Forumet - Vad tycker ni om gratis högskole/universitetsutbildning

Vad tycker ni om gratis högskole/universitetsutbildning

2838 0 75
Som rubriken lyder, vad är eran åsikt om detta? Är mest intresserad av åsikter från vänstern. Det är ju oftast de som föds i familjer med "bättre" bakgrund som fortsätter studera efter gymnasiet. Är det rättvist att de som inte kommer att utbilda sig (som ofta har det sämre ställt) ska betala för de som utnyttjar denna service, speciellt med tanke på att de som använder servicen ofta har det bra ställt ekonomiskt? Hur kan en socialist förespråka detta system när det är tydligt att resultatet blir motsatsen av det man vill åstadkomma i o m att pengar tas från dem mindre lottade och ges till de som har det bra ställt?
alternativet skulle ju vara att ingen som kommer från sämre förhållanden har möjlighet att studera efter gymnasiet, vilket de har nu. det skulle cementera klassklyftorna och göra det omöjligt för någon som har fötts i en familj med låg inkomst att välja vad den vill göra med sitt liv.

"vänsterpolitik" handlar inte om att föra en politik som gynnar personer med kroppsarbete, det handlar om att ge alla samma möjligheter, oavsett bakgrund.

Spana också in:

framtidstron är död:

HAHAHAHA ditt argument döda mig alltså HAHAHA underbart underbart. Humor, jag älskar dig flicka.


Jag försöker inte argumentera varken för/mot "gratis" utbildning. Jag skapade tråden för att veta vad de som är mer vänster tycker om att de fattiga knegarnas pengar går till utsugarsvinens ungar =)
merva:

inte utbildar sig (som oftast har lägre inkomst) betalar utbildningen för de framtida välbärgade


De som inte utbildar sig har väl antagligen valt att inte göra det. De med högre inkomst betalar ju också skatt, så de betalar också utbildningen för "framtida välbärgade".

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


+ fler med sämre ekonomiska villkor kan ju utbilda sig om det är gratis än om det kostar pengar att göra det.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Är ickevänster btw.Srs. Vänsterns grundpelare är att alla ska ha det lika bra/dåligt och därför också ha samma chanser i livet, oavsett var man kommer från. Därav stöder vänstern gratis utbildning, det är väldigt logiskt.

Dessutom, rätta mig om jag tolkar fel, men vad får dig att tro att de som inte är utbildad automatiskt är vänster och virse versa? [confused]
merva:

Som rubriken lyder, vad är eran åsikt om detta? Är mest intresserad av åsikter från vänstern.


För att ens plånbok inte ska vara avgöra huruvida man kan läsa på högskola eller inte.


Välfärden i Sverige är byggd på en universalistisk grund, att alla ska vara med och betala för den men alla ska också få ta del av den på lika villkor. Barnbidrag t.ex. är också någonting som alla har rätt till, även de som är så rika att de inte behöver det. Det är ett bra system, det producerar tillit och solidaritet.

I dag är det dock allt vanligare med regler, granskningar, utvärderingar, behovsprövningar osv. inom förvaltningen. Förvaltningen har upphört med att leverera fri välfärd och levererar nu allt mer villkorad välfärd - staten har tagit en mer auktoritär och kontrollerande roll. Ansvar, men knappast frihet, skjuts nu allt mer på enskilda individer där resursstarka grupper ges möjligheter medan resurssvaga grupper trycks ner. Med flera regler i förvaltningen så skapas också misstänksamhet i relationen funktionär - medborgare, vilket i förlängningen skapar misstänksamhet i hela samhället.
merva:

Hur kan en socialist förespråka detta system när det är tydligt att resultatet blir motsatsen av det man vill åstadkomma i o m att pengar tas från dem mindre lottade och ges till de som har det bra ställt?


Du... Har du sett utbildningsnivåernas rörelse de senaste 100 åren? Har du sett vad socialdemokratin och välfärdsstaten åstadkommit? En förälders försörjaransvar för ett barn upphör då barnet fyller 18. Hur många 18-åringar tror du har råd med en högskoleutbildning?

Senast jag hörde motsvarande argument kom det från en fascist. Är du fascist?

80% av befolkningen hör i grunden till samma klass. Arbetare och medelklass är så gott som alla anställda och alla screwed när skiten träffar fläkten. Se det så här: Den del av befolkningen som direkt skulle gynnas av platt skatt är överklassen, resten är underklassen.