tiotusentals gånger närmare jorden än vad vi har förletts att tro, så är det fullt rimligt att stjärnorna endast är i månens storlek.

Vårt himlavalv/kosmiska ägg (som beskrivs vara av den minsta kategorin världsägg) mäter 7 050 240 000 km i diameter innanför sitt skal, vilket motsvarar 6,5325 ljustimmar, dvs ca 3,27 ljustimmar i radie från jordens mittposition i himlavalvet.

__________________________________________


JORDENS POLAXEL = KOSMISKA ROTATIONSAXELN = VÄRLDSPELAREN MERU (Punkt 19)


Det är faktiskt den kosmiska världspelaren, det eteriska världsberget Meru/Sumeru (kan inte ses med våra grova jordiska korpgluggar), som utgör den centrala kosmiska rotationsaxeln, axis mundi. Det är runt denna världspelare, som definierar himmelspolerna, hela stjärnhimlen med stjärnorna och planeterna roterar kring varje dygn.

Denna mytomspunna centrala världspelare, världsberg/världsträd, som genomtränger jordens polaxel, som är jordens orubbliga ryggrad, omtalas faktiskt inom all världens religiösa traditioner och kulturer:

http://decodehindumythology.blogspot...1_archive.html


Meru är förbindelselänken mellan de tre världarna (himmel-jord-underjord), och sträcker sig ända uppifrån gudarnas överjordiska himmelska världar, via jorden, ned till demonernas underjordiska världar. I den nordiska mytologin utgörs världspelaren av asagudarnas världsträd Yggdrasil, som asaguden Heimdall förknippas med.

I det gamla Egypten, där man dyrkade solguden, verkade man ha förstått att solen roterar och kretsar kring en central världspelare, axis mundi. Pelaren har blivit till en stor kultsymbol världen över, i form av enorma obelisker i många av världens storstäder.

__________________________________________


POLRADIEN KORTARE ÄN EKVATORRADIEN - VÄRLDSPELARENS AXIALA PENETRERING (Punkt 20)


Anledningen till varför polradien är 21,3 km kortare än ekvatorradien, beror som bekant på att polerna är tillplattade. Detta har ingenting att göra med nån centrifugalkraft från jordens rotation kring sin egen axel. För det första så roterar jorden endast ett varv per år, för det andra borde ju jorden i så fall samtidigt vara utbuktad kring ekvatorn, vilket inte stämmer med den observerbara verkligheten.

Anledningen till att jordens poler är tillplattade, förklaras esoteriskt med att det är det pelarformiga eteriska världsberget Meru/Sumeru som penetrerar jordens poler. Dessutom stämmer tillplattningen väldigt bra överens med Hollow Earth-teorin, dvs att det finns hål/öppningar vid de båda polerna ned till de sju underjordiska världarna.

__________________________________________


JORDEN - DET KOSMISKA SÄTET, SOM SOLEN OCH MÅNEN SPIRALKRETSAR KRING (Punkt 21)


Det stationära sätet i våra kroppar, kroppspartiet mellan ryggen och benen, korresponderar med vår stationära Moder Jord, det kosmiska sätet mellan gudarnas överjordiska planetsystem och demonernas underjordiska planetsystem.

På samma sätt som det spirat upp en kosmisk pelare (Meru, jordens och himlavalvets rotationsaxel) från Moder Jord, det kosmiska sätet, så har det även hos oss människor spirat upp en pelare, kotpelaren (Meru Danda på sanskrit), från vårt säte. På samma sätt som de 7 högre eteriska planetsystemen (skivformiga, roterande) är belägna norrut längs den kosmiska pelaren Meru, med Brahmas planet Brahmaloka högst upp, så är även människans 7 chakras (skivformiga, roterande eteriska energisystem) belägna norrut längs kotpelaren, med kronchakrat Brahma randhra högst upp.

__________________________________________


PLANETERNA KRETSAR RUNT JORDEN I VACKRA BLOMSTERMÖNSTER (Punkt 22)


Det är endast med den geocentriska modellen, med jorden som den centrala stationära referenspunkten, som planeterna visar sig kretsa i vackra koncentriska blomstermönster, som resultat av deras retrograda rörelser. Beräknar man med solen eller någon annan planet som centrum, så framträder inte dessa konstnärliga blomstermönster, vilket återigen bekräftar att det är den geocentriska modellen som är den gudomligt sanna och vackra.

