Forumet - Var i bibeln står det att det ska finnas präster i NT?

Var i bibeln står det att det ska finnas präster i NT?

4344 0 47

Spana också in:

MightyToSave:

jag trodde att ni j.v kunde bibeln


Vi kan den, men tydligen inte du.

Helvetet befriar från lidande (och hänvisar till Job 14:13)
Helvetet behåller inte de döda för alltid (Upp 20:13, Ps 16:10)
De som syndat mot anden vaknar aldrig (Matt 12:31-32, 2Tess 1:9)
Jesus blev uppväckt från helvetet, graven (Apg 2:27,31,32)
Satans glödheta "plåga" är lika med evig död (Upp 20:10,14,15)
Gud erbjuder liv och död, inte himmel och helvete (Rom 6:23)

Vad är det brinnande Gehenna som Jesus talade om ?

Ordet Gehenna [Helvetet}förekommer 12 gånger i de kristna grekiska skrifterna. Fem gånger förbinds det med eld. Översättare har återgett det grekiska uttrycket ge-ennantou pyros med helvetets eld och brinnande gehenna.
Historisk bakgrund:
Hinnnoms dal (gehenna) låg utanför Jerusalems murar. Under en tid var den platsen för avgudadyrkan, med bland annat barnoffer.
Under det första århundradet användes Gehenna som förbränningsplats för Jerusalems sopor. Döda djurkroppar kastades ner i dalen för att förtäras i elden, som man hade tillsatt svavel för att öka förbränningen.
Dessutom kastades avrättades brottslingars kroppar ner i Gehenna, eftersom dessa brottslingar inte ansågs vara förtjänta av att begravas i en minnesgrav.
Därför talade Jesus i Matteus 5:29, 30 om att hela kroppen kunde kastas i helvetet eller Gehenna.
Om kroppen föll i den ständigt brinnande elden förtärdes den helt, men om den råkade hamna på en avsats i den djupa ravinen kom dess ruttnande kött att angripas av de maskar eller larver som fanns där.
Levande människor kastades inte i gehenna; det var således inte en plats där någon pinades i medvetet tillstånd

I Matteus 10:28 varnade Jesus sina åhörare och sade att de skulle känna fruktan för honom som kan tillintetgöra både själ och kropp i Gehenna.

Vad betyder det?
Lägg märke till att det i den här versen inte nämns något om någon pina eller plåga i Gehennas eld. Han säger i stället att man skall känna fruktan för honom som kan tillintetgöra … i Gehenna.
Genom att nämna själen separat framhäver Jesus här att Gud kan tillintetgöra en människas alla utsikter till att få leva även i framtiden, att det därmed inte finns något hopp om uppståndelse för henne/honom.

När det talas om det brinnande Gehenna har det uttrycket således samma innebörd som sjön som brinner med eld i uppenbarelseboken 21:8, nämligen tillintetgörelse, den andra döden. Död för evigt.
Erik112:

Vi kan den, men tydligen inte du.


kan den inte utantill men jag läser den iaf o verkar kunna mer än dig om vad det står bakom texten, du verkar bara läsa ytligt

Erik112:

Vad är det brinnande Gehenna som Jesus talade om ?


vrf tar du upp detta när jag inte sagt ett skvatt om detta till dig? [confused]
Herjarn:

du har cirkel argument


Klart sanningen är alltid den samma.

Herjarn:

argumentationsteknik


Jasså du vill vinna disussioner du.

Debattör är en individ med stort behov att framföra sin åsikt i en eller flera frågor.
Kan grovt delas in i sådana som uttrycker åsikter inom områden de behärskar och sådana som uttrycker åsikter inom alla områden, oavsett om de behärskar dem eller inte.

1 Korinthierna 1:20 Sv. Folkbibeln
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap.
Erik112:

an grovt delas in i sådana som uttrycker åsikter inom områden de behärskar


Yes, du gillar inte diskussioner eller hur? vad gör du på ett forum om jag får fråga? Har du ingen hederlig vettig människa att störa på stan eller ?

Erik112:

Klart sanningen är alltid den samma.


Synd att du inte har den sanningen då hade det varit berättigat med den tanken ^^
Paarak:

http://www.bibelsajten.nu


Kristenheten tro ju på teenigheten, så ????

En legend berättar om ett möte mellan Krishna, en inkarnation av Vishnu, och Kaliya, en stor och ondskefull demonkobra.
Bilder visar ofta hur den segerrike Krishna står med sin fot på den jättelika ormens huvud.