Forumet - Vad tror ni händer efter döden?

Vad tror ni händer efter döden?

3733 2 32

Spana också in:

Det sista ögonblicket blir oändligt utdraget, (eller en oändlig repetition, som känslan man får i ett "sovande" ben, men mentalt applicerat, lite som den existentiella upplevelsen under påverkan av lustgas) eftersom man inte kan uppfatta att man är död, det är poängen med döden liksom
Kroppen dör och förmultnar, det är allt vi i nuläget kan avgöra och bevisa. Vad som händer med psyket vet vi inte och kan inte låtsas att vi vet. Antingen utplånas det med fysiken, eller så separeras det från fysiken och fortsätter i annan form på en annan frekvens; inget av de två alternativen är mer bevisad än de andra, så man får skapa sig sin egen uppfattning utifrån vad som känns och tycks rätt.

mynona: Kroppen dör och förmultnar, det är allt vi i nuläget kan avgöra och bevisa. Vad som händer med psyket vet vi inte och kan inte låtsas att vi vet. Antingen utplånas det med fysiken, eller så separeras det från fysiken och fortsätter i annan form på en annan frekvens; inget av de två alternativen är mer bevisad än de andra, så man får skapa sig sin egen uppfattning utifrån vad som känns och tycks rätt.
Vi vet att psyket hör ihop med en kropp och alstras av vår hjärna. Har du något som helst bevis på ett psyke som existerar utan en kropp eller är det ett önsketänkande?

Razor:
Vi vet att psyket hör ihop med en kropp och alstras av vår hjärna. Har du något som helst bevis på ett psyke som existerar utan en kropp eller är det ett önsketänkande?
Vi har inget bevis för vare sig det ena eller det andra. Vetenskapen kan inte bevisa anant än rent fysiologiska fenomen, och därmed har det också till uppgift att tolka in alla psykiska funktioner i fysiken. Att psyket fungerar genom kroppen behöver inte betyda att det inte är två separata entiteter. Det är inte svårt att se motargument om man har fantasi. Något bevis behövs inte för det ena alternativet när det inte heller finns bevis för det andra. Jag är dock inte så road av att diskutera detta eftersom båda sidorna brukar bete sig på det sätt de säger att motståndarna beter sig. Jag har min övertygelse förstås. 

mynona: Vi har inget bevis för vare sig det ena eller det andra.
Vi har information d.v.s. fakta som talar för att kroppen och psyket hör ihop som oskiljaktiga. Vi har inga som helst fakta som talar för att psyket kan existera utan en kropp.

mynona: Att psyket fungerar genom kroppen behöver inte betyda att det inte är två separata entiteter.
Det behöver inte betyda det, lika lite som det inte behöver betyda att psyket inte består av många olika själar, att psyket inte styrs av en gud eller gudar och oändligt antal andra fantasier. Ingen av dessa har några förankringar i observationer varför det inte är rationellt att anta att de är sannolika.

Razor: Vi har information d.v.s. fakta som talar för att kroppen och psyket hör ihop som oskiljaktiga. Vi har inga som helst fakta som talar för att psyket kan existera utan en kropp.
Ja, vetenskapen har en skyldighet att tolka saker och ting utifrån den kunskap de i nuläget har tillgång till. Så har det alltid varit. 

Razor: Det behöver inte betyda det, lika lite som det inte behöver betyda att psyket inte består av många olika själar, att psyket inte styrs av en gud eller gudar och oändligt antal andra fantasier. Ingen av dessa har några förankringar i observationer varför det inte är rationellt att anta att de är sannolika.
Det är precis det jag säger: 

mynona: Vi har inget bevis för vare sig det ena eller det andra.
Vi vet ingenting. Tumme upp

Razor:
Vi kan inte vara säkra på någonting, men det är mer rationellt att anta att observationer leder till mer sannolika bedömningar än enbart fantasier som inte är grundade i observationer. Så fungerar vetenskapen och den metoden har visat sig fruktbar.
Jodå, men i ett sammanhang som detta handlar det inte om ren fysisk materialism, utan om just det emotionella planet, dit en eventuell själ skulle höra om den existerar. Vetenskapen har också upptäckt nya fenomen allteftersom den utvecklats. Man får helt enkelt tycka precis vad man vill och respektera den som tycker annorlunda.