__________________________________________


STJÄRNORNAS EGENRÖRELSE - INTE JORDAXELNS PRECESSION (Punkt 23)


Dagens heliocentriska astronomer resonerar helt bakvänt. Det är inte dagjämningspunkterna som precesserar (förflyttar sig) medurs västerut, relativt stjärnorna, som ett resultat av jordaxelns förmenta vobbel/precession. Det är de facto stjärnorna som förflyttar sig (deras egenrörelse) moturs österut, relativt jordaxeln och dagjämningspunkterna, som ett resultat av zodiakens precession runt jordaxeln, systemets centrum.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

__________________________________________


LASEREXPERIMENTEN TILL MÅNEN - BEVISAR ATT JORDEN ÄR STATIONÄR (Punkt 26)


Laserexperimenten till månen utgör ett obestridligt bevis för att jorden måste vara stationär, med tanke på att retroreflektorer alltid återspeglar strålningen tillbaka i exakt samma riktning där den skickades ifrån. Att laserstrålarna under experimenten alltid har återvänt till utskjutningsplatsen, bekräftar ju att jorden måste vara stationär.

Om jorden dygnsroterar runt sin axel och samtidigt stormar fram runt solen i 30 km/s, runt galaxcentrum i 250 km/s, och med galaxen ut mot oändligheten i 600 km/s, hur är det då möjligt att laserstrålar kan återvända tillbaka till utgångspositionen, till samma ställe på jorden där de skickades ifrån, om jorden inte är stationär?
MERKURIUS OCH VENUS = SOLENS MÅNAR (Punkt 31)


Ett annat faktum som vi aldrig fått lära oss är att Merkurius och Venus faktiskt är solens månar, solens drabanter, vilket innebär att Solen-Merkurius-Venus utgör ett eget rotationssystem som kretsar runt jorden.

__________________________________________


HIMLAVALVET OMSLUTS AV 7 SFÄRISKA HÖLJEN (Punkt 39)


Himlavalvet/världsägget omsluts av 7 sfäriska höljen (precis som jorden) i koncentriska cirklar, bestående av 7 urelement i sina subtila, kausala former, som universell urkälla för dess inre transformationer i världsäggets innandöme. De sju höljena består i tur och ordning av, inifrån och ut, vatten, eld, luft, eter, ego (identifieringsprincipen, själens illusoriska knutpunkt till materien), mahat-tattva (elementens fröform) och pradhana (elementens omanifesterade potentialform).

__________________________________________


SVARTA HÅL = VISHNUS OTALIGA KROPPSPORER, SINGULARITETER (Punkt 49)


De svarta hålen är i form av Vishnus (Guds) otaliga transcendentala kroppsporer (singulariteter), från vilka alla universumen expanderar och kontraherar i takt med Hans ut- och inandning, i en evig cyklisk process. Detta sker i Vishnus kosmiska sömn, yoga-nidra, där Han i sitt drömmande tillstånd skapar denna drömlika virtuella materiella värld, där allt som sker, allt som vi gör, pågår i Hans kosmiska drömmar. Att vi kan uppleva vistelsen här i den materiella världen som en dröm, beror just på att vi alla är del av Vishnus kosmiska drömmar, i Hans drömvärld.

__________________________________________


FOUCAULTS PENDEL - EN EFFEKT AV ETERRYMDENS ROTATION (Punkt 54)


Foucaults pendel brukar anges som ett vattentätt bevis för att jorden axelroterar på daglig basis, men ingenting kunde vara felaktigare. Pendeln motbevisas av Allais-effekten, som påvisar att pendelrörelsen saktar ner under solförmörkelser. Detta beror på att pendeln påverkas av krafterna från den roterande eterrymden/stjärnhimlen. Detta utgör ett obestridligt bevis för att Foucaults pendel inte har något med jordens rotation att göra.

Om pendeln konstant pendlar i samma plan, bibehåller sitt svängningsplan oförändrat (medan jorden roterar under det), vilken kraft är det då som håller pendeln i samma plan? Med andra ord, om pendelns plan är stationär, i förhållande till vad är den stationär? Detta brukar inom fysiken kallas för en ”olöst kraft”.

Foucaults pendel förklaras inte rationellt av en dagligt roterande jord, men av en dagligt roterande stjärnhimmel/eterrymd runt vår jord. Den roterande eterrymden som upptäcktes av Michelson-Gale ger en logisk orsak till Foucaults pendel, och matchar alla observerade detaljer.

Det är alltså jorden som är stationär och pendeln som, i sitt stationära förhållande med universum, följer firmamentets dagliga rotationsrörelse runt jorden.

__________________________________________


CORIOLISKRAFTEN - EN EFFEKT AV ETERRYMDENS ROTATION (Punkt 56)


Corioliskraften uppkommer på jorden som en effekt av eterrymdens/stjärnhimlens rotation kring jorden (1 varv/dygn, medurs västerut). Genom inverkan av eterrymdens rotation och corioliskraften uppkommer en kraftkomposant på de fria virvlarna som tvingar högtrycksvirvlar på norra halvklotet att rotera medurs (i rymdens rotationsriktning) och lågtrycksvirvlar att rotera moturs.

Corioliskraften förklaras av den geocentriska modellen, genom att basera denna kraft på tyngdskillnaden mellan den roterande stjärnhimlen och den stationära jorden.


”Man behöver inte betrakta centrifugalkraften som härrörande från jordens rörelse. Man kan lika gärna förklara den som en reaktion på avlägsna massors rotationseffekt på jorden, varvid jorden betraktas som vilande.”

- Albert Einstein, ”On the Effect of Distant Rotating Masses in Einstein’s Theory of Gravitation”, Physikalische Zeitschrift 22, 29, 1921, Hans Thirring.

__________________________________________


DE 4 NEDTYSTADE VETENSKAPLIGA EXPERIMENTEN - JORDEN STATIONÄR (Punkt 57)


Här följer fyra stycken nedtystade vetenskapliga experiment (George Airy, Michelson-Morley, Sagnac, Michelson-Gale), vilka var ämnade att bevisa att jorden rör sig runt solen. Samtliga experiment gav istället evidens för att jorden är stationär, att jorden inte rör sig i bana runt solen. Experimenten påvisade dessutom etern som mediumet i vilket planeterna färdas runt jorden:

VIDEO:

VIDEO:

VIDEO:Här kan man läsa om alla dessa vetenskapliga experiment som definitivt stödjer den geocentriska världsbilden, modellen som postulerar att jorden är stationär:

http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/Geocexpl.htm
http://www.biblicalscholarship.net/failed.htm
http://www.geocentricbible.com/id31.htm

__________________________________________


KOSMISKA BAKGRUNDSSTRÅLNINGEN - CENTRERAD KRING JORDEN (Punkt 63)


Nya revolutionerande forskningsrön ger belägg för att den kosmiska bakgrundsstrålningen faktiskt är riktad mot, centrerad kring, ekliptikan och jordens ekvatorialplan. Vetenskapen ger nu alltså evidens för att jorden faktiskt befinner sig i mitten av det observerbara universum.

Jorden kan därför med rätta betraktas som skapelsens centrum. Skapelsen finjusterades alltså med utgångspunkt från Moder Jord.

Peer review-granskade studier av galaxspridning visar periodiska koncentriska strukturer som alla är jordcentrerade, med jorden som centrum. Dipolmomentet är faktiskt riktat mot jordens dagjämningspunkter.


”Alla dessa bevis, att universum ser likadant ut oavsett i vilken riktning vi tittar, tyder på att det är något speciellt med vår position i universum. Framför allt tycks det som, om vi observerar att alla andra galaxer rör sig bort från oss, att vi måste vara i universums centrum.”

- Stephen Hawking, "A Brief History of Time", kapitel 3.

__________________________________________


GAMMASTRÅLNINGEN BEKRÄFTAR - JORDEN ÄR I CENTRUM (Punkt 64)


Den isotropiska distributionen av gammastrålning kan empiriskt endast förklaras med den geocentriska modellen. Observerade data kring utbrott av gammastrålning påvisar bestämt att jorden måste vara belägen i centrum av himlavalvet.

__________________________________________


RÖDFÖRSKJUTNINGEN - GALAXERNAS STRÅLNING EXPANDERAR, INTE UNIVERSUM (Punkt 65)


Förmodan om rödförskjutningen som ett dopplerfenomen är en feltolkning av spektrallinjernas förskjutning i galaxstrålningen.

Rödförskjutningen påvisar bara att galaxernas strålning förskjuts/expanderar mot större våglängder, inte att universum expanderar. Universums påstådda expansion är alltså bara en myt. Rödförskjutningen är inte ett dopplerfenomen initierat av avlägsnande stjärnor, utan ett gravitations/centrifugal fenomen orsakat av den roterande stjärnhimlen.

