Forumet - Vad kan ni om 1800-talet?

Vad kan ni om 1800-talet?

1320 0 14
Har påbörjat lite smått, fastnat. Utmattad, orkar inte fortsätta men måste. Behöver hjälp.

1. Hur fungerade nationalismen och imperialismen och hur påverkade de samhället?
2. Varför koloniserade europeiska länder andra världsdelar?
3. Hur har USA:s utveckling påverkat och påverkar världen?
4. Hur utvecklades Sverige under 1800-talet?
5. Ge exempel på skillnader och likheter mellan nutid och 1800-talet.
Åtminstone en del av fråga 1.
Det var under slutet av 1800-talet som nationalism och rasism mer och mer började växa fram för att i 1900-talets början drastiskt öka och utvecklas till en bisarr nutid då stora skillnader mellan människor, som tyder på olika värde, tydligt växte fram och 1922 öppnade Sverige världens första institut för rasbiologi.

Gällande 5 kan det inte vara så speciellt svårt att jämföra även om du har lite bakgrundsinformation. Stora skillnader är till exempel den rådande tidens stora klassklyftor och kvinnoförtrycket. Ett tydligt exempel på detta kan vara hur livet som prostituerad var. Hur det sågs på att sälja respektive köpa sex samt vilka strikta regler som fanns. Detta då jämför med att det idag inte är lagligt. 
:)

rotorblad: Åtminstone en del av fråga 1.
Det var under slutet av 1800-talet som nationalism och rasism mer och mer började växa fram för att i 1900-talets början drastiskt öka och utvecklas till en bisarr nutid då stora skillnader mellan människor, som tyder på olika värde, tydligt växte fram och 1922 öppnade Sverige världens första institut för rasbiologi.

Gällande 5 kan det inte vara så speciellt svårt att jämföra även om du har lite bakgrundsinformation. Stora skillnader är till exempel den rådande tidens stora klassklyftor och kvinnoförtrycket. Ett tydligt exempel på detta kan vara hur livet som prostituerad var. Hur det sågs på att sälja respektive köpa sex samt vilka strikta regler som fanns. Detta då jämför med att det idag inte är lagligt. 
:)
Tack som fan hörru!

Spana också in:

Gillar inte att svara på historiska frågor om de är läxfrågor, föredrar att frågaren är intresserad av svaret, men kan träna på att vara grov och kortfattad: 

Chanyeol: 1. Hur fungerade nationalismen och imperialismen och hur påverkade de samhället?
Patriotism framkallade gemenskap mellan vissa och resulterade i rasism mot andra som rättfärdigade imperialism som realiserades med militärism. 

Chanyeol: 2. Varför koloniserade europeiska länder andra världsdelar?
Pengar. 

Chanyeol: 3. Hur har USA:s utveckling påverkat och påverkar världen?
USA var isolationistiskt under 1800-talet så påverkade inte så mycket som under 1900-talet, men dess konstitution inspirerade Europa, och många emigrerade dit för att det påstods ge frihet till avancemang för alla i stället för i Europa där klass och trostillhörighet avgjorde saken från födsel, vilket gjorde att Europa också började reformera.  

Chanyeol: 3. Hur har USA:s utveckling påverkat och påverkar världen?
Se ovan

Chanyeol: 4. Hur utvecklades Sverige under 1800-talet?
Industrialisering, järnväg, telefon, befolkningsexplosion, politisk jättereform 1866, modern form av kapitalism införd. 

Chanyeol: 5. Ge exempel på skillnader och likheter mellan nutid och 1800-talet.

Könsroller och jämlikhetstänk skiljer sig, kapitalismtanken om att alla ansvarar för att bli rika själva e kvar. 

Vasego kort grovhet

mynona: Gillar inte att svara på historiska frågor om de är läxfrågor, föredrar att frågaren är intresserad av svaret, men kan träna på att vara grov och kortfattad: 

Patriotism framkallade gemenskap mellan vissa och resulterade i rasism mot andra som rättfärdigade imperialism som realiserades med militärism. 

Pengar. 

USA var isolationistiskt under 1800-talet så påverkade inte så mycket som under 1900-talet, men dess konstitution inspirerade Europa, och många emigrerade dit för att det påstods ge frihet till avancemang för alla i stället för i Europa där klass och trostillhörighet avgjorde saken från födsel, vilket gjorde att Europa också började reformera.  

Se ovan

Industrialisering, järnväg, telefon, befolkningsexplosion, politisk jättereform 1866, modern form av kapitalism införd. 


Könsroller och jämlikhetstänk skiljer sig, kapitalismtanken om att alla ansvarar för att bli rika själva e kvar. 

Vasego kort grovhet
Du är en ängel. Tack!

NiklasW:
Såna där citeringar tycks inte funka längre.


Jag tycker mynona har svarat kortfattat men bra redan jag kan dock tillfoga att nationalismen var en stor drivkraft i skapandet av nationalstater dvs stater där man har en gemensam, kultur, ett gemensamt språk osv. Således får du enandet av stater så som Italien och Tyskland på 1800-talet, tidigare splittrade i mindre furstendömen. Det är en tämligen modern föreställning, din gemenskap blev inte bara byn eller staten då nu hade samma klockslag som i resten av landet, möjlighet att resa medelst järnväg, ta till dig av nationella nyheter i viss mån. Detta gav också en möjlighet till större skatteuttag, allmän värnplikt osv.

Chanyeol: Har lite till frågor.
1. Varför uppstår folkrörelse under 1800-talet?
2. Finns nationalismen idag? Har det något inflytande i Europa, samt Sverige idag?
3. Varför var folkrörelserna viktiga för Sveriges utveckling?
1800-talets folkrörelser uppstod på grund av de försämrade villkor olika befolkningar tvingades leva under till följd av den låga utbildningsnivån i respektive land. Ur detta sprang nationalismen vars främsta målsättning var att få ungdomar att göra sina läxor själva, det finns kvar än idag då det fortfarande finns behov att påminna ongar om att det inte finns några genvägar till en välutbildad nation. Utan folkrörelserna och deras arv hade inga hemläxor gjorts i detta avlånga land.