Forumet - Vad innebär frihet?

Vad innebär frihet?

7264 0 5
Hur ser ni på begreppet frihet? Vad innebär det? Somliga inskränker sig till en rent negativ definition, t.ex. att "fri är en person som inte är utsatt för våld, hot om våld eller inspärrning". Men det är ju att reducera frihet till något tämligen intetsägande. Då skulle ju även Robinson Crusoe vara helt fri ensam på sin ö, och en dum och handlingsförlamad människa skulle vara lika fri som en smart och handlingskraftig. Jag tycker det är orimligt.Frihet som jag ser det, är att åstadkomma sina mål. Frihet inbegriper alltså vilja, kunskap och handlingskraft; förmågan att veta vad man vill, identifiera vad som behöver göras och behärska de medel som krävs för att ta sig dit.


Ett autentiskt förhållningsätt till friheten anser jag innebär att man riktar sin frihet till ett projekt som binds till det förflutna och knyter an till framtida projekt, utan ett kontinuitet, sammanhang och syfte blir ens handlingar fåfänga. Behovet av dygder som till exempel tålamod, mod och trohet är stort.


Detta frihetsbegrepp är alltså ett positivt frihetsbegrepp men inbegriper även...

* En ontologisk frihet i bemärkelsen att vi erkänner vår möjlighet att påverka oss själva och vår omvärld
* En konkret frihet i bemärkelsen att inte utsättas för ett förtryck


För mig har denna positiva frihet också en etisk och moralisk dimension. Jag menar att friheten förutsätter jämlika och ömsesidiga relationer. Friheten måste ha som sitt syfte att skapa möjligheter och utrymmen för såväl en själv som för andra. För det är endast genom andras frihet som min egen frihet kan bekräftas och ges mening.

Frihetens främsta projekt måste bestå i att förverkliga friheten så mycket som möjligt. Detta kan berättiga – ja t.o.m. kräva – att man lägger sig i andra människors liv och beslut. Det kan t.ex. vara rätt att hindra någon från att ta självmord, men då bör man sedan vara beredd att engagera sig i en relation till denne. Jag menar också det är att göra sig till medskyldig att stå tyst och passiv inför ett förtryck. Friheten kräver friheten och uppmanar till revolt mot alla mystifikationer och förtryck.
Spartakus:

Hur ser ni på begreppet frihet? Vad innebär det?


Frihet betyder avsaknad av tvång.


Spartakus:

Somliga inskränker sig till en rent negativ definition, t.ex. att "fri är en person som inte är utsatt för våld, hot om våld eller inspärrning". Men det är ju att reducera frihet till något tämligen intetsägande.


Inte alls, det är en klar, tydlig och användbar definition utan motsägelser.

Det positiva frihetsbegreppet som du använder dig av däremot är så brett, subjektivt och motsägelsefullt att det i princip blir helt oanvändbart.
Spartakus:

* En konkret frihet i bemärkelsen att inte utsättas för ett förtryck


Här använder du själv den negativa definitionen samtidigt som du säger att den är intetsägande.

Spartakus:

Frihetens främsta projekt måste bestå i att förverkliga friheten så mycket som möjligt. Detta kan berättiga – ja t.o.m. kräva – att man lägger sig i andra människors liv och beslut. Det kan t.ex. vara rätt att hindra någon från att ta självmord


Det du säger här är i förlängningen att frihet=ofrihet, helt absurt.

Ord har en specifik betydelse, denna betydelse kan inte vara motsägelsefull. Att försöka ändra på ett ords betydelse (speciellt till det helt motsatta) för att man vill åt de positiva associationer som ordet för med sig är väldigt löjligt.

För att någon ska kunna ha "positiv frihet" ( t.ex krav på gratis utbildning, vård eller vad ni socialister nu försöker få frihetsbegreppet att innefatta) så krävs det att någon annans negativa frihet begränsas.

Spana också in: