Forumet - Vad skulle få dig att tro på en skapare av universum?

Vad skulle få dig att tro på en skapare av universum?

15008 0 1710
Vad skapade Gud?
Hur fungerar Gud?
Vad är Gud?

Om någon kan visa fram obestridda bevis som förklarade dessa tre frågor skulle jag börja tro på en skapare av universum. Detta betyder dock inte att denna skapare fortfarande existerar eller att någon av alla de otaliga religionerna på jorden innehar den ultimata sanningen.

Skulle jag få svar på dessa tre frågor skulle jag tro på en skapare. För tillfället förhåller jag mig därför neutral och skeptisk till att en skapare skulle ha skapat universum, av den orsaken att vi helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap för att kunna veta detta i nuläget. Dessutom fungerar universum oberoende av gudomligt ingripande att det lika gärna kan ha skapat sig själv. Det är intressant att fundera över, men jag är av den åsikten att vi människor inte kan veta helt säkert i nuläget.

Vad skulle få dig att tro på en skapare av universum?
AGCT:

Om någon kan visa fram obestridda bevis som förklarade dessa tre frågor skulle jag börja tro på en skapare av universum.


För mig skulle det räcka med mycket mindre. Eftersom man inte kan lägga fram obestridbara (jag gissar på att det var det du menade) bevis för hur något fungerar om man inte vet att det finns, så kräver jag endast 2 saker:
1. Någon form av empirisk bevisning för att guden finns.
2. Någon form av empirisk bevisning för att sagda gud skulle ha skapat jorden.

Det lättaste för Gud själv vore väl om han helt enkelt kom ner och berättade det för mig, det hade jag verkligen nöjt mig med.

Spana också in:

Erik112:

Ingen människa kan se Skaparen Gud och överlva


Vore det inte lätt för Jehova (om han nu är den rätta guden) att skicka budbärare som förtäljde om hans existens? Om en eller flera änglar flög över hela jorden och berättade för människorna om Gud tror jag att han skulle bli mycket mer trodd än vad han är nu.

Änglar kan väl bli sedda utan att du riskerar att dö?
AGCT:

Vore det inte lätt för Jehova (om han nu är den rätta guden) att skicka budbärare som förtäljde om hans existens?


Bibeln. läs Hans ord Bibeln.

Romarna 1:20
” Ända sedan tidens början har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat, och de har känt till hans existens och väldiga, eviga makt. Därför finns det ingen ursäkt!”

Psalm 104:24
"Hur många är inte dina verk, O [JHVH] Gud! Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har frambringat."

Uppenbarelseboken 4:11
"Du är värdig. JHVH, ja vår Gud, att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat alla ting, och på grund av din vilja var de till och blev skapade."

2 Timoteus 3:16 (Levande Bibeln)
”Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt.
Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill.”

Psalm 15:1, 2
”Jehova, vem får vara gäst i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som vandrat oklanderligt och utövar rättfärdighet och talar sanning i sitt hjärta.”

Romarna 14:12
”Så skall då var och en av oss avlägga räkenskap för sig själv inför Gud.”
Erik112:

” Ända sedan tidens början har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat, och de har känt till hans existens och väldiga, eviga makt. Därför finns det ingen ursäkt!”


Erik112:

"Hur många är inte dina verk, O [JHVH] Gud! Med vishet har du gjort dem alla.
Jorden är full av vad du har frambringat."


Då Bibelns skrevs hade man långt ifrån den kunskap vi besitter nu. Vi kan förklara vad himlen och jorden är. Vi kan förklara sjukdomar, medfödda handikapp, tidvattnet, åskan, jordbävningar och mycket mer. Människor förklarade det okända med förklaringen att det måste vara gudomliga makter bakom det hela.

Mycket av vad som förundrade forntidens människor går att förklara i vår tid. Allt vet vi inte och det kommer vi antagligen aldrig att göra.

Erik112:

"Du är värdig. JHVH, ja vår Gud, att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat alla ting, och på grund av din vilja var de till och blev skapade."


Detta är något jag finner ganska märkligt. Varför behöver Jehova äras? Är han så självfixerad att han behöver skapa en varelse som ska ära och dyrka honom?

Erik112:

”Hela Skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt.
Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill.”


Endast för att Bibeln förtäljer oss om hur vi ska leva för att blidka Gud och att Guds ord är sanna, behöver inte detta betyda att det är sant.

Erik112:

”Jehova, vem får vara gäst i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som vandrat oklanderligt och utövar rättfärdighet och talar sanning i sitt hjärta.”


Endast för att Bibeln hävdar att allt som finns är Guds verk, behöver detta inte vara sant.

Erik112:

”Så skall då var och en av oss avlägga räkenskap för sig själv inför Gud.”


Endast för att det i Bibeln står att skriften förtäljer Guds ord, behöver detta inte vara sant. Jag tror att Bibeln skapades av människor som trodde sig ha kontakt med Gud. Varken mer eller mindre.

Du svarade dock aldrig på min fråga.

AGCT:

Vore det inte lätt för Jehova (om han nu är den rätta guden) att skicka budbärare som förtäljde om hans existens?


Om Jehova existerar varför vill han inte förtälja om sin existens för att övertyga människor att tro på honom och därmed rädda många fler människor undan helvetet eller icke-existensen eller vad du än tror på.
AGCT:

Då Bibelns skrevs hade man långt ifrån den kunskap vi besitter nu.


AGCT:

Mycket av vad som förundrade forntidens människor går att förklara i vår tid.


Vilket visar att då t ex Moseboken skrevs fanns det kunsjap som man inte visste förrän på senare år som visar att en högre intelligens läg bakom.

AGCT:

Om Jehova existerar varför vill han inte förtälja om sin existens för att övertyga människor att tro på honom


Precis vad han gör, men man kanske inte vill se.

Romarna 1:20
” Ända sedan tidens början har människorna kunnat se jorden och himlen och allt som Gud har skapat, och de har känt till hans existens och väldiga, eviga makt. Därför finns det ingen ursäkt!”
Erik112:

Vilket visar att då t ex Moseboken skrevs fanns det kunsjap som man inte visste förrän på senare år som visar att en högre intelligens läg bakom.


Bibeln är ingen vetenskaplig skrift och det den nämner om vetenskap är mycket vag. Dessutom tycker jag inte att Bibeln nämner något som inte var omöjligt att veta på den tiden utan högre makters hjälp.

Om Bibeln är vetenskapligt korrekt hur förklaras då syndafloden? Många av Bibelns anhängare menar att jorden skulle ha blivit skapad under ett antal dagar. Jag vet att vissa dock hävdar att det rör sig om större tidsskalor än dygn. Men åsikterna om detta går isär.

Erik112:

Precis vad han gör, men man kanske inte vill se.


Om han är allsmäktig och kärleksfull borde han försöka att göra allt i sin makt för att hjälpa sin skapelse. Kan Gud inte göra mer eller vill han inte göra mer? Hur förklarar Guds frånvaro hans existens?
AGCT:

Bibeln är ingen vetenskaplig skrift


Sant, men där den uttalar sig är den oantastlig.

AGCT:

Dessutom tycker jag inte att Bibeln nämner något som inte var omöjligt att veta på den tiden utan högre makters hjälp.


Jorden var rund.

Jesaja 40:22
"Det är en som bor över jordens "cirkel" - "
[1982 "rund"; Åkesson "krets";Heyma "ring"

Job 26:7
”Han spänner ut norden över det tomma,. hänger jorden över det tomma.”

Hebreiska ordet ”chugh”, som översatts med ”cirkel” i Jesaja 40:22 också betyder ”sfär” vilket bland annat framgår av William Wilsons Old Tesatament World Studies (sid. 77] och Benjamin Davidsons Analytical Hebrew and Charldee Lexcon(sid, 249)
I forna tider trodde människor i allmänhet att jorden var platt men redan på 500 talet f.v.t. lade den grekiske filosofen Pythagoras fram teorin att jorden måste vara sfärisk. 200 år innan Pythagoras formulerade sim teori, gjorde emellertid profeten Jesaja följande klara och exakta uttalande; ”det är Han som bor över jordens rund. (Jesaja 40:22)
Det hebreiska ordet chugh, som här ar översatts med rund, kan också återges med sfär eller klot. Endast ett sfäriskt eller klotformigt föremål ser runt ut från vilket håll man än ser det. Profeten Jesaja var alltså långt före sin tid, när han skrev ner detta uttalande som är vetenskapligt korrekt och opåverkat av forntida myter. (För att vara exakt är jorden inte helt rund utan något avplattad vid polerna.)
Om inte jorden är sfärisk, ser man inte den som rund från alla håll.

Jesaja 40:22
"Det är en som bor över jordens cirkel – ”dess invånare är som gräshoppor” (Människorna liknas vid gräshoppor) - Han som spänner ut himlarna alldeles som ett tunt flor, som reder ut dem som ett tält att bo i"

Job 26:10
”han har beskrivit en cirkel över vattnens yta till den plats där ljuset slutar i mörker”
Erik112:

Sant, men där den uttalar sig är den oantastlig.


Jag håller inte med. Bibeln är vag nog att påståendena i de flesta fall kan anpassas till alla frågor man vill, bara svaren vrids och vänds och tolkas tillräckligt mycket.

Misael och jag hade en lång diskussion om huruvida harar var idisslare eller inte, vilket Bibeln påstår.

Hade Jesus förklarat Einsteins relativitetsteori under sin levnad skulle jag hålla med om att något sådant var omöjligt att veta på den tiden. Bibeln nämner dock inget som var omöjligt för en människa att veta på den tiden.

Erik112:

Jorden var rund.


Om du har sett havet någon gång kan du se att jorden har en klar böjd form. Det var alltså möjligt för människor att veta att jorden var rund utan kunskapen från en högre makt. Vad människor inte visste var hur stor jorden var. Detta förklarar inte Bibeln av den enkla anledningen att människor inte visste detta.

Bibeln är ingen vetenskaplig skrift.
AGCT:

Bibeln nämner dock inget som var omöjligt för en människa att veta på den tiden.


I Job 26:7 sägs det att Gud ”hänger jorden på intet”. Enligt vetenskapen är det i första hand samspelet mellan gravitationen och centrifugalkraften som gör att jorden stannar kvar i sin bana i världsrymden. Dessa krafter är naturligtvis osynliga. Därför svävar jorden och de andra himlakropparna fritt i rymden, som om de hänger ”på intet”. Profeten Jesaja skrev under inspiration om Jehova: ”Det är Han som bor över jordens rund – dess invånare är som gräshoppor.” (Jes 40:22) Det sägs också i Bibeln om Gud: ”Han har tecknat en cirkel över vattnens yta.” (Job 26:10) Vattnen hålls på plats genom hans förordning. De stiger inte så att de översvämmar torra land, och inte heller försvinner de ut i rymden. (Job 38:8–11)

Hur kunde Job veta det? Varken han, Mose eller Jesaja, eller någon annan av Guds profeter, var vetenskapsmän. För att inte glömma att för ca 3.500 år sedan fanns det inte ens sådana mätinstrument, så att man kunde förskansa sig sådan information.
Misael:

I Job 26:7 sägs det att Gud ”hänger jorden på intet”.


Det finns flera mytologier och religioner som påstår exakt samma sak. Det är nog ganska lätt att tänka sig att jorden "hänger på intet". Även utan den kunskap jag har nu skulle jag finna det ganska otroligt att jorden stod eller hängde på något. Vad skulle det som jorden har stöd av ta stöd av?

Misael:

Varken han, Mose eller Jesaja, eller någon annan av Guds profeter, var vetenskapsmän.


Jag tror det handlar om enkel logik. Om jorden tog stöd av något vad skulle detta stöd ta stöd av? Skulle stödet jorden tog stöd av hänga fritt i intet? Varför är det då inte logiskt att anta att jorden redan hänger fritt i intet?

Påstår inte Bibeln också att jorden skulle ha haft ett sfär att vatten ovanför atmosfären? Åtminstone tolkar vissa kreationister det så. Denna sfär skulle då ha fallit ned på jorden och orsakat syndafloden och sedan försvunnit in i håligheter i jordskorpan. Är detta en teori du tror på? Om inte hur förklarar du syndafloden? Det finns många förklaringar av hur den skulle ha gått till.