Forumet - [v.42] Veckans Poll: Ebolaviruset

[v.42] Veckans Poll: Ebolaviruset

7234 1 27
top.jpg


Allmänt om viruset:

Wikipedia: Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Viruset tillhör familjen Filoviridae och är ett stavformat filamentöst negativt enkelsträngat RNA-virus (-ssRNA.) Ebolavirus är ett zoonotiskt virus som kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor. Det finns fem kända arter av ebolavirus; Zaire-, Sudan-, Côte d'Ivoire-, Reston- och Bundibugyo ebolavirus. Ebolavirus är en av de mest dödliga patogenerna för människor och icke-humana primater och måste handhas på de laboratorier som har den högsta skyddsklassen, skyddsklass 4. Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är 50-90%. Till familjen Filovirus, Filoviridae hör förutom släktet ebolavirus, också släktet marburgvirus som även det orsakar hemorragisk feber.

o-EBOLA-facebook.jpg


Symptom:

Wikipedia: Inkubationstiden för ebolafeber är 2-21 dagar. Symptomen är akut feber, huvudvärk, muskelvärk, torrhet i svalget, svaghet följt av yrsel, blodiga kräkningar och diarréer och blödningar ur kroppsöppningarna. Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom virusisolation från blodprov. Under senare delen av sjukdomsförloppet eller under tillfrisknandet kan test av antikroppar göras. Diagnostiseringen sker ofta efter full utveckling av ebolafeber då de tidiga symptomen liknar många andra sjukdomar.

Ebola1.jpg


Behandling:

Wikipedia: Det saknas vaccin och antiviralt medel mot ebolafeber. Symptomen behandlas genom att ge patienten vätskeersättning och elektrolyter, febernedsättande läkemedel, vidbehålla patientens syrenivå och blodtryck. Ett antal vacciner har testats under åren men med begränsad framgång. Ribavirin har haft visad framgång bland infekterade möss, men ännu har det inte gjorts några behandlingar av människor med detta läkemedel. Vid upptäckt av Ebola-infektioner finns strikta riktlinjer och manualer utfärdade av WHO att följa. I riktlinjerna finns åtgärder som, kontaktspårning för att se hur många andra som den smittade varit i kontakt med, isolering av patienten, hygienregler som kräver komplett skyddsutrustning och att allt som varit i kontakt med patienten så som instrument och liknande desinficeras och förbrukningsmaterial destrueras. Ebola hemmoragisk feber är nivå 4-klassad, vilket är den högsta säkerhetsnivån i ett laboratorium, samt tillhör kategori A som potentiellt medel för användning inom bioterrorism.

140807-ebola-spain-7a_467e254a065a484d2c

Tänk er ett par korkade misstag.. Någon ebolasmittad sjukvårdare sätter sig ombord på ett flygplan utan någon som helst vetenskap om att hen är smittad. Kroppsvätskor så som svett rinner ur sjukvårdarens porer och greppar tag om allt hen rör vid.

Andra flygplanspassagerare greppar i sin tur något som denna ebolasmittade sjukvårdaren har greppat och viruset sprids.. En majoritet av de ombord blir smittade. En stund senare anländer de till en stor flygplats där många fler människor vistas. Passagerarna besöker toaletter och restauranger, smittan sprider sig till vidare till andra resenärer, som i sin tur bär med sig viruset ombord på andra flygplan vars destinationer är world wide..

En extremt stor epidemi har brytit ut, resurserna som krävs för att vårda varannan levande varelse på jorden samtidigt är obefintliga. En stor majoritet av människorna på jorden, kanske även djur: kommer snabbt att utplånas.

testviz.gif

smallpox-pandemic-outbreak-map.gif


bottom.jpgKommer ebolaviruset ta kol på hela jordens befolkning?

Spana också in:

Nej.

Är det här kontot något som drivs av UM officiellt? Det är oansvarigt att använda en foto från en hollywoodfilm (även om jag antar att verkligheten är värre i egenskap av sådan), effektsökande GIF:ar och dessutom komma med felaktiga påståenden om hur ebola sprids (hudkontakt).

Ebola sprids endast via närkontakt och inmundigande av kroppsvätskor eller genom öppningar i huden, t.ex. skärsår. Att ta på ett svettigt trappräcke innebär inte garanterad infektion.

Dessutom har västvärlden bättre infrastruktur, kommunikation och sjukvård än centralafrika, även bättre folkvett: Vi har inte rituell närkontakt med avlidna släktingars kroppar vid begravning och vi förstår verkligheten av virusinfektioner bättre än mindre bildade människor.

frukt: Är det här kontot något som drivs av UM officiellt?
Nej.

frukt: felaktiga påståenden om hur ebola sprids (hudkontakt).
Jag är hemskt ledsen, glömde din lilla detaljen när vederbörande torkar sig om munnen efter att ha tagit i ett handtag som en ebolasmittad med handsvett tidigare har vidrört.

Hur som helst, tag tråden med en nypa salt. Syftet är underhållande, ej informativt.

player one: men herregud, den som tror att ebola är ett hot mot människan som art har ingen koll på varken epidemiologi i allmänhet eller ebolaviruset i synnerhet. som i, inte ens övergripande allmänbildning.
Haha, ja! För länder med en sjukvård som faktiskt fungerar och med (smittskydds)myndigheter som informerar befolkningen är ebola inte ett problem över huvud taget. Det är tragiskt nog endast avsaknaden av dessa samhällsinrättningar som lett till att viruset spridit sig i den omfattningen det gjort...

S3ON: Om alla världens HIV-smittade hade slutat ha sex och istället tagit livet av sig, hade HIV försvunnit då? 

Hur skapades det in tha first place? 

   
Nästan***** Det hade inte smittats mellan människor och hade tagit flera århundraden att bli så stort som det är idag. Men det ligger alltid kvar men det kan bli väldigt stilla.