Forumet - Vad har människan för behov?

Vad har människan för behov?

4969 0 14

En diskussion som det är alldeles för lite fokus på enligt mig är den om människans behov. När någon försvarar rådande samhällsstruktur så hör man ofta som försvar att detta system bygger på människans natur, att det är såhär människan är utformad. Människan har alltså ett behov av att ha en maktposition över andra människor och människan har ett behov av att konsumera på det sättet som hn gör idag. Då blir det genast intressant att fördjupa sig i ursprunget till det här behovet. Är detta behov ett naturligt, medfött behov, eller är det ett socialt konstruerat falskt behov? Beror behoven på hur vi har utformat samhället eller står behoven över samhället? Vad tror ni?


isola: Maslow vet!
Maslow likt de flesta inom psykologin anser att det finns olika typer av behov. Dessutom kan man värdera behoven olika, och dessutom se några av behov som falska eller sanna behov. Denna syn stannar dock på individnivå (i psykologiska studier) och hörs sällan på samhällsnivå, alltså i det politiska. Maslows behovstrappa säger ju till exempel att självförverkligande är sista steget i trappan. Inget av stegen innefattar behov av makt över andra människor (åtminstone inte endast på det sättet vi har idag), och inte heller behov till konsumtion. Den säger dessutom att sådant beteende (att sätta sig över människor, att mörda människor osv) beror på att man inte har kunnat uppfylla kraven på ens sanna behov enligt behovsstegen och därför känner dessa falska behov. Maslows behovsteori går alltså inte i linje med hur man försvarar det vårt samhälle som naturligt, förstår du hur jag menar?

Spana också in:


Tennsoldat:
Maslow likt de flesta inom psykologin anser att det finns olika typer av behov. Dessutom kan man värdera behoven olika, och dessutom se några av behov som falska eller sanna behov. Denna syn stannar dock på individnivå (i psykologiska studier) och hörs sällan på samhällsnivå, alltså i det politiska. Maslows behovstrappa säger ju till exempel att självförverkligande är sista steget i trappan. Inget av stegen innefattar behov av makt över andra människor (åtminstone inte endast på det sättet vi har idag), och inte heller behov till konsumtion. Den säger dessutom att sådant beteende (att sätta sig över människor, att mörda människor osv) beror på att man inte har kunnat uppfylla kraven på ens sanna behov enligt behovsstegen och därför känner dessa falska behov. Maslows behovsteori går alltså inte i linje med hur man försvarar det vårt samhälle som naturligt, förstår du hur jag menar?

Jag tror inte att makt är ett naturligt behov. Vi har ett behov av att känna oss säkra och trygga och därför vill vi gärna vara på den bestämmande sidan så att vår trygghet och välmående säkerställs.

Makt är inget naturligt behov. Däremot, de människor som allra först gjorde anspråk på makt, var de första att inse att det mäktigaste man kan äga inte är djur, pengar, mark eller mat, utan andra människor. Att styra tankar och göra människor beroende av en själv är förmodligen den största uppgift som en makthavare kan ha.


Tennsoldat:
Hmm okej, kan man skilja på de människan har formulerat själv och de som han har fått genom samhället/manupilation?
Det är en mer komplicerad fråga. Påverkas inte den egna viljan av stimuli och är därmed inte allt i viss mån utsatt för manipulation? Vad som är viktigt är att människan har möjlighet att följa vad hon uppfattar som sin egen vilja. Den medvetet autonoma viljan. 

mynona: Vad som är viktigt är att människan har möjlighet att följa vad hon uppfattar som sin egen vilja. Den medvetet autonoma viljan.
Fast det är här det blir problematiskt enligt mig. Det på grund av att det många gånger är systemförsvarares argument. Man menar på att det inte på något sätt går att skilja på falska och sanna behov. Om människan behöver någonting så blir det på en gång ett sant behov. Att människan påverkas av stimuli (alltså av samhällets utformning) och genom detta utvecklar sina behov.
Tycker även det brister i att förklara samhällsutvecklingen. Om behoven utformas efter samhället, vad driver utvecklingen fram?

Tennsoldat:
Fast det är här det blir problematiskt enligt mig. Det på grund av att det många gånger är systemförsvarares argument. Man menar på att det inte på något sätt går att skilja på falska och sanna behov. Om människan behöver någonting så blir det på en gång ett sant behov. Att människan påverkas av stimuli (alltså av samhällets utformning) och genom detta utvecklar sina behov.
Tycker även det brister i att förklara samhällsutvecklingen. Om behoven utformas efter samhället, vad driver utvecklingen fram?
Ska man vara politisk så: välfärdssystemet kan jag försvara. Det är ett system som ger människor möjlighet att forma sitt eget liv oavsett deras personliga förmögenhet. Därmed gynnas deras egen vilja så långt de är medvetna om en sådan. Det är ett system som respekterar och möjliggör det subjektiva. Samhället består av människor. Jag vet inte riktigt vilka behov vi ska beskriva som sanna om vi inte reducerar hela människan till hennes kroppsliga behov, vilket beskriver en vegetativ och meningslös tillvaro. 

