Forumet - Vad innebär patriarkat?

Vad innebär patriarkat?

1731 0 8

Spana också in:

Simpelt avses helt enkelt mansstyre. I kontext är det I korthet  könsmaktsordningen där "manligt" och "kvinnligt" är uppdelat i en falsk dikotomi (det vill säga två ömsesidigt uteslutande komponenter) där allt som inte är manligt är kvinnligt och vice versa. Inom denna ordning är "mannen" och det "manliga" hierarkiskt överordnad "kvinnan" och det "kvinnliga", vilket bland annat inte bara gör att kvinnan nedvärderas i sig, utan att också män nedvärderas om de beter sig "omanligt", det vill säga "kvinnligt." Patriarkatet är här en reststruktur från när kvinnor faktiskt var legislativt underordnade män och i andra länder ett uttryck för att så fortfarande är fallet.