Forumet - vad kallas denna politiska idé och vad tycker ni om den?

vad kallas denna politiska idé och vad tycker ni om den?

948 0 17
apropå medborgarlön.

min tanke är att staten i princip reduceras till att samla in skatt och fördela pengarna linjärt utefter inkomst. de administrativa kostnaderna sjunker drastiskt när vård och utbildning överlämnas åt privata aktörer och den parlamentariska demokratin helt försvinner. dräglig levnadsstandard åt alla säkras rent ekonomiskt. jag föreställer mig att skatten initialt kommer att ligga ungefär på nuvarande svensk nivå, vilket dock kommer att ge en mycket större och mer pålitlig utjämningseffekt eftersom mycket mer av skatten kommer att gå tillbaka till befolkningen och mindre försvinna i byråkrati. vård och utbildning kommer förvisso att bli dyrare, men man har givetvis all möjlighet att teckna försäkringar om man prioriterar riskminimering framför vinstmaximering. hur ordningsmakten ska utformas är jag osäker på. någon får gärna fylla i.

det är mycket möjligt att detta koncept redan skjutits i sank och endast utgör en filosofisk antikvitet, men jag vet inte. om så är fallet, vad kallas idén?

och vad tycker ni?
Socialliberalism, eller kanske mer specifikt sociallibertarianism, med stark betoning på den senare ideologin, kanske? Låter nästan som någon sorts lätt modifierad nattväktarstat som utöver att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter även har som uppgift att ge dem ungefär samma ekonomiska förutsättningar (tänker i form av en relativt låg medborgarlön eller motsvarande, på vilken man klarar att leva ett hyfsat drägligt liv men inte mer än det, typ...). Men om du med att pengarna fördelas linjärt efter inkomst menar typ progressiv skatt, eller att dem som arbetar hårt som fan inte får något mer för det, så är det ju inte direkt en idé som är förenlig med libertatrianism, så... hmm... svårt.

Förutsatt att alla hade haft samma rättigheter så tycker jag inte det låter alltför dumt. Det hade nog funkat i Rawls ursprungsposition och lett till ett hyfsat rättvist samhälle.

Feberyra: Socialliberalism, eller kanske mer specifikt sociallibertarianism, med stark betoning på den senare ideologin, kanske? Låter nästan som någon sorts lätt modifierad nattväktarstat som utöver att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter även har som uppgift att ge dem ungefär samma ekonomiska förutsättningar (tänker i form av medborgarlön eller motsvarande...). Men om du med att pengarna fördelas linjärt efter inkomst menar typ progressiv skatt, eller att dem som arbetar hårt som fan inte får något mer för det, så är det ju inte direkt en idé som är förenlig med libertatrianism, så... hmm... svårt.

Förutsatt att alla hade haft samma rättigheter så tycker jag inte det låter alltför dumt. Det hade nog funkat i Rawls ursprungsposition och lett till ett hyfsat rättvist samhälle.

tänkte först skriva något om att det är ett slags omvänd nattväktarstat, där staten är minimal såtillvida att den endast jämnar ut ekonomiskt istället för genom att endast värna basal säkerhet och ej befatta sig med fördelningspolitik.


Feberyra
Förutsatt att alla hade haft samma rättigheter så tycker jag inte det låter alltför dumt. Det hade nog funkat i Rawls ursprungsposition och lett till ett hyfsat rättvist samhälle.

mm, någon koppling till rawls finns ju. 

du får gärna precisera din användning av begreppet "rättigheter".

Spana också in:


mpt:hv: tänkte först skriva något om att det är ett slags omvänd nattväktarstat, där staten är minimal såtillvida att den endast jämnar ut ekonomiskt istället för genom att endast värna basal säkerhet och ej befatta sig med fördelningspolitik.
Fast om den jämnar ut medborgarnas ekonomiska förutsättningar så är väl fördelningspolitik precis vad den sysslar med?

mpt:hv: du får gärna precisera din användning av begreppet "rättigheter".
Om det är något liknande en nattväktarstat du tänker dig så är det väl främst negativa rättigheter jag menar, men du menar kanske snarare att staten endast bör ha till uppgift att säkra en enda positiv rättighet som går ut på att alla medborgare ska garanteras en grundläggande inkomst som de kan leva ett drägligt liv på? Tror inte att det tilltänkta samhället skulle fungera om det inte skyddade medborgarnas negativa rättigheter dock, någon form av ordningsmakt behövs för det...

Feberyra:
Fast om den jämnar ut medborgarnas ekonomiska förutsättningar så är väl fördelningspolitik precis vad den sysslar med?

skrev inget annat. 


