Forumet - Vad anser du om evolutionsteorin?

Vad anser du om evolutionsteorin?

5874 1 28

Spana också in:

Fråga 4 var lustig:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4: Hur har jordens första arter skapats? (människor, bakterier, djur..) *

  • Gud skapade naturen och arterna 
  • Genom naturlig urval där de arter som har anpassat sig bäst har levt vidare
  • Gud har skapat jorden men det har även skett ett naturligt urval
  • Vet ej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det första liv uppstod kan ju inte ha uppstått genom naturligt urval. Någon form av enkelt liv måste ha uppstått genom slumpvisa kombinationer. Jorden är ca. 4,5 miljarder år gammal och redan under första 0,5 miljarder åren uppstod detta liv. Den tiden är så ohyggligt lång att det kan uppstå mycket enkla livsformer som kanske bara är makromolekyler spontant. Sedan tar Darwinismen över. Det är min giv.


Aaron: Mkt av evolutionsteorin - Darwinsmen är en lögn . Då människor inte utvecklades ifrån aporna . Finns arter som inte har förändrats alls på fler miljoner år även där finns det bevis för i stor del att evolutionsteorin inte håller .

Ingen har sagt att människor har utvecklats från aporna. Det som sägs är att vi härstammar från en och samma förfäder. Alla djur, alla växter. Vilket ex. DNA visar.

Att påstå att evolutions teorin är falsk är dårskap.

Det finns tusentals fosiler av olika arter som dateras till olika tidsåldrar. Samma art som har hittats under en tidsålder har sett annorlunda ut en annan tidsålder. Det finns skelett av människor som visar att vi inte har sett lika ut under hela vår tid på jorden.

Vi vet att vi kan ändra gener hos djur genom exempelvis avel. Om inte arter kunde evolvera skulle det inte vara möjligt. Isåfall skulle arterna aldrig förändras.

Vi vet med säkerhet att vi har släktskap med andra arter. Chimpanser delar exempelvis n 99 % av sina gener med den moderna människan.

Evolutionsteorin är den bästa teorin som vi människor har hittils. Det finns ingen annan teori som för tillfället ger en bättre förklaring.

Ingen har sagt att människor har utvecklats från aporna. Det som sägs är att vi härstammar från en och samma förfäder. Alla djur, alla växter. Vilket ex. DNA visar.

Att påstå att evolutions teorin är falsk är dårskap.

Det finns tusentals fosiler av olika arter som dateras till olika tidsåldrar. Samma art som har hittats under en tidsålder har sett annorlunda ut en annan tidsålder.

Vi vet att vi kan ändra gener hos djur genom exempelvis avel. Om inte arter kunde evolvera skulle det inte vara möjligt. Isåfall skulle arterna aldrig förändras.

Vi vet med säkerhet att vi har släktskap med andra arter. Chimpanser delar exempelvis n 99 % av sina gener med den moderna människan.

Evolutionsteorin är den bästa teorin som vi människor har hittils. Det finns ingen annan teori som för tillfället ger en bättre förklaring.

 
 Människan är inte utvecklad ifrån 'apor' eller ur schimpansen  även om genetiskt sätt är vår närmaste släkting dvärgschimpansen eller babon som har 98% av vår arvsmassa . 2% som inte är mänsklig  . Det är helt skilda arter och det är  inte ens möjligt  med dagens genetik att kunna  korsa dessa arter . Och hur fan skulle det va möjligt ur evolutionens synvinkel och säga det har hänt för miljoner år sedan,som den moderna vetenskapen säger om Människans utveckling    ? 
Människor har alltid varit människor inget annat ! Dom tar upp det om vrf det inte funkar och i Youtube videon  ''Theory of Everything: GOD, Devils, Dimensions, Dragons, Illusion''
Missat det ? ;) 


Aaron:  Människan är inte utvecklad ifrån 'apor' eller ur schimpansen  även om genetiskt sätt är vår närmaste släkting dvärgschimpansen eller babon som har 98% av vår arvsmassa . 2% som inte är mänsklig  . Det är helt skilda arter och det är  inte ens möjligt  med dagens genetik att kunna  korsa dessa arter . Och hur fan skulle det va möjligt ur evolutionens synvinkel och säga det har hänt för miljoner år sedan,som den moderna vetenskapen säger om Människans utveckling    ? 
Människor har alltid varit människor inget annat ! Dom tar upp det om vrf det inte funkar och i Youtube videon  ''Theory of Everything: GOD, Devils, Dimensions, Dragons, Illusion''
Missat det ? ;) 

Har du dålig syn?

Jag sa nyss att människor inte har utvecklats från apor.  Jag har aldrig sagt att det är samma arter. Det som sägs är att vi härstammar från samma förfader.

Jag har redan besvarat hur det är möjligt att veta. Vi vet det därför att det finns tusentals fossiler. Vi har massor av skelett från människor som visar att vi inte sett lika ut hela tiden.

Sedan skiter jag fullständigt i vidskepliga tölpar som använder 2000-år gammal utdaterad information som finns i en helig bok. Om dessa låtsasvetenskapsmän var intresserad av vetenskap så hade de utbildad sig inte skapat struntvideos på internet.


Patrick: Det som sägs är att vi härstammar från samma förfader.
JAg menar du verkar hålla så fast vid vetenskapen säger och verkar gå ut ifrån alla fakta vetenskap har  men frågor som de inte kan svara sant på ''Det som sägs är att vi härstammar från samma förfader' Jah vilka är det och vilken teori har mest belägg för det kanske är si och så betyder inte att den verkligen stämmer eller hur ? 

Aaron: JAg menar du verkar hålla så fast vid vetenskapen säger och verkar gå ut ifrån alla fakta vetenskap har  men frågor som de inte kan svara sant på ''Det som sägs är att vi härstammar från samma förfader' Jah vilka är det och vilken teori har mest belägg för det kanske är si och så betyder inte att den verkligen stämmer eller hur ? 

Jag håller på vetenskap därför att det fungerar. Men jag skulle inte ha något problem med om evolutionsteorin blev totalt motbevisad nästa sekel, eller om överväldigande fysiska bevis togs fram på att någon gud existerar. Jag skiter fullständigt i vilken teori som blir bevisad eller motbevisad. Ingenting är heligt. Det enda jag är intresserad av är vad som är sant.

Du har rätt när du säger att bara för att det finns mest belägg för evolutionsteorin så betyder det inte att den är perfekt (det är därför forskare fortfarande jobbar på den), eller att det inte KAN finnas en annan förklaring till hur vi människor har utvecklats.

Därför tror jag på den teori som det för tillfället finns mest belägg för.


Patrick:

Jag håller på vetenskap därför att det fungerar. Men jag skulle inte ha något problem med om evolutionsteorin blev totalt motbevisad nästa sekel, eller om överväldigande fysiska bevis togs fram på att någon gud existerar. Jag skiter fullständigt i vilken teori som blir bevisad eller motbevisad. Ingenting är heligt. Det enda jag är intresserad av är vad som är sant.

Du har rätt när du säger att bara för att det finns mest belägg för evolutionsteorin så betyder det inte att den är perfekt (det är därför forskare fortfarande jobbar på den), eller att det inte KAN finnas en annan förklaring till hur vi människor har utvecklats.

Därför tror jag på den teori som det för tillfället finns mest belägg för.

Vetenskap är ondskans näste som driver människor till girighet , korruption , lögner med sjuka teorier om den verklighet vi kan ta och se på är mest i fokus. Man kan inte bevisa En'guds med fysiska bevis då han inte är fysisk överhuvudtaget utan en gud skulle endast existera på andra högre existensplan som en människa inte kan begripa . Drf tror dom flesta inte utan om är inte kapabla till att hitta/förstå eller nå  en högre existensplan på en medveten eller andlig nivå ! 

Aaron: Vetenskap är ondskans näste som driver människor till girighet , korruption , lögner med sjuka teorier om den verklighet vi kan ta och se på är mest i fokus. Man kan inte bevisa En'guds med fysiska bevis då han inte är fysisk överhuvudtaget utan en gud skulle endast existera på andra högre existensplan som en människa inte kan begripa . Drf tror dom flesta inte utan om är inte kapabla till att hitta/förstå eller nå  en högre existensplan på en medveten eller andlig nivå !

Det är tack vare vetenskapen som du har en dator, en fin och säker bostad, säkrare bilar, bättre mat, bättre mediciner, bättre sjukvård. Utan vetenskap minskar vår chans att överleva enormt mycket. Om du vill se vad som händer när människor överger vetenskapen och moralfilosofin så besök stammar ute i vildmarken som lever som barbarer, eller besök Irak och andra smutsiga platser.

Om du inte använder fysiska belägg så finns det endast en typ av kvar:  dina egna interna upplevelser. Det du upplever i ditt sinne. Samma upplevelser som friska såväl som psykiskt sjuka upplever. Det är inte mycket till belägg.