Forumet - Vad är hjärntvättad, seriöst?

Vad är hjärntvättad, seriöst?

4919 0 265
Jag vet inte om man kan säga att vi blir hjärntvättade, men däremot så är det ju klart att både politiker och media vinklar saker efter sina egna värderingar och mål.

Är tanken att tråden ska utmynna i en religionsdiskussion eller ska jag flytta den till Politik och Samhälle?
I religös mening är hjärntvättning när du, tillexempel, intalar ett litet barn att Gud är allt och att man måste leva för Gud och att det är den rätta vägen osv. Barnet, som inte har så mycket att säga till om eller analysera med, tror självklart att det är på detta viset som allt är och att alla som säger något annat är konstiga och har fel. Det är hjärntvättning.
Stringburka:

Är tanken att tråden ska utmynna i en religionsdiskussion


Hjärnvätt är ju det man menar om dem som tror på Gud.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Michee:

intalar ett litet barn att Gud är allt och att man måste leva för Gud


Barnet växer upp och gör sina egna val så småningom.

Spana också in:

Michee:

Det är hjärntvättning.


Det gäller vuxna personer också. Det är dom svaga som övertalas. Antingen om man är svag i sinnet eller endast söker tröst. När en stor sorg inträffat och de söker tröst hos såna grupper till exempel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Erik112:

Hjärnvätt är ju det man menar om dem som tror på Gud.


Inte alls. Jag tror på Gud och jag är inte hjärntvättad. Åtminstone tror jag det. [confused]
Erik112:

Hjärnvätt är ju det man menar om dem som tror på Gud.


Inte nödvändigtvis. Hjärntvätt är en metod som används för att tvinga/lura människor att tro på något som är tvivelaktigt utan att ifrågasätta, skulle jag väl vilja påstå. Detta oavsett om det är religion, politik, eller whatever som är ämnet. Man indoktrinerar människor, särskilt barn och andra utsatta, med att ett visst påstående är sant och mer eller mindre "förbjuder" tvivel, eller framställer tvivlare som sämre människor.
Att hjärntvätt används om religiösa i så stor utsträckning är för att många religiösa grupperingar använder sig av det, särskilt sekter. Detta gäller ju inte bara de religiösa grupperingar som tillhör ökenreligionerna, utan även grupper som Hare Krishna utövar ju i allra högsta grad hjärntvätt.

Men det finns exempel på användande av ordet även utanför religiositet. Många som tror på konspirationsteorier hävdar ju att alla som inte tror på dem har blivit hjärntvättade och lurade, och det har ju funnits exempel där personer eller grupper faktiskt HAR hjärntvättat folk. Många regimer utövar ju hjärntvätt genom massiva propagandamaskiner och förbud mot oliktänkande media.

EDIT: Just ja, din länk pekar fel (på någon film med namnet "hjärntvättad", och efter att ha läst wikipedias artikel får jag känslan av att jag har kopplat ordet helt fel. Dock utvecklas ju språket, och jag hoppas hitta exempel på hur andra använder ordet.
Erik112:

Barnet växer upp och gör sina egna val så småningom.


Hur ska ett barn som växt upp med tron och intalningen att såhär funkar allt, det är såhär det är, kunna dra slutsatsen att det inte är så? Det är samma princip som att någon kommer till dig och säger att förintelsen aldrig ägde rum. Hitler var bara en homosexuell man som blev mördad av Judar, vilka byggde upp den Tyska regeringen och vände på det hela. Skulle du tro på dem? Skulle du kunna ändra ditt tankesätt, när du ända sedan du varit barn fått berättat att Hitler och nazisterna utrotade miljoner Judar?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Stringburka:

Hjärntvätt är en metod som används för att tvinga/lura människor att tro på något som är tvivelaktigt utan att ifrågasätta, skulle jag väl vilja påstå.


Whatever he said.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pumpkin:

Det gäller vuxna personer också.


Självklart. Det gäller alla som intalas/påtvingas tro att något är på ett visst sätt, vilka tror på det, utan att själva kunna/få analysera fakta.
Erik112:

Barnet växer upp och gör sina egna val så småningom.


Delvis. När du växer upp har du ju två huvudsakliga informationskällor: Föräldrar, och dina egna sinnen. Eftersom små barn saknar den förmåga av abstrakt och långsiktigt tänkande som vuxna har drar de oftast inte några egna slutsatser av saker och ting; de kan förstå begreppet av en trästol, kan förstå att andra stolar och den stolen har någon form av koppling. Däremot kan de inte själva förstå kopplingen mellan en trästol och ett träd; allting som är såpass avancerat behöver de sina föräldrars hjälp med.
Så föräldrarna blir den huvudsakliga informationsskällan, och blir ju också de som då formar merparten av personligheten. Ju äldre barnet blir, fler informationskällor får det; dagisfröknar, andra barn, lärare, ledare för fritidsorganisationer och så vidare, samtidigt som även barnets egna analytiska och abstrakta tänkande utvecklas. Då kan man naturligtvis få mer input, och det kan naturligtvis förändra hur man ser på saker.

Men det är inte något man väljer helt själv - isåfall, om man tog två grupper med tonåringar, skulle de ha samma fördelning vad gäller åsikterna - t.ex. skulle kanske en tredjedel skulle tycka päron var den godaste frukten, hälften skulle föredra banan, och resten skulle gilla äpplen bäst. Oavsett så skulle det vara ungefär samma proportioner för de båda grupperna (på kanske tusen människor var; visst kan slumpen påverka lite, men bara marginellt). Nu är det inte så - Två grupper tonåringar kan skilja sig avsevärt beroende på hur de har växt upp; vilka frukter de haft tillgång till, vad deras föräldrar och deras vänner gillar för frukt, och så vidare. Omgivningen påverkar otroligt mycket, särskilt omgivningen som barn.
Samma sak gäller även om du kollar på samma grupp tonåringar trettio år senare - det lär fortfarande vara en ganska stor skillnad mellan grupperna, och ungefär samma skillnad. Även om en del bytt favoritfrukt över åren så är det fortfarande en överrepresentation av de frukter som var populära i grupperna som barn. Samma sak gäller för politisk övertygelse och religion. Tar man en grupp med barn från religiösa familjer och en grupp med barn från icke-religiösa familjer och frågar "Tror du på gud" så kommer de allra flesta med troende föräldrar svara "Ja", medan flertalet av de med ateistiska föräldrar svara "Nej" eller "vet inte". Frågar du samma grupper femtio år senare ska du se att fortfarande så är det gruppen med troende föräldrar som har helt klart flest religiösa, även om en del troende blivit ateister och vice versa.
Pumpkin:

svårt att veta vad som egentligen är sant då. Kanske är vi alla lite hjärntvättade. [bigsmile]


Fast för mig så är det just det med att förbjuda eller förhindra tvivel som gör det till hjärntvätt. Många sekter t.ex., utesluter ju tvivlare och låter inte troende träffa före detta troende som slutat.
Stringburka:

Delvis.


Ja håller med om det mesta du skrev.

Varje förälder vill nog lära sitt barn det de tror är rätt.

Om man håller en fjäder (metall) i handen för hårt så far den ur handen när man släpper deb.
Håller man den varsamt så ligger den kvar när man släpper taget om den.