Forumet - Utbyggnad av kärnkraft.

Utbyggnad av kärnkraft.

462 0 74
Konstruktionen av Europas senaste kärnkraftverk i Finland är fyra år försenat och har spräckt budgeten med cirka 70%. Motståndet mot kärnkraftverket har lett till problem i Finland, där endast ett av alla partier är emot utbyggd kärnkraft. Växthuseffekten har lett till ett nyintresse för kärnkraft, och i USA lobbar kärnkraftslobbyn för upp till 100 nya kärnkraftverk inom de kommande 20 åren. Detta kan gå på upp till 1,6 biljoner US dollar.

Ett kärnkraftverk kostade 2001 1000 US Dollar per kWh, och 2008 mellan 7-9000 US Dollar, enligt Steve Thomas, professor i energipolitik vid university of Greenwich i Storbrittanien.

Intresset för kärnkraft beräknas ha mycket att göra med de starka lobbykrafter från energibolag som t.ex EON. I finland kommer utbyggnaden leda till att energin centraliseras till Eon. Sedan 90-talet har energibolagen lagt upp till 1 miljard US dollar på lobbyingkampanjer menar Center for Responsive Politics.

Så misslyckat. Nu har de svenska partierna kommit överens om utbyggd kärnkraft, och vi har inte ens ett behov av det. Pengar i sjön - och det är vi som får betala. Nu handlar frågan om den skiljelinje vi kommit till, ska vi följa folkomröstningen och lägga ned kärnkraften, eller ska vi bygga ut den?

Ska vi lägga ner kärnkraften

Spana också in:

Infocus:

När Barsebäck avvecklades, så var en del av södra Skåne tvungen att köpa el från Danmark.


För att man inte ersatte det med vindkraft, t.ex.

Av Danmarks energi står vindkraften för 20%. I sverige står den för knappt en procent, och vi använder all el slösaktigt - till att t.ex värma upp bostäder.
Infocus:

Jag förstår vad du menar, men vindkraft är dyrt.


Vindkraft kostar per MwH idag lika mycket som kärnkraft.

Totalt finns idag ca
94 000 MW installerad vindkrafteffekt i världen (januari 2008). Det ger energi motsvarande mer än femton kärnkraftsreaktorer av
Barsebäck-storlek. Med nuvarande globala ökningstakt – 28% ökning av vindkraft om året – kommer vindkraften att svara för tio procent
av den globala elproduktionen år 2015.

http://www.vindkompaniet.se/format/fakta_vindkraft.pdf


Vindkraft är just nu det billigaste sättet att uvinna energi från nya kraftverk. Om externa kostnader inkluderas i andra slag av kraftverk är vindenergin mycket konkurrenskraftig. Med externa kostnader menas t.ex. kostnader för hantering av avfallsprodukter, brytning av energiråvaror, eller kostnader till följd av miljöförstöring.

Kostnaderna för de fossila bränslena, som kol, olja och gas, ökar hela tiden i takt med att tillgångarna minskar.
http://www.favonius.se/vindkraft.php

Vindkraft kostar ungefär 25öre/kWh medans kärnkraft kostar 27öre kWh. Det gör vindkraft till det mest logiska att satsa på.
Tydligen finns det många som säger olika angående vad vindkraft kostar.

Det är minst dubbelt så dyrt att framställa koldioxidfri el med vindkraft jämfört med kärnkraft. För tydlighetens skull; det är inte bara Elforskningsinstitutet, Vattenfall, ABB, Lappeenranta University of Technology med flera som bedömer att kostnaden för kärnkraft är mindre än hälften av vad el från vindkraft kostar. Det gör också International Atomic Energy Association (IAEA)

http://www.helagotland.se/ga/artikel.aspx?articleid=4791897

Det var en nivå som var tillräcklig för två år sedan. Men på två år har kostnaderna ökat kraftigt och kalkylen håller inte längre. Det var tufft redan i våras när vi beslutade att gå vidare och det har blivit värre sedan dess, säger Lennart Fagerberg till Ny Teknik.

Ett halvår tidigare hade Eon Vinds partner, det statliga danska energibolaget Dong Energy, lämnat Rödsandprojektet med motiveringen att kostnadskalkylen spruckit och att det överenskomna priset på 49,9 danska öre per kilowattimme var för lågt.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article58162.ece
Infocus:

Tydligen finns det många som säger olika angående vad vindkraft kostar.


Ja. Ny Teknik bedömer dock kostnaden för kärnkraft och vindkraft som lika dyrt, även om den där kalkylen på 27 öre per kWh är på tok för låg, så gäller det även för kärnkraft. 27 öre per kWh är minimpriset, och då tar man inte ens hänsyn till skadevärkningarna på miljön i t.ex områden där uranet bryts, eller förvaringen av avfallet, eller kostnaderna och olyckan vid haverier.

Infocus:

International Atomic Energy Association (IAEA)


Konstigt att en lobbyorganisation för kärnkraft skulle påstå något annat?

En ganska stor anledning till att vindkraft bedöms som mycket dyrare i sverige än i andra länder, trots att den är billig, är pg.a att vi i sverige lever dels på vattenkraften som svarar för halva landets elproduktion, och är extremt billigt, och gammal kärnkraft. Men dessa kärnkraftverk har i princip blivit föråldrade och kommer behöva läggas ner så snart som möjligt - och det är därför man öppnat för att bygga ut kärnkraften med 10 nya verk. Trots att man lika gärna kunde ha lagt pengarna på vindkraft. Ifall man jämför kostnaden för vindkraft med den från gamla, föråldrade kärnkraftverk så är det helt rimligt att det blir dyrare, men det är inte rättvis mattematik, snarare helt falsk mattematik - det är ju en utbyggnad och kostnaderna av drift, som måste tas i beräkning.
Anarkandi:

Konstigt att en lobbyorganisation för kärnkraft skulle påstå något annat?


Det var inte bara IAEA som utpekade sig.

Anarkandi:

En ganska stor anledning till att vindkraft bedöms som mycket dyrare i sverige än i andra länder, trots att den är billig, är pg.a att vi i sverige lever dels på vattenkraften som svarar för halva landets elproduktion, och är extremt billigt, och gammal kärnkraft.


Bra poäng, men i denna artikeln: Sök istället på google: Rapport dömer ut vindkraft – för dyrt.

Så är det Tyskland som utger en kritisk rapport om deras vindkraft som är världens största.


Anarkandi:

så är det helt rimligt att det blir dyrare, men det är inte rättvis mattematik, snarare helt falsk mattematik - det är ju en utbyggnad och kostnaderna av drift, som måste tas i beräkning.


Förvisso, men om man bygger nya kraftverk som är moderna. Ja det kostar en massa pengar, men i längden utvinner dem mer.

http://www.stenling.se/2008/10/21/vad-kostar-det-att-bygga-olika-typer-av-elgene...

Typ Effekt (kWe) 6% ränta 12 % ränta 6 % ränta 12 % ränta
Vind land 4,25 54,5 78,9 37,6 60,7
Vind land 40 47,3 67,9 30,4 49,6
Kärnkraft 1600 27,1 37,9 33 43,8


''Jag jobbar inte inom elkraftområdet utan litar på att Elforsk saknar incitament att framställa något energislag som bättre samt att de har gjort korrekta antaganden i sin analys.''

Så om det stämmer till 100% kan jag inte säga.
Nintendo:

Det finns ju faktiskt något mellan "bygga ut" och "lägga ner" [no-no]


Menar du att låta kärnkraftverken vi har kvar, vara kvar? för det är ju inte en möjlig lösning, snarare en livsfarlig. Antingen så lägger vi ner, eller så bygger vi nya kärnkraftverk så vi kan ersätta dem gamla.

Anklever:

Ska man bygga nytt kan man väl lika gärna bygga miljövänligt?


Ja, det kan man. [cute]
Infocus:

men i längden utvinner dem mer.


Kostnaden för kärnkraftverk blir dyrare ju längre man väntar. I Frankrike blev kostnaden t.ex 3 gånger dyrare än det hade varit om man byggde det 1974. Av den anledningen har faktiskt USA inte byggt ut på 25 år, och intresset är rekordlågt. Sen får du även tänka på att kärnkraft är osäkert. Idag ligger 3/10 reaktorer nere, och alla dessa incidenter var helt oplanerade. Risker inträffar, och enorma mängder energi går förlorade. Att tretusen vindkraftverk skulle gå sönder samtidigt däremot, är inte särskilt troligt. Det enda man får tänka på är att man måste komplettera vindkraft med annat, reglerkraft då, för att kompensera för de tider då det inte blåser så mycket. Vilket vi kan, genom vattenkraft.

Lämpligt att tänka på är också Regeringens utredning som visar hur mycket energi vi faktiskt kan spara genom energieffektivisering. De siffror jag hört är dock att vi skulle kunna energieffektivisera till 48% och därmed kunna fasa ut hela kärnkraften utan problem. Men incitament till det saknas - eftersom man bygger ut hela tiden, så hålls elpriserna nere, och människor kan därför slösa hur mycket de vill. Ett exempel är hur vi värmer upp hus. Sverige är otroligt ineffektivt.

Infocus:

http://www.stenling.se/2008/10/21/vad-kostar-det-att-bygga-olika-type​​r-av-elgene...


Snälla. Lär dig länka. Textformatering > Infoga länk. Annars blir det ... när länken är för lång.