Forumet - Vad är en själ?

Vad är en själ?

644 0 44
sajman:

Logiskt?


Det hebreiska ord som översatts med ”själ” är nẹfesh, och det förekommer 754 gånger i de hebreiska skrifterna. Ordet nẹfesh betyder hela den levande varelsen. Enligt The Dictionary of Bible and Religion ”avser det vanligtvis hela den levande varelsen, hela individen”. Detta bekräftas av Bibelns beskrivning av själen i 1 Moseboken 2:7: "Jehova Gud grep sig an med att forma människan av stoft från marken och att blåsa in livets andedräkt i hennes näsborrar, och människan blev en levande själ." Lägg märke till att den första människan "blev" en själ. Detta innebär att Adam inte hade en själ, utan att han var en själ, precis som någon som blir läkare är läkare. Ordet ”själ” betecknar således här hela personen.

Det ord som översatts med ”själ” (psykhẹ) förekommer över hundra gånger i de kristna grekiska skrifterna. I likhet med nẹfesh avser detta ord ofta hela människan. Tänk till exempel på följande uttryck: ”Nu är min själ oroad.” (Johannes 12:27) ”Fruktan började komma över varje själ.” (Apostlagärningarna 2:43) ”Varje själ må underordna sig de överordnade myndigheterna.” (Romarna 13:1) ”Tala tröstande till de nedstämda själarna.” (1 Thessalonikerna 5:14) ”Några få, det vill säga åtta själar, [blev] tryggt ... burna igenom vattnet.” (1 Petrus 3:20) Det är uppenbart att psykhẹ, i likhet med nẹfesh, avser hela människan. Enligt dr Nigel Turner ”betecknar detta ord det som är karakteristiskt mänskligt, jaget, den fysiska kropp i vilken Guds ruach [ande] har inandats. ... Betoningen ligger på hela jaget.”

Det är intressant att lägga märke till att ordet ”själ” i Bibeln inte bara används om människor, utan också om djur. När 1 Moseboken 1:20 beskriver hur Gud skapade varelserna i havet, heter det att Gud befallde: ”Må vattnen vimla fram ett vimmel av levande själar.” Och följande skapelsedag sade Gud: ”Må jorden frambringa levande själar enligt deras arter, varje husdjur och annat djur som rör sig och vilt djur på jorden enligt dess art.” — 1 Moseboken 1:24; jämför 4 Moseboken 31:28.

I Bibeln åsyftar ordet ”själ” således en människa eller ett djur eller det liv som en människa eller ett djur har. Bibelns definition av själen är enkel, konsekvent och fri från invecklade mänskliga filosofier och vidskepelser.

Spana också in: