Forumet - Vad är Jaget ?

Vad är Jaget ?

5361 1 65
Blodet är själen - det är jaget
3 Moseboken 17:11
"Ty köttets själ är i blodet, och jag har själv gett er det på altaret till att bringa försoning för era själar, eftersom det är blodet som bringar försoning genom själen i det."

I Bibeln sägs det att själen är i blodet eftersom blodet är så nära förknippat med livsfunktionerna: ”Ty köttets själ är i blodet, och jag har själv gett er det på altaret till att bringa försoning för era själar, eftersom det är blodet som bringar försoning genom själen i det.”

Spana också in:

Istechetvåpunktnoll:

Tar av mig cylinderhatten och bugarMenas inte själen mer som ett inre andligt "jag". Dvs. något abstrakt som det inte går att ta fasta på.Liv däremot, där det som gör att jag kan skriva detta inlägg, dricka kaffe och dra jude-skämt.


Olika:
"Själ" som en varelses liv
Ibland avser ordet "själ" en människas eller ett djurs liv.
Detta ändrar inte Bibelns definition av själen som en människa eller ett djur.
För att belysa saken: Vi kan säga att en människa är vid liv i betydelsen att hon är en levande varelse.
Vi kan också säga att hon har liv.
På samma sätt är en levande människa en själ.
Men medan hon lever kan man också säga att "själen" är något hon har eller äger.

Gud sade exempelvis till Mose: "Alla de män som var på jakt efter din själ är döda."
Det är uppenbart att Moses fiender sökte hans liv.
(2 Moseboken 4:19; jämför Josua 9:24; Ordspråken 12:10.)
Jesus använde ordet själ på ett liknande sätt, när han sade:
'Människosonen ... har kommit för att ... ge sin själ till en lösen i utbyte mot många." (Matteus 20:28; jämför Matt 10:28.) i vart och ett av dessa fall

Djuren är också levande själar.
1 Moseboken 1:20 - 24
”Och Gud sade vidare: Må det i vattnet vimla fram ett vimmel av levande själar, och må flygande skapelser flyga över jorden i himlens öppna rymd. 21 Och Gud grep sig an med att skapa de stora havsvidundren och varje annan levande själ som rör sig och som det vimlar av i vattnet, alla enligt deras arter, likaså varje bevingad skapelse enligt dess art. Och Gud såg att det var gott. 24 Och Gud sade vidare: Må jorden frambringa levande själar enligt deras arter, husdjur och andra djur som rör sig och jordens vilda djur enligt deras arter. Och det blev så.”

Eller:
Andlig

1 Kor 2:14, 15 Studiebibeln 2003
”14 Men en själisk* människa tar inte emot det som kommer från Guds ande, ty det är dårskap från henne: och hon kan inte fatta det, eftersom det skall bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan # däremot bedömer verkligen allt, men själv bedöms hon av någon.
* Eller fysisk, det vill säga oandlig.

# Ordagrant den andlige

En andlig människa är en människa som betraktar saker och ting genom trons ögon. Hon ser saker och ting från Guds ståndpunkt.