Det är för övrigt bara en myt att Edwin Hubble skulle ha upptäckt ett expanderande universum. Hubble själv trodde faktiskt aldrig på nåt expanderande universum.


”Men rödförskjutningar kan också uppstå genom massors dragningskraft. Med jorden i centrum av universum, skulle stjärnornas dragningskraft också orsaka rödförskjutningar varhelst vi tittade.”

- George Ellis, Paul Davies "Cosmic Heresy?" Nature, 273:336, 1978.

__________________________________________


RYMDENS ROTATION - INTE RYMDENS EXPANSION (Punkt 66)


Det är faktiskt inte så att rymden expanderar. Rymden roterar.

Enligt den heliocentriska standardmodellen tillskrivs eventuella överljushastigheter rymdens expansion. Enligt den geocentriska modellen tillskrivs överljushastigheter istället rymdens rotation. Det enda rimliga och logiska är rymdens rotation, eftersom rymdens expansion skulle innebära att icke-rum (som inte ens finns) förvandlades till rum, vilket ju är en total omöjlighet.

Med tanke på att stjärnorna och alla andra himlakroppar är fästade vid, inbäddade i, den runtdrivande roterande etersfären (det eterisk-dynamiska kosmiska svänghjulet), som bär himlakropparna - så är det inte stjärnornas egenrörelse som får dem att i närmare ljusets hastighet (0,85 c vid himlavalvets gräns/hölje) rotera 1 varv/dygn runt vår centrumplacerade stationära jord, vars axel utgör himlavalvets kosmiska rotationsaxel.

Enligt Big Bang-kosmologin följer himlakropparna med galaxerna i rymdens expansion, dvs det är fråga om rymdens expansionshastighet, inte himlakropparnas egenrörelse. Då är frågan, om himlakroppar kan åka snålskjuts i en förment expanderande rymd, varför då inte även i en roterande rymd? I det ena fallet far rymden linjärt, i det andra fallet cirkulärt - varför förneka snålskjutsen i det cirkulära fallet, i vårt roterande himlavalv/kosmos?

__________________________________________


ETERRYMDENS KRÖKNING - INTE RUMMETS KRÖKNING (Punkt 67)


Det är eterrymden som är krökt, inte rummet som Albert Einstein lyckades trolla till det. Aja baja Einstein. Einstein förväxlade eterrymden med rummet, varför vi idag går i vanföreställningen att det är själva rummet som är krökt. Rummet kan inte krökas, eftersom det helt saknar fysiska egenskaper, till skillnad mot etern som är det finaste av de fem grovfysiska klassiska elementen.

GRAVITATIONEN - EN EFFEKT AV MASSANS PÅVERKAN PÅ ETERN (Punkt 71)


Jorden skapar ett vakuum i rymden och etern söker undanröja vakuumet, vilket orsakar trycket på jorden som vi känner som gravitation. Ju större atommassa en planet har, desto större är gravitationskraften runt planeten.

Gravitationen är alltså en effekt av etern, av den spänning som objektets massa orsakar etern, eftersom etern alltid strävar efter jämvikt. Ju massivare objekt, desto större spänning i eterfältet, vilket resulterar i större gravitationkraft.

__________________________________________


GRAVITATIONEN - EN TRYCKKRAFT, INTE EN DRAGKRAFT (Punkt 72)


Jordgravitationen är inte en dragande kraft inifrån jorden, däremot en tryckande kraft mot jorden. Gravitationen är en effekt av den roterande stjärnhimlens krafter riktade mot vår stationära Moder Jord.

Alla krafter uppkommer genom den viskösa reaktionen på förändring genom en förskjuten eter. Etern vill upprätthålla stabilitet, men rörliga föremål stör denna stabilitet, så en kraft uppkommer som en motreaktion. Det är därför som accelerationskraften upplevs på samma sätt som gravitationskraften, eftersom de framkallas av samma faktor, dvs störningar eller spänningar i etern som den söker stabilisera.

__________________________________________


TIDVATTEN - EN VAKUUM-EFFEKT AV MÅNENS RÖRELSE I ETERRYMDEN (Punkt 77)


Tidvattnet är en vakuum-effekt av månens rörelse i eterrymden. Problemet med tidvattnen är väldigt gammal och har aldrig lösts i den heliocentriska modellen. Detta eftersom etern har exkluderats från den moderna vetenskapens teorier. Det är bara den geocentriska modellen som har en adekvat förklaring till havens tidvatten. De beror nämligen på månens rörelse i eterrymden, vilket orsakar ett vakuum på båda sidor om jorden samtidigt.

__________________________________________


GEOSTATIONÄRA SATELLITER - RÖR SIG MOTSATT ETERRYMDENS ROTATION (Punkt 78)


De geostationära satelliterna förklaras utmärkt väl med geocentrismen. De rör sig genom rymden i samma fart men i motsatt riktning mot eterrymdens/himmelssfärens rotationsriktning.

__________________________________________


GPS-SYSTEMET - BASERAR SIG PÅ DET GEOCENTRISKA SYSTEMET (Punkt 80)


GPS-systemet är förinstallerat med en korrigering, Sagnac-korrigeringen, som påvisar att jorden är stationär. Alla GPS-satelliter måste ha denna korrigering inbyggd, för att kompensera för något som kallas Sagnac-effekten.

__________________________________________


ETERN - DET ELEKTROMAGNETISKA UTBREDNINGSMEDIET (Punkt 83)


Att etern - den klassiska kvintessensen, det femte elementet - skulle vara imaginär, råder det långtifrån konsensus kring i forskarvärlden. Etern har nämligen både dielektricitetskonstant och magnetisk permeabilitet, som går att mäta med hjälp av ljushastighet, alltså två mätbara egenskaper.

Etern är det elektromagnetiska utbredningsmediet. Om strålningen inte går ut i etern, vart går den då? Om ljuset inte är en vågrörelse i etern, i vad är den det då? Om eterkroppen med våra sju chakras (korrelerar med de primära endokrina körtlarna) inte är vår förbindelselänk mellan vår fysiska kropp och vårt medvetande, vad är det då?

__________________________________________


ETERFÄLTET - ALSTRAR ELEKTROMAGNETISMEN OCH GRAVITATIONEN (Punkt 84)


Den roterande eterrymden/himmelssfären uppbär ett elektromagnetiskt fält och alstrar det magnetiska kraftfältet omkring de båda polerna på vår stationära jord. Gravitationen är också en kraft som kommer utifrån eterrymden, och alstras av den roterande eterrymden/himmelssfären, som dessutom genererar den elektromagnetiska energin som håller jorden stabil och fixerad i centrum av himlavalvet.

Den roterande eterrymden alstrar alltså både gravitationsfälten, de elektriska fälten och magnetfälten.

__________________________________________


ETERN, ETERFÄLTET - UTGÖR DE 96% MATERIA SOM SAKNAS (Punkt 88)


Universum består till 96% av eter, det supermassiva (Planckdensitet) alltgenomträngande elementet som styr all fysik i universum. Etern utgör faktiskt de 96% av universums massa som ”saknas”, som annars brukar tillskrivas mörk materia och mörk energi.


”Att förneka etern är som att påstå att rymden totalt saknar fysiska egenskaper.”

- Albert Einstein, Universitetet i Leiden, 1920.

__________________________________________


NASA - ANVÄNDER SIG AV DET GEOCENTRISKA SYSTEMET (Punkt 100)


NASA använder sig av det geocentriska systemet. Faktum är att NASA som standard använder sig av det geocentriska koordinatsystemet, inom industrin kallad för ”Fixed-Earth coordinate system”, när de skjuter upp sina raketer, sonder och satelliter. NASA erkänner att de ideala raketekvationerna är härledda med antagandet av en stationär jord.

__________________________________________


GEOCENTRISM/HELIOCENTRISM - MATEMATISK KOORDINATTRANSFORMATION (Punkt 101)


Oavsett om man använder sig av geocentrisk eller heliocentrisk modell, så blir det inga kinetiska eller kinematiska skillnader mellan planeternas inbördes relationer, vare sig vad beträffar omloppsbanor, avstånd eller krafter. Det hela är bara fråga om matematisk koordinattransformation, dvs vilken himlakropp man låter vara den stationära medelpunkten, referenspunkten i systemet:


”Båda koordinatsystemen [geocentrismen och heliocentrismen] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: "Solen är i vila och jorden rör sig", eller "Solen rör sig och jorden är i vila", innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

- Albert Einstein, ”The Evolution of Physics: From Early Concepts to Relativity and Quanta”, Albert Einstein and Leopold Infeld, 1938, Simon & Schuster, 1966, sid 212.

__________________________________________


STJÄRNTYDARNA STÖDJER GEOCENTRISMEN - GALILEO, KEPLER, TYCHO BRAHE (Punkt 104)


All världens stjärntydare baserar sina astrologiska prognoser på den heliga geocentriska modellen, där solen och de andra planeterna vandrar i zodiaken, i sina respektive banor runt vår stationära Moder Jord. Detta gjorde även vetenskapsmännen Galileo, Kepler och Tycho Brahe, som alla tre var mycket eminenta gudabenådade stjärntydare.

__________________________________________


VÄRLDSRELIGIONERNA STÖDJER GEOCENTRISMEN (Punkt 105)


Kristendomen och Bibeln stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://hypertextbook.com/eworld/geocentric.shtml
http://www.geocentricity.com/confere...le_2_final.pdf
http://www.scribd.com/doc/37372772/N...ntric-UniverseIslam och Koranen stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://mando2u2003.blogspot.se/2010/...en-earths.html
http://wikiislam.net/wiki/The_Geocentric_Qur%27an (tolkat av heliocentriker)
http://www.fixedearth.com/koran.htmlJudendomen stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Heavens
http://people.ucalgary.ca/~elsegal/S...th_Heaven.htmlBuddhismen stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://web.ccsu.edu/astronomy/tibeta...cal_models.htm
http://www.kalacakra.org/calendar/kc_model.htmHinduismen stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://www.unitedindia.com/cosmology.htm
http://www.veda.harekrsna.cz/planetarium
http://krishnascience.info/1_UNI_1.htmlNordiska asatron stödjer den heliga geocentriska kosmologin:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Midg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil


Den heliga geocentriska kosmologin har alltså, förutom den empiriska vetenskapen, även allas vår Skapare på sin sida, då den stöds av av all världens religioner, inklusive vår egna gamla nordiska asatro. Inte illa.
VIDEOR - FAKTA KRING DEN GEOCENTRISKA KOSMOLOGINVi börjar med en grymt fascinerande video kring Indiens geocentriska kosmologi. Videon skildrar bland annat mysterierna kring universums uppbyggnad och funktion och de intelligenta krafter som styr hela det sinnrika kosmiska maskineriet.

Universums skapelseprocess, dess geocentriska struktur med fjorton skilda nivåer av världar, livsdimensioner. Sju överjordiska och sju underjordiska (Hollow Earth) planetsystem, där Moder Jord med den kosmiska rotationsaxeln, Meru, utgör den stationära förbindelselänken mellan de himmelska och demoniska världarna. Världen bortom de sju höljen som omsluter vårt kosmiska ägg (den eviga andliga absoluta rumtiden) skildras också. Suverän audiovisuell produktion:

VIDEO:

VIDEO:


__________________________________________


Den världsberömde astronomen, kosmologen och astrofysikern Carl Sagan var väldigt fascinerad kring den indiska vediska kosmologin. Här förklarar han kring den vediska kosmologins tidsskalor, och att vår skapargud Brahmas dagar hyggligt väl stämmer överens med den moderna vetenskapens observationer:

VIDEO:


http://www.rediff.com/ne

Spana också in:

OF 5:

Filosof alltså. Ett område långt från naturvetenskapen.


Naturvetenskapen växte fram ur filosofin precis som många andra vetenskaper. Det är därför filosofin kallas för vetenskapens moder.

Ursäkta om jag låter arrogant men personen som har skrivit denna text behärskar knappat de mest grundläggande delarna i filosofi gällande främst argumentation, kunskap och logik.

Om man står med facit i hand med olika fallasier behöver man inte läsa länge för att hitta dem tillsammans med ogiltiga slutledningar. Författaren gör inte ens ett försök att motbevisa sin egen teori.

Jag gillar dock de ''vetenskapliga'' källorna: vedaskrifterna,bibeln, koranen hemsnickrade videos på youtube, och idiotiska slutsatser.

Patrick har rätt.... detta är vetenskap.. pseudovetenskap.
Vetenskap är när man först observerar, sen gör en hypotes, sen testar den, sen förfinar den till en teori, sen testar den igen och igen och igen tills den förfinas så bra att den kan kallas för fakta.

Att utgå från "heliga" böcker och sen bilda sig en uppfattning, det kallas för önsketänkande.
- Razorblade -:

Vetenskap är när man först observerar, sen gör en hypotes, sen testar den, sen förfinar den till en teori, sen testar den igen och igen och igen tills den förfinas så bra att den kan kallas för fakta.Att utgå från "heliga" böcker och sen bilda sig en uppfattning, det kallas för önsketänkande.


Och hur VET du det?

Det är ju uppenbarligen precis det som snilleblixten har gjort.

Har själv läst Bibeln ett x antal gånger så utan att låta arrogant så måste jag säga att jag nog är mer bildad än dig. Det som står i Bibeln är sant och det stämmer överrens med verkligheten.
Patrick:

Och hur VET du det?


Kanske för att jag är vetenskapligt skolad till skillnad från andra muppar som bara yrar runt utan att ens veta vad den vetenskapliga metoden är för något.

Patrick:

Har själv läst Bibeln


Jag också!

Patrick:

Det som står i Bibeln är sant och det stämmer överrens med verkligheten.


Jaså? Så du menar att det i början skapades två människor. Först mannen, sen hade guden slut på magiskt stoft och bröt av Adams revben för att fixa till en kvinna. Sen käkade de en frukt som ett talande djur övertalat de om. Och efter allt detta käkande av frukt fick miljarder av människor lida i framtiden för att guden ogillade att de käkade hans frukt.

Sen ska vi inte ens ta det där med 7 dagars skapelse, att det står att vattnet på jorden skapades innan stjärnorna och allt annat skit som inte stämmer överens med vetenskapligt framtagna fakta.
- Razorblade -:

Kanske för att jag är vetenskapligt skolad till skillnad från andra muppar som bara yrar runt utan att ens veta vad den vetenskapliga metoden är för något.


Det är också dödsguden. Livsforskare. Sluta upp med att låta som någon sorts auktoritet och fram med argumenten istället.

- Razorblade -:

Jaså? Så du menar att det i början skapades två människor. Först mannen, sen hade guden slut på magiskt stoft och bröt av Adams revben för att fixa till en kvinna. Sen käkade de en frukt som ett talande djur övertalat de om. Och efter allt detta käkande av frukt fick miljarder av människor lida i framtiden för att guden ogillade att de käkade hans frukt. Sen ska vi inte ens ta det där med 7 dagars skapelse, att det står att vattnet på jorden skapades innan stjärnorna och allt annat skit som inte stämmer överens med vetenskapligt framtagna fakta.


Ja, det finns mycket starka bevis för detta. Anledningen att sjudagars teorin inte stämmer överrens med forskningen är för att forskningen har uppenbara brister...den kan inte ens förklara hur The Big Bang uppkom...mygel.

Visa lite respekt för Bibeln för fan. Men idag har folk ingen respekt... allt handlar om det materiella och som om det inte var nog med att tjejer klär sig utmanande (inte konstigt att det sker våldtäkter) nu klär sig killar också olämpligt (tajta jeans osv). sedan finns det människor som DU som framställer Bibeln i dålig dager. Tragiskt!

ennie:

skit snack, verkar va nått fel på er (Partrik och döds guden)


Eller så är det fel på dig. Eventuellt ett mycket stort fel. Du bemödade (hade säkert inte förmågan) att ens läsa igenom hela texten.
Patrick:

Livsforskare


Vilken metodik använder han i sin forskning? Låt höra?

Patrick:

Ja, det finns mycket starka bevis för detta.


Nämn ett bevis. Med bevis menar jag självklart sånt som är bevisat.

Patrick:

forskningen har uppenbara brister


Vissa teorier som inte är tillräckligt testade än, de har brister ja. Däremot är den vetenskapliga metoden en välbeprövad analytisk metod varför du idag kan sitta i ett uppvärmt hem med el, dator o.s.v. Där har du beviset för att vetenskap fungerar.

Patrick:

människor som DU som framställer Bibeln i dålig dager.


Den där gamla boken klarar det utmärkt själv. Gamla testamentet är fullt av felaktigheter, intolerans, förtryck, våldsamheter, sadism...
Patrick:

Eller så är det fel på dig. Eventuellt ett mycket stort fel. Du bemödade (hade säkert inte förmågan) att ens läsa igenom hela texten.


ahh men jag vill inte bli inbland i skit konstiga saker ^^ sän är de bara töntigt å skriva sånt ^^ om man läser om de kan man bli typ störd å hamnla utan för verkligheten ^^ så ville bara säga de att de kan va farligt ^^