Forumet - Vår tid största politiska utmaningar

Vår tid största politiska utmaningar

586 0 30
Vilka anser ni vara dagens största politiska utmaningar? Alltså, om ni fick bestämma vilka frågor skulle ni börja med att ta i tu med?


=================MIN LISTA=================


* Ökade klassklyftor
Samhället blir mer stratifierat, ökat överflöd i toppen och tilltagande misär i botten. Ojämlikheten medför en lång rad negativa spin-off-effekter på bland annat fysisk och psykisk hälsa, brottslighet, social tilltro, social rörlighet, mobbning och studieresultat. Se boken Jämlikhetsanden


* Ökat resursbehov inom offentlig sektor
Efterfrågan på olika typer av välfärdstjänster växer snabbt, men politikerna låtsas som det inte finns några resurser att ta till. Det går inte att effektivisera sjukvård eller skola på samma sätt som ex. en industri eftersom det är humankapitalet och inte industrikapitalet som står i centrum. Att det krävs fler anställda inom offentlig sektor kan vi inte komma ifrån, det måste få företräde framför höjda nivåer av privatkonsumtion för de som redan har det gott ställt. Satsningar på nya ålderdomshem är viktigare än satsningar på nya verandor eller platt-TV.


* Otryggheten på arbetsmarknaden
Osäkra anställningar blir allt vanligare, bland ungdomar som över huvud taget har ett jobb så är osäkerheten normen. Men utvecklingen stannar inte bland ungdomar utan följer med dem upp i åldrarna. Sverige har i dag en arbetsmarknad som närmar sig den amerikanska i osäkerhetsnivåer, bemanningsföretagen växer i omfång. Har man ett osäkert arbete så har man ett osäkert liv, man inte ta lån eller planera sin framtid. Osäkerheten bidrar till att urholka hela det svenska socialförsäkringssystemet, ja på sikt hela fackföreningsrörelsen om kraftiga åtgärder inte vidtages.


* Finanskapitalets dominerande ställning
Finansinstitut, banker, spekulationskapitalister har fått en allt starkare dominans över investeringar och resursfördelningar över hela världen. Denna makt innebär att demokratiska regeringars möjlighet att föra en politik på egna villkor kraftigt inskränks, gör man inte som de mäktiga kapitalisterna vill så går det illa. Konsekvenserna ser vi, återkommande finanskriser som skattebetalarna sedan förväntas betala för. Räddningspaketen till bankerna är tusen gånger större än räddningspaketen till klimatet.


* Klimatkrisen
Det finns i dag inget land som gör ens en bråkdel av det som är nödvändigt för att hindra en akut klimatkollaps. Om vi inte satsar (de tusentals miljarder som lagts på bankerna hade räckt väldigt långt) nu så kommer mängder av människor dö, ännu fler tvingas emigrera och sammantaget så kommer det bara bli dyrare och dyrare att ställa allting till rätta igen. Och växthuskrisen är bara en av flera allvarliga miljökriser!


* Demokratifrågan
Demokratin var ett tag på frammarsch men nu har den rullats tillbaka. De folkvalda parlamenten har allt mindre inflytande över samhället och medborgarna har allt mindre inflytande på de folkvalda parlamenten. Makt har förskjutits del till kapitalister och det korrupta EU och dels andra typer av eliter. Politiken betraktas inte som en verksamhet för folket, utan på sin höjd som en slags marknad där folket är passiva konsumenter. Därutöver kvarstår det angelägna problemet om ekonomisk demokrati, kan man verkligen tala om en genuin demokrati när de allra flesta företag är rena diktaturer?


* Nyrasism och högerpopulism
Nyrasistiska, högerpopulistiska rörelser växer sig starka över hela Europa, den nya fienden är muslimen. Att ställa människor mot varandra är ett stort problem i sig, vi har sett många gånger förr till vilka helveten rasismen leder. Men därutöver så bidrar dessa rörelser till att flytta fokus från de stora politiska utmaningarna ovan till pseudofrågor som "det muslimska hotet".

Spana också in:

Spartakus:

Otryggheten på arbetsmarknaden


Tycker jag är den enskilt viktigaste frågan. Bemanningsföretag borde helt förbjudas igen, de tillkom från första början för att företagen skulle ha en snabbtillgänglig reservarmé med arbetskraft som kunde bryta strejker när deras ordinarie arbetare gick i konflikt. De är ett rent slagträ mot arbetarklassen. Idag används de för att underminera anställningstrygghet, dumpa löner och hålla nere våra krav genom att spela ut arbetare mot varandra. Sen borde även individuell lönesättning och alla anställningsformer utöver fasta anställningar förbjudas, är du anställd så är du anställd och ska samma villkor som övriga anställda.

Arbetslösheten är också ett problem, hade man halverat arbetsdagen hade de arbetslösa kunnat få anställning och de som tvingas jobba på callcenters och andra skitföretag som inte har någon som helst samhällsnytta hade kunnat få jobba med riktiga saker som behövs.

En annan grej som också hade behövts är att helt ta bort studiemedlet och ersätta det med en statlig studielön, du ska som arbetarklass inte behöva dra på dig skulder för livet för att utbilda dig. Särskilt inte när samhället ser ut som idag där många studerar bara för att de måste ha pengar på något sätt. Studielånet är ren klasslagstiftning. De som har möjlighet att dra på sig lån är de som vet att de har en god framtid framför sig eller har ekonomiskt starka föräldrar i ryggen om det skiter sig.

Finns massor av andra saker jag skulle vilja se, t.ex. facklig vetorätt mot produktionsflytt och massbyggen av hyresrätter med starkt reglerade hyrestak. Men det oreglerade kaoset på arbetsmarknaden är det absolut mest akuta.
Rödingajävel:

Studielånet är ren klasslagstiftning. De som har möjlighet att dra på sig lån är de som vet att de har en god framtid framför sig eller har ekonomiskt starka föräldrar i ryggen om det skiter sig.


Möjlighet att dra på sig lån? Studielån är utan tvekan den bästa investering du kan göra. Det ger dig möjlighet att kunna plugga vidare vilket kommer att generera i en ekonomiskt god framtid. