Forumet - Vad är egentligen kristendom

Vad är egentligen kristendom

299 0 7
Vad är egentligen kristendom? Kristendom är mycket mer än bara religiösa utövningar, det är något större än så, något djupare, något vackrare. Kristendom handlar om relationer, att stärka relationen med Gud. Människan var skapad för att ha en relation med Gud.


Bibeln är enligt oss kristna en gudomligt inspirerad bok. Det är Guds Ord (2 Tim 3:16). Och om vi läser Bibeln och ska sammanfatta kristendomen med en mening så skulle det vara: Syndernas förlåtelse genom Herren Jesus Kristus. Detta är kärnan i allt vad Jesus lär. Synden separerade människan från Gud. Men när Herren Jesus korsfästes för vår skull så gjorde han det möjligt för oss att ha en relation med Gud. Genom korset så förstörde Herren Jesus den mur som skilde oss från vår Gud. Han betalade sitt liv för våra synder (1 Kor 15:3). Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat" (Luk. 19:10). Detta gör kristendomen unikt till skillnad från andra religioner eftersom att det är endast vi som har fått denna oförtjänta gåva från Gud. Syndernas förlåtelse skulle alltså ge oss ett nytt "liv" med den Helige Anden och en relation med Gud (Apg 10:43mf). Men han gjorde också detta för att vi ska kunna få ett evigt liv med Gud.


Vi kristna tror dessutom på att Jesus uppstod från döden på den tredje dagen (Mark 9:31, Luk 24:46 mf). Herren återuppstod dels för att uppfylla det som stod i skriften (Matt 12:40) och dels för att visa att Han har makt över döden.

Vi tror att Jesus är Gud. Att Gud är treenig, vilket innebär att Gud är ETT väsen men har tre olika hypostaser/gestalter. Dessa är Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Anden.

Spana också in: