Forumet - Vad anser du om evolutionsteorin?

Vad anser du om evolutionsteorin?

5875 1 28

Patrick:
Det är tack vare vetenskapen som du har en dator, en fin och säker bostad, säkrare bilar, bättre mat, bättre mediciner, bättre sjukvård. Utan vetenskap minskar vår chans att överleva enormt mycket. Om du vill se vad som händer när människor överger vetenskapen och moralfilosofin så besök stammar ute i vildmarken som lever som barbarer, eller besök Irak och andra smutsiga platser.

Om du inte använder fysiska belägg så finns det endast en typ av kvar:  dina egna interna upplevelser. Det du upplever i ditt sinne. Samma upplevelser som friska såväl som psykiskt sjuka upplever. Det är inte mycket till belägg.

Finns ett ordspråk som 'Vi har alla  en Demon och gud inom oss' 

Spana också in:


presidente:
Om gud finns kom han väl också ur ingenting?

VEM SKAPADE GUD?

Enligt de linjära religionerna så skapade Gud människan och jorden.

Men hur och av vem skapades gud?

Ren, enkel logik säger oss att den Gud som enligt bibeln skapade detta fysiska universum av nödvändighet måste ha stått "utanför" det.

I annat fall skulle han nämligen ha skapat sig själv, vilket givetvis är en omöjlighet.

Ingenting fysiskt som inte existerar kan av egen kraft - som följaktligen inte heller existerar - ge upphov till sin egen existens.

I och med att Gud inte är - inte kan vara - en del av det fysiska universum är han inte heller bunden av detta fysiska universums orsakslagar, tidens begränsningar och den nedbrytningsprocess som all fysisk materia och energi är utsatt för.

Gud befinner sig helt enkelt i en dimension som till skillnad från materian inte är begränsad av tid och rum - en dimension där det följaktligen varken finns början eller slut, födelse eller död, uppkomst eller undergång. Bibeln kallar denna existensform som ligger utanför det fysiska, materiella kosmos - denna ickefysiska, parallella dimension - för "andlig". Och det betyder att...

"Gud är ande" (Joh 4:24)

Följaktligen behöver Gud - till skillnad från materian - inte ha haft någon början. Han behöver inte ha "kommit någonstans ifrån". Han behöver inte ha "blivit till". Han behöver ingen skapare. Gud har helt enkelt alltid funnits.

När vi använder ord som "alltid", "utan slut", "evighet" och "oändligt", använder vi ord som våra begränsade hjärnor egentligen inte kan fatta.

Allt det här kan vara svårt att förstå - och kanske kan ingen av oss förstå det tillfullo - men det är värt att minnas att för 200 år sedan skulle ingen ha förstått en beskrivning av ett datachip, en TV, en CD-spelare eller ens en bil. Men att vi inte då förstod vad en TV var hindrar ju inte att den existerar i dag och att de principer (eller kalla det fysiska lagar, naturlagar) som möjliggör TV-sändningar - faktiskt - alltid har existerat.

Det faktum att vi inte förstår en sak, betyder med andra ord inte att detta inte kan vara ett faktum. Det är inte våra kunskaper och vår förståelse som styr verkligheten.

Har Gud någon början.

Ps. 90:2: "Innan själva bergen föddes eller du såsom med födslosmärtor började frambringa jorden och det fruktbara landet, ja från obestämd tid till obestämd tid är du Gud."

Är den tanken rimlig? Våra sinnen kan inte helt förstå den. Men det utgör inget fullgott skäl till att förkasta den. Begrunda följande exempel:

1) Tiden. Ingen kan peka på ett visst ögonblick som tidens början. Och det är ett faktum att tiden inte tar slut, även om vårt liv gör det.

Vi förkastar inte tidsbegreppet bara därför att det finns vissa sidor hos det som vi inte helt förstår.