Forumet - Vad är en "anarkist"?

Vad är en "anarkist"?

13775 0 86
Jag sedan några månader till baka trott mig vara en anarkist. Nu har jag dock pratat med några andra som också kallar sig anarkister, och det visar sig att vi inte alls håller med varandra om någonting. Märkligt.

Kan någon förklara anarkismen för mig, så att jag kan lista ut vilka av oss som verkligen är anarkister?

Spana också in:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

Anarkism (från grekiskans ἀν (utan) + ἄρχειν (att styra) + ισμός (från stammen -ιζειν), "an archos", "utan härskare", är en politisk riktning med syfte att avskaffa statsmakten, [1][2] kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism, men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst samhälle. Något förenklat kan man säga att anarkisterna vill organisera samhället horisontellt, inte vertikalt, och med allas jämlika medverkan. Staten, kapitalet och klassamhället ses som hinder som först måste undanröjas med en social revolution för att detta ultrademokratiska samhälle ska kunna realiseras.
The King in Yellow:

vilka av oss som verkligen är anarkister?


Antagligen ingen av er. Verklig anarkism är så verkligetsfientlig och går så starkt emot människans natur att ingen vettig människa kan tro på det. Total frihet kan inte existera, lagar och regler måste finnas för att ett samhälle skall fungera.
AndyH:

Antagligen ingen av er. Verklig anarkism är så verkligetsfientlig och går så starkt emot människans natur att ingen vettig människa kan tro på det. Total frihet kan inte existera, lagar och regler måste finnas för att ett samhälle skall fungera.


[tired][tired][tired][tired][tired][tired][tired][tired]

Anarkister har inget alls emot lagar och regler. [tired][tired][tired][tired][tired]
AndyH:

Verklig anarkism är så verkligetsfientlig och går så starkt emot människans natur att ingen vettig människa kan tro på det.


Vad snackar du om? [zzz]
Anarkism innebär inte laglöshet, endast ett avskaffande av alla hierarkiska instutioner.
Dessutom så är det ju snarare sättet vi lever på nu som kan anses onaturligt.
kaninkudde:

har en kompis som är med i muf och är anarkist typ, så man kan visst vara kapitalist och anarkist på samma gång enligt han..


Han är anarkokapitalist, och det är inte en variant av anarkism. Faktum är att din muf:polare bara vill ha en häftigt frihetlig klang till sin drömvärld, trots att han ändå skulle vara för ekonomiska hierarkier och så vidare, vilket går emot anarkismens väsen.
iosib:

källa på det, tack.


Jag känner för att misshandla dig och mörda dina barn. Om du hindrar mig kränker du min frihet.

Jag kanske tyckte att just din cykel såg trevlig ut och bestämde mig för att använda den. Om du hindrar mig kränker du min frihet.

Poängen är att total frihet sker ofta på bekostnad av andras frihet, alltså kan inte total frihet finnas. Vissa begränsningar i friheten och vissa grunläggande regler krävs för att ett samhälle skall fungera.
passaro:

Hur kan du tro dig att vara det om du inte vet vad anarkismen innebär?


Jag trodde att jag var anarkist därför att jag trodde att jag visste vad "anarki" betydde. Nu är jag inte längre säker.

AndyH:

Antagligen ingen av er. Verklig anarkism är så verkligetsfientlig och går så starkt emot människans natur att ingen vettig människa kan tro på det. Total frihet kan inte existera, lagar och regler måste finnas för att ett samhälle skall fungera.


Då är det alltså jag som är den verklige anarkisten, enligt dig. Det är precis det jag tycker.

Tennsoldaten:

Total frihet är verklighetsfrånvarande ja, men det är liberalt trams och inget anarkister tror på.


...men det verkar inte som om alla håller med Andy.

Så anarkister vill inte införa total frihet? Menar de att det går att konstruera ett ordnat samhälle utan någon som helst maktfördelning? Låter otroligt.

Hur som helst är jag enligt dig inte en anarkist.
The King in Yellow:

Så anarkister vill inte införa total frihet? Menar de att det går att konstruera ett ordnat samhälle utan någon som helst maktfördelning? Låter otroligt.


Det är precis det somliga anarkister menar, och utgår man ifrån människans natur inser man snabbt att det är jättegulligt som tanke men helt omöjligt i verkligheten. Människor fungerar helt enkelt inte så.
kaninkudde:

har en kompis som är med i muf och är anarkist typ, så man kan visst vara kapitalist och anarkist på samma gång enligt han..


Is \"anarcho\"-capitalism a type of anarchism?

AndyH:

Poängen är att total frihet sker ofta på bekostnad av andras frihet, alltså kan inte total frihet finnas. Vissa begränsningar i friheten och vissa grunläggande regler krävs för att ett samhälle skall fungera.


Anarkister är inte för total frihet. Man är för maximal frihet för varje individ, utan att någons frihet tillåts gå ut över någon annan. Ett samhälle är inte fritt ifall friheten endast är till för en viss del av befolkningen, som i ett kapitalistiskt samhälle, där endast den ägande klassen har total frihet och inkräktar hejvilt på alla andras.

"Frihet är en illusion så länge som den ene låter den andre svälta"
AndyH:

Vänligen nämn minst en organism med grundläggande gruppdynamik som naturling har ett horisontellt socialt system. Alger etc räknas inte..


Det är inte ett argument mot anarkism, anarkismen försöker inte råda över att det socialt kommer finnas ledartyper o.s.v, bara det att de inte ska vara formellt utplacerade eller dikteras av staten eller dylikt. Men att det i grupper kommer finnas människor som har mer auktoritet än andra går inte att komma ifrån.