Feberyra:
Om det är något liknande en nattväktarstat du tänker dig så är det väl främst negativa rättigheter jag menar, men du menar kanske snarare att staten endast bör ha till uppgift att säkra en enda positiv rättighet som går ut på att alla medborgare ska garanteras en grundläggande inkomst som de kan leva ett drägligt liv på? Tror inte att det tilltänkta samhället skulle fungera om det inte skyddade medborgarnas negativa rättigheter dock, någon form av ordningsmakt behövs för det...

ordningsmakten är jag kluven inför.

varför är lika laglig rätt nödvändig?

mpt:hv: skrev inget annat.
Ah, misstolkade dig visst!

mpt:hv: varför är lika laglig rätt nödvändig?
Kanske misstolkar dig här också, men: vad skulle hindra oliktänkande grupper från att med våld störta samhällsordningen om inte alla medborgare skyddades av någon form av ordningsmakt? Eller för den delen skydda mig som individ från att bli rånad och ge mig någon sorts upprättelse om det ända skulle hända (vilket ju rättsväsendet gör)?  Tänker du dig att alla ska skydda sig själva eller att någon form av säkerhetsföretag hade fyllt samma funktion som polisväsendet gör i dag? Och oavsett så kommer väl åtminstone ett rättsväsende behövas? Det kommer ju alltid finnas människor som vill skada och stjäla från andra människor...

Har sjukt svårt att föreställa mig ett samhälle utan ordningsmakt och rättsväsende, men det kanske bara är min fantasi som brister...

Feberyra:
Ah, misstolkade dig visst!

np


Feberyra:
Kanske misstolkar dig här också, men: vad skulle hindra oliktänkande grupper från att med våld störta samhällsordningen om inte alla medborgare skyddades av någon form av ordningsmakt? Eller för den delen skydda mig som individ från att bli rånad och ge mig någon sorts upprättelse om det ända skulle hända (vilket ju rättsväsendet gör)?  Tänker du dig att alla ska skydda sig själva eller att någon form av säkerhetsföretag hade fyllt samma funktion som polisväsendet gör i dag? Och oavsett så kommer väl åtminstone ett rättsväsende behövas? Det kommer ju alltid finnas människor som vill skada och stjäla från andra människor...

Har sjukt svårt att föreställa mig ett samhälle utan ordningsmakt och rättsväsende, men det kanske bara är min fantasi som brister...

jag tänker mig att det är upp till varje person att avsätta så mycket resurser henom finner lämpligt för att skydda sig själv och sin egendom. eller så kvarstår det statliga rättsväsendet men med en kraftigt förenklad lagstiftning där ingen hänsyn tas till uppsåt eller riskbeteenden. dödar du någon så kostar det alltid en viss summa; någon skillnad görs inte mellan vållande, dråp och mord, och att köra rattfull är inte ett brott t.ex. vet inte riktigt vad det har med mitt ursprungliga resonemang att göra förutom att båda koncepten är tydliga och transparenta i jämförelse med rådande system.
måste förtydliga att "rättsväsendet" ovan avser både det juridiska och det polisiära.


Blivande_japan: är överlag negativt inställd till sjukvårdsförsäkringar, tittar bara på usa och ryser.

jo det finns dåliga exempel men i USA måste man tänka på att de har stora ekonomiska klyftor medan detta hypotetiska samhälle skulle ha högre skatt och ägna mer av skattepengarna åt utjämning, vilket förhindrar eller åtminstone minskar de problem med maktobalans som jag antar att du åsyftar.

mpt:hv: jo det finns dåliga exempel men i USA måste man tänka på att de har stora ekonomiska klyftor medan detta hypotetiska samhälle skulle ha högre skatt och ägna mer av skattepengarna åt utjämning, vilket förhindrar eller åtminstone minskar de problem med maktobalans som jag antar att du åsyftar.
det jag tänkte på främst är att om man inte har någon form av statlig sjukvårdsförsäkring, utan istället lämpar över det på privata aktörer, är risken stor att en del människor (med allvarliga sjukdomar) inte kommer få teckna någon försäkring alls då försäkringsbolagen är rädda för att gå med förlust på den patienten.

Blivande_japan:
det jag tänkte på främst är att om man inte har någon form av statlig sjukvårdsförsäkring, utan istället lämpar över det på privata aktörer, är risken stor att en del människor (med allvarliga sjukdomar) inte kommer få teckna någon försäkring alls då försäkringsbolagen är rädda för att gå med förlust på den patienten.

det är en bra invändning. man måste ta den personliga risken för extrema utgifter i beaktning.

Blivande_japan: 1 annan tanke:
i hur stor grad kommer pengarna fördelas?
kommer en familj med 10 barn ha råd att betala skolgång/dagisavgift för alla sina barn?
Knekten: Förstår inte riktigt inkomst biten, ska staten samla in alla tillgångar och sedan dela ut dessa rättvist, som ett kommunistiskt system?

det vet jag inte, en utgångspunkt kan vara att skatten ligger på samma nivå totalt men med mycket mer fördelning.