Forumet - Vad är viktigast för dig - sanning/fakta eller ideologi?

Vad är viktigast för dig - sanning/fakta eller ideologi?

3699 1 54

Spana också in:

Jag brukar inte ha en ideologisk övertygelse om jag inte samtidigt tror att den är sann fakta, så det blir svårt för mig att svara på; de är synonymer för mig, för jag har svårt att tro på ett ideal jag inte samtidigt tror är sant. Att man sedan inte har bevisat det vetenskapligt är en annan sak: tror jag på något som inte är vetenskapligt bevisat kan jag fortfarande tro att det är sant, bara att man än så länge inte hunnit bevisa det. Logik har sedan inte nödvändigt något med sanning att göra - vilket vanvett som helst kan ha logik utifrån sin givna synvinkel och utgångspunkt. Nej, kan alltså inte svara: jag kan inte tro på något om jag inte på samma gång tror att det är sant. Det är en förutsättning för att jag ska kunna tro på ett ideal. 
Personligen förstår jag över huvud taget inte varför, eller i vilka fall, det skulle uppstå motsättningar mellan fakta och ideologi. Ideologi handlar som jag ser det alltid om att förändra (eller låta bli att förändra) sådant som är möjligt att förändra, t.ex. hur människor handlar mot andra människor, eller hur samhällen är uppbyggda. Det finns förstås alltid delar som är svåra och kanske till och med omöjliga att förändra, men då får man arbeta kring dem istället eller försöka skademinimera eller vad man nu vill... och med lite fantasi kan man även föreställa sig att det i framtiden kommer att vara möjligt att göra rena ingrepp i människans biologiskt betingade natur och på så sätt förändra henne, vilket kanske i och för sig inte är önskvärt, men vilket ändå visar att ideologi/ideal, med hjälp av den makt och kontroll naturvetenskapen ger oss över verkligheten, övertrumfar fakta.

Sen finns det ju fall där människor är så förblindade av ideologi att de förnekar fakta, och i dessa fall hade man önskat att fakta kunde väga tyngre. Ingen tjänar på ett rent förnekande av fakta.
det som fungerar i praktiken är väl att föredra? eftersom att det går att föra ett vetenskapligt resonemang kring det(?) 
medan det som är i teorin kan hindras från felfaktorer osv?

det som hände ri praktiken har redan hänt & går att diskutera. det som man målar upp som en bild har inte hänt & kan gå fel osv.

fast beror på vad du menar

Feberyra: Personligen förstår jag över huvud taget inte varför, eller i vilka fall, det skulle uppstå motsättningar mellan fakta och ideologi.
P.g.a. det du skrev nedan:

Feberyra: Sen finns det ju fall där människor är så förblindade av ideologi att de förnekar fakta, och i dessa fall hade man önskat att fakta kunde väga tyngre. Ingen tjänar på ett rent förnekande av fakta.
Det här händer oftare än du kanske tror. Det är min erfarenhet efter att ha diskuterat med både religiöst och ideologiskt blinda människor.

Razor: Det här händer oftare än du kanske tror. Det är min erfarenhet efter att ha diskuterat med både religiöst och ideologiskt blinda människor.
Jo, det är klart. Förstår inte hur de pallar eller undviker den kognitiva dissonans det medför i tänkande människors huvuden alltså... de kanske inte är tänkande människor över huvud taget, vad vet jag...

mynona: Jag kan inte ha någonting som ideal om jag inte först tror att det är sant. Att jag tror att det är sant är en förutsättning för att jag ska kunna ha det som ett ideal.
Okej, men då borde det vara intressant för dig att diskutera och läsa om nya forskningsfynd. Du verkar däremot vara mot sådant och vill inte diskutera det utan hänvisar till ditt ideal som du är fast besluten att följa. Jag t ex är öppen för ny fakta och vill inte binda mig vid en viss övertygelse som kan rubbas av nya faktafynd. Moralisk övertygelse är en sak, men sådant som t ex gäller genus är något som jag inte tycker är bevisat bortom allt tvivel varken åt ena eller andra hållet.

S3ON: Inget är omöjligt. Vilken värld är den äkta? Hur vet vi att vi inte drömmer? Att allt vi ser och kan känna enbart är en illusion?
Det är möjligt att vi alla lever i en illusion, datorspel whatever men det är fortfarande så att samma regler och lagar gäller för oss alla i denna värld och det är det vi kallar för fakta. Det innebär att du inte kan förvandlas till en rosa elefant bara för att du tänker dig det i en fantasi. Vi kan skilja fantasi och verklighet just eftersom det finns en gemensam verklighet för oss alla.