mynona:
Ska man vara politisk så: välfärdssystemet kan jag försvara. Det är ett system som ger människor möjlighet att forma sitt eget liv oavsett deras personliga förmögenhet. Därmed gynnas deras egen vilja så långt de är medvetna om en sådan. Det är ett system som respekterar och möjliggör det subjektiva. Samhället består av människor. Jag vet inte riktigt vilka behov vi ska beskriva som sanna om vi inte reducerar hela människan till hennes kroppsliga behov, vilket beskriver en vegetativ och meningslös tillvaro. 
Jag skulle inte vilja begränsa det så pass. Tycker man kan se till exempel social stimulans och relationer som ett sant behov, medan jag inte kan säga detsamma om ett inköp av den nyaste tvn, det tänker jag mig att man kan se på som ett falskt behov. Dessa falska behov skulle till och med kunna vara destruktiva i vissa fall. Dock vet jag inte om det ena kan ses som mer sant än det andra men det oroande är avsaknaden av den debatten. Man ser endast ett tyst accepterande av konceptet att dessa behov skulle vara lika viktiga.  Och det i sin tur används för att försvara systemet med argumentet att systemet som det är uppbyggt nu är i linje med människans natur.


Om du håller med om det jag skrivit så kan man ju se många brister i detta välfärdssystem. Hur mycket av BNP spenderas på reklam? Hur mycket av skolan och samhället är inte utformat efter att det enda som är värt någonting är att arbeta och ha en inkomst, hur vi definieras som personer av vårt arbete och konsumtion? Detta är alla strukturer som är byggda för att antingen skapa eller stärka vissa behov. Hur fritt blir då valet som människan gör , och kan det också inte vara rent skadligt att följa detta behov?

Scenic World: Makt är inget naturligt behov. Däremot, de människor som allra först gjorde anspråk på makt, var de första att inse att det mäktigaste man kan äga inte är djur, pengar, mark eller mat, utan andra människor. Att styra tankar och göra människor beroende av en själv är förmodligen den största uppgift som en makthavare kan ha.
Exakt! varför tror du inte man ser mer kritik emot detta? Tycker det verkar vara en allmän uppfattning om att det är ett naturligt behov som aldrig kritiseras.

Tennsoldat: Jag skulle inte vilja begränsa det så pass. Tycker man kan se till exempel social stimulans och relationer som ett sant behov, medan jag inte kan säga detsamma om ett inköp av den nyaste tvn, det tänker jag mig att man kan se på som ett falskt behov. Dessa falska behov skulle till och med kunna vara destruktiva i vissa fall. Dock vet jag inte om det ena kan ses som mer sant än det andra men det oroande är avsaknaden av den debatten. Man ser endast ett tyst accepterande av konceptet att dessa behov skulle vara lika viktiga.  Och det i sin tur används för att försvara systemet med argumentet att systemet som det är uppbyggt nu är i linje med människans natur.


Om du håller med om det jag skrivit så kan man ju se många brister i detta välfärdssystem. Hur mycket av BNP spenderas på reklam? Hur mycket av skolan och samhället är inte utformat efter att det enda som är värt någonting är att arbeta och ha en inkomst, hur vi definieras som personer av vårt arbete och konsumtion? Detta är alla strukturer som är byggda för att antingen skapa eller stärka vissa behov. Hur fritt blir då valet som människan gör , och kan det också inte vara rent skadligt att följa detta behov?
Välfärd kan man ha och gynnas av utan att ha materiella värderingar. Även ickematerialister gynnas av värlfärd, som egentligen bara är en omfördelning av pengar så alla människor har tillräkligt för att klara sig oavsett personlig förmögenhet. Vad de använder pengarna till är upp till dem. Det handlar om ett grundläggande skyddsnät; utbildning så alla teoretiskt kan bli vad de vill, sjukvård så alla har den hälsa som gör att de är i skick att leva som de vill, osv. Jag ser inte välfärden som så nödvändigt inpassad till ett konsumtionssamhälle, den kan formas annorlunda och passa in i andra samhällsformer om man så vill, men för mig är det nödvändigt med ett socialt skyddsnät för alla, för att ge alla möjlighet att leva som de själva vill och forma sina egna liv. Sedan kan de leva icke materialistiska liv också om de vill. Jag är själv inte materialist. Men välfärd är ändå nödvändig. Det enda man behöver göra är att se på ett samhälle utan välfärd och jämföra hur mycket mer frihet en människa har där, för det finns bara de två alternativen att välja på.