Forumet - Världssjälen

Världssjälen

4964 0 21
Skriver en uppsats om hinduism till skolan, men jag har inte riktigt greppat det här om världssjälen, vad är det?
Det enda som dom skriver i vår lärobok är:
"På samma sätt som askan från den döde blandas i ganges vatten, förenas själen med världssjälen." Så ja.. jag förstår ingenting.
hannnah:

.[blush]


det jag har läst om är moksha och världssjälen.. o.o
Moksha: "Hur ska man då leva för att nå moksha? Vad finns det för vägar dit? Hinduismen ger inget bestämt svar. Naturligtvis är det, lisom i andra religioner, viktigt att ha en god moral. Man får till exempel inte mörda, stjäla eller ljuga" and so on [confused]

Spana också in:

hannnah:

inom hinduismen är ju målet att bli ett med brahman, borde vara det dom menar.


Kaayi:

det jag har läst om är moksha och världssjälen.. o.o


Jag lärde mig i skolan att brahman är världssjälen.

Vår vän wiki säger såhär:

Inom hinduismen är det varje hindus mål att nå "moksha" – att lösgöra sig från världskretsloppet och bryta den ständigt pågående cykeln av födelse, död och återfödelse – och istället uppgå i brahman.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brahman

Moksha är alltså själva handlingen, brahman är stället/saken/luddet.
Hinduism är en extremt heterogen religion och jag skulle snarare kalla det ett slags samling av besläktade religioner relaterade till Indien under ett definitionsparaply. Bramaners intellektuella religionsutövning m.h. till Veda-skrifterna och div. epos, typ Badghadvadgita, är extremt för de ‹vanliga dödliga› irrelevant, vilka snarare utövar något slags tillfällig monolatri vid diverse tempel. Shivaism, Gudinnedyrkan och Krshnaism är sinsemellan väldigt olika och härleder sina traditioner till olika ‹kanon› men diskrediterar inte existensen av de andra gudarnas existens. Devi har inom gudinnedyrkan flera avatara som dyrkas separat i något slags oförståelig mix.

Kort och gott: du behöver inte förstå, för din lärare förstår med all sannolikhet inte heller hinduism.
Hampie:

riktig


i boken så står det först att:
*allt är gud, allt som har en själ och sen på nästa sida står det en namnlista på gudar (vishnu, shiva and so on)
* att världen skapades av brahma (guden) i tidens gryning för att sedan, två sidor fram så står det att hinduer tror på att världen alltid har funnits.

det fortsätter såhär genom hela kapitlet.. känns lite som om att man hittat på saker längst med vägen? o.o
Kaayi:

* att världen skapades av brahma (guden) i tidens gryning för att sedan, två sidor fram så står det att hinduer tror på att världen alltid har funnits.


enligt den generella hinduismen finns ingen början och inget slut. det finns ingen tidslinje, utan en cirkel (eller åtta) med perioder av uppbyggnad och perioder med förfall. vi lever i en period av förfall.

brahman utgör allt och är allt. alla gudar är bara manifestationer av brahman och människors och djurs själar är inte fullständigt individuella, utan även det delar av brahman (atman). moksha innebär att bli en del av den "rena" brahman.

Hampie:

.


(kolla gärna genom det jag har skrivit, det är stor risk är där finns fel.)
iosib:

(kolla gärna genom det jag har skrivit, det är stor risk är där finns fel.)


Att tiden är cyklisk snarare än linjär är rätt vanligt i indiska religioner och så gäller även jainism och buddhism. Så det är en viktig sak att tänka på. Och att vi lever i förfall, well, det är också något som alla tycker om att skrika om (något måste man ju skylla världens orättvisor på — men vi levde i förfall redan för 1000 år sedan… Finns även greker som pratar om att vi lever i en tid av förfall faktiskt :o)

iosib:

brahman utgör allt och är allt. alla gudar är bara manifestationer av brahman och människors och djurs själar är inte fullständigt individuella, utan även det delar av brahman (atman). moksha innebär att bli en del av den "rena" brahman.


Detta med braman är en grej som mest gäller bramaner som läser filosofiska texter på sanskrit. Vanligt folk bryr sig mer om sin familjegud och ber och offrar till den. Lite mer rätttrogna kanske bestämmer sig för att fasta en dag i veckan. De flesta besöker tempel och lämnar offer och har darshan med gudarna (ögonkontakt man får av att stirra på gudaavbilder).

Men när det gäller filosofisk buddhism så kan man se den som nästan monoteistisk då det man tillber är avatara av braman vilket då är Brama, Vishnu och Shiva, först och främst, och av dessa finns det sedan avatara som t.ex. Krishna (som blivit känd genom Hare Krishna rörelsen). Till alla gudar kommer en fru. Och sedan så finns det en gudinna, Gudinnan, eller Devi på hindu, som i sig har flera avatara och som i populärkulturell gestaltning ändrar dessa rätt frekvent. Här är klimax i en indisk film, där kvinnan ber (sjunger ut bönen) Devi om hjälp för att besegra en ond trollkarl som håller hennes make fången. Guden närvarar tillslut i avbilden efter att hon offrat sitt blod.

Hampie:

Detta med braman är en grej som mest gäller bramaner som läser filosofiska texter på sanskrit. Vanligt folk bryr sig mer om sin familjegud och ber och offrar till den. Lite mer rätttrogna kanske bestämmer sig för att fasta en dag i veckan.


jo, det förstår jag, men ifall man har pretentionen att förstå de filosofiska tankegångarna eller religionen som system och inte bara kulturell företeelse så kräver väl det att man tar brahman i beaktning?