Forumet - Vad tillför queer till HBT ?

Vad tillför queer till HBT ?

1361 0 27

Nachac: Queer syftar på generellt "konstig", det vill säga människor som befinner sig någonstans mittemellan könsnormerna, oavsett om det gäller könsuttryck eller sexualitet. Det är definierad frånvaro av definition.
Jag tycker Queer är ett absurt koncept, jag förstår inte vad det har med HBT rörelsen att göra. 

Spana också in:

brukar räknas in i det juridiska begreppet "könsöverskridande identitet". handlar om personer som klär och uttrycker sig på ett sätt som är androgynt eller otypiskt för de könsbundet stereotypa sätten att klä sig på. en känsla av att varken vara feminin eller maskulin utan ha en väldigt odefinierad självbild. det är rätt vanligt faktiskt.

jag känner mig ofta queer. många lesbiska klär sig queer, man kan säga att kilt är queer.


ceka92: brukar räknas in i det juridiska begreppet "könsöverskridande identitet". handlar om personer som klär och uttrycker sig på ett sätt som är androgynt eller otypiskt för de könsbundet stereotypa sätten att klä sig på. en känsla av att varken vara feminin eller maskulin utan ha en väldigt odefinierad självbild. det är rätt vanligt faktiskt.

jag känner mig ofta queer. många lesbiska klär sig queer, man kan säga att kilt är queer.

Jo det är fint så, men vad har det med HBT rörelsen att göra?

kulturmarxisten:
Jo det är fint så, men vad har det med HBT rörelsen att göra?
Utdrag ur DiskL
5 § I denna lag avses med
  • 1. kön: att någon är kvinna eller man,
  • de är del av samma icke-normativa könstillhörighet genom kläder och uttryck.

kulturmarxisten:
Jag tycker Queer är ett absurt koncept, jag förstår inte vad det har med HBT rörelsen att göra. 

folk som inte passar in i någon av de ramarna, inte identifierar sig med något kön, tycker att kön (eller genus) är en glidande skala och ingen dikotomi.

mynona: Såvitt jag minns ingick inte q i Jr. HBT:s användarnamn. 

haha smickrande att du direkt tolkar som att tråden handlar om mig :£Biologen: ett q

:D:D:D:D:D

Nu tänker jag gå till min bokhylla och hämta "Queerfeministisk agenda" och saxa rakt av från den första inledningssidan.

Vad betyder queer?

Vad betyder queer? Under de senaste, låt mig säga, tretton åren, har en avsevärd mängd teori, aktivism och annan litteratur gått under rubriken queer och queerteori. Termen queer och dess betydelse(r) är svåra att sammanfatta i ett ord eller ens i en mening. Egentligen bör queer inte preciseras.

Det var ursprungligen en viktig del för det queerteoretiska förhållningssättet att inte slå fast en exakt betydelse för begreppet queer. Den amerikanska filosofen, och en av queerteorins främsta företrädare, Judith Butler ansåg i början av 1990-talet att hela poängen var att det queera inte skulle definieras. Det queeras uppgift var att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en. En snäv begreppsbestämning av queer skulle innebära dess sorgliga slut.

Men i likhet med andra termer har även queer under 1990-talet tillskrivits olika betydelser, de vanligaste är:

1) queer som synonym för lesbisk, gay, bisexuell eller transidentiteter;

2)
queer som paraplybegrepp för:
  a) lesbisk, och/eller gay, och/eller bisexuell, och/eller transpersoner med liten uppmärksamhet på skillnader mellan dess grupper (användningen kan jämföras med det sätt på vilket ordet gay tidigare använts som en sammanfattande beteckning på lesbiska, homosexuella män även stundtals inkluderande bisexuella och transpersoner);
b) olika icke-heterosexuella positioner vilka då ställs parallellt med varandra;
c) överlappande områden mellan och bland lesbiska och/eller gay, och/eller bisexuella och/eller andra icke-heterosexuella positioner;

3)
queer som beskrivning av så kallade queera läsningar där verket och dess uttolkare inte delar samma sexuella utgångspunkt;

4)
queer som beteckning på olika icke-normativa köns-/genuspositioner inkluderande de heterosexuella;

5)
queer som beteckning på olika icke-heterosexuella företeelser vilka inte tydligt kan markeras som lesbiska, gay, bisexuella eller transpositioner, utan vilka tycks innefatta en eller flera aspekter av dem samtidigt, då ofta på ett "förvirrande" eller dissonant sätt;

6)
queer som beteckning på åskådarpositioner, tolkningar, konstverk, kulturella företeelser och textuella kodsystem som hänvisar till eller faller utanför lesbiska, gay, bisexuella eller transidentiteternas förståelse och kategoriseringar av kön/genus och sexualitet. Då blir queer en beteckning av det som går utöver de etablerade kategorierna för kön/genus och sexualitet.

Det är en väldigt matig bok, läs den för all del.Ögon i en plåthink: Nu tänker jag gå till min bokhylla och hämta "Queerfeministisk agenda" och saxa rakt av från den första inledningssidan.
Det är en väldigt matig bok, läs den för all del.


queer är ingen egen identitet, precis som Judith Butler påpekar. Och därför så har det inget i HBT rörelsen att göra, du kan kalla vad du vill för queer, men HBT rörelsen handlar inte om vad som helst. Jag har absolut inget emot om man vill ha makt över sin egen identitet vem man är osv, men queer handlar inte om det, det är en antites bara!