Forumet - Vad är kommunism?

Vad är kommunism?

173 1 3
Tråden har 3 svar. Sortera efter:

Bästa svaret

Lite förenklat kan man säga att kommunism är ett samhälle där den kapitalistiska varuformen ersatts till större del av den kommunistiska allmänningsformen. Det är alltså en mellanmänsklig relation. Idag är varuformen den dominerande relationen. Mat, bostad och andra grundläggande mänskliga behov är varor du måste betala pengar för och människor möter varandra i en köpar-/säljarrelation. Allmänningar som bibliotek, fildelning, allemansrätt, gratis kollektivtrafik, m.m. är istället relationer där människor möts som jämlikar. Allmänningen förvaltas gemensamt och tillgången är fri för alla. Precis som fildelningen gjorde något som tidigare var en vara du behövde betala för (mjukvara, musik, film, datorspel, etc.) till en allmänning som var gratis och fri för alla vill kommunister göra alla varor till allmänningar. Nu är såklart ingen av de idag existerande kommunismer jag nämnde perfekta exempel på allmänningar, eftersom de existerar i ett kapitalistiskt samhälle parallellt med kapitalistiska relationer som bokhandlar, kulturindustrin, privat markägande, avgiftsbelagd kollektivtrafik, osv., men de är frön av kommunism inom det kapitalistiska samhället och ger en fingervisning om hur ett kommunistiskt samhälle kan organiseras.

En annan grundläggande aspekt av ett kommunistiskt samhälle är att det är ett klass- och statslöst samhälle. Klassamhällen och statssamhällen är per definition ojämlika samhällen där det finns olika klasser med olika äganden eller olika människor som är del av staten och de som stängs ute ur den.

Kommunism kan i kort sammanfattas som ett klass- och statslöst allmänningssamhälle.