Forumet - Vad menas med ett könslöst samhälle?

Vad menas med ett könslöst samhälle?

901 2 14
Tråden har 13 svar. Sortera efter:

Bästa svaret

Ordet "hen" åsyftar inte ett könlöst samhälle. Det syftar till att jämställa språket så att både mannen är kvinnan representeras  i sammanhang där man talar om människan som som art eller där könet på personen i fråga är okänt och/eller irrelevant.

I många år har det alltid använts ett generiskt "han" för att tala om människan som helhet. Mannen har alltid används som den främsta måttstocken i talan om hela mänskligheten.  Det innebär att man utesluter den andra hälften av människosläktet, dvs: kvinnorna. Det gör att mätning efter mannen blir standard när hela mänskligheten faktiskt inte består av enbart män. Det blir icke-representativt och inkorrekt att utgå från det, när det inte är så världen ser ut. För att ändra detta har den feministiska falangen föreslagit ordet "hen" för att ge oss den kommunikativa möjligheterna att förändra den felaktiga utgångspunken.

Språket har ett mycket stort inflytande på hur människan bildar sin uppfattning om omvärlden. Visserligen är vi kapabla till att tänka utan ord, men däremot faller det inte lika naturligt. Dessutom: Hur ska man kunna uttrycka en (alternativ) värdering, om det inte finns ord i ens språk som tillåter en att uttrycka sig? Det blir snabbt en ganska olustig typ av tvång av nästan orwelliansk sort (även om det beror på samhällelig omedvetenhet): att man bara kan tycka och uttrycka åsikter inom ramen för vad språket tillåter. För yttrandefrihetens skull, är det därför essentiellt att hela tiden bredda språket så att människor har möjlighet att uttrycka vad de har på hjärtat. 

Gillar man inte de lingvistiska tilläggen behöver man inte använda dom. Men i mitt tycke bör man inte förbjuda andra från att göra det.

Spana också in:

ett samhälle där kön är oviktigt. jag skulle säga att det är ett samhälle där kön inte finns, eftersom inget som finns är oviktigt. detta förutsätter att vi avskaffar könslig reproduktion.

förmodligen ett samhälle där socialt kön inte har någon bäring på något alls. finns väl få som vill göra något åt biologiskt kön, och alla som är insatta i frågan inser väl att biologiskt kön faktiskt bör påverka hur människor behandlas i vissa situationer.

En intressant fråga tycker jag är om ett sådant samhälle är möjligt att uppnå (om vi går efter Fingerprints och ennies definitioner). Eftersom att vi har olika sexualiteter och olika fysik till exempel, samt att människor helt utan fördomar inga tycks existera, så låter det svåruppnåeligt.

det är roligt att folk trollar och skrattar åt hen för att bli omtyckta.

asså dina könsforum...