Forumet - Vad i _helvete_ är jag förväntad att skriva i diskussionsdelen av en rapport!?

Vad i _helvete_ är jag förväntad att skriva i diskussionsdelen av en rapport!?

1935 0 10
Ponera att jag skriver en fet rapport behandlande höger- och vänstertrafik. Exakt _vad_ är jag förväntad att skriva i diskussionsdelen? Skall jag reflektera över faktan och dra flummiga slutsatser? Hur lång bör denna delen vara? Vad i helvete? Jag vet fan inte alls, detta.

Har ej någonsin skrivit en rapport förr.


Berätta utförligt för mig, nu, tack.
Vad har du tagit upp i resultatet/faktan? Har det uppstått nya frågeställningar? Kan du förbättra dina undersökningsmetoder (om du undersökt något)? Ta upp andra rapporter som tagit upp liknande ämnen och kommit fram till något, du kanske kan dra paralleller till det utifrån ditt resultat?

Sen är jag naturvetare, så dessa tips är väl mer lämpade åt det hållet :< men du kanske får idéer [y] svårt om man inte vet hur innehållet i rapporten ser ut.
honolulu:

Vad har du tagit upp i resultatet/faktan? Har det uppstått nya frågeställningar? Kan du förbättra dina undersökningsmetoder (om du undersökt något)? Ta upp andra rapporter som tagit upp liknande ämnen och kommit fram till något, du kanske kan dra paralleller till det utifrån ditt resultat?


Så jag skall i princip utvärdera mitt arbete och min arbetsmetod i övrigt, är det det du säger, tös?! Va?

Spana också in:

Ögon i en plåthink:

Berätta utförligt för mig, nu, tack.


Diskussionsdelen i en rapport delas ofta upp i en resultat- och en metoddiskussion.

I metoddiskussionen förklarar man varför en viss typ av t ex intervjuteknik använts eller varför man valt att använda sig av ett visst förhållningssätt vid insamlande av information, om det uppstått problem i någon form som gjort att man varit tvungen att ändra genomförande, planering osv. Den här informationen ska ge läsaren möjlighet att se hur författaren tänkt vid valet av metod.

Resultatdiskussionen innehåller i regel emellertid t ex sammankopplingar med verkligheten (det man undersökt) och t ex olika teorier som behandlar denna och t ex hur väl de går att applicera på verkligheten. Så kan det ut om man arbetar induktivt.

Jag vet inte hur noga det är med om man på din nivå får väva in egna åsikter i diskussionen, utifrån den senaste rapporten jag skrev och som jag kollar i nu så har vi använt "vi" och "oss" i metoddiskussionen men ej i resultatdiskussionen.

Annars finns det rätt bra böcker i ämnet, själv har jag använt mig flitigt av Forskningsmetodikens grunder av Patel & Davidson, står förvisso mest om metoder osv, men mycket matnyttig hur som haver. Finns på de flesta bibliotek.

Hör av dig om du inte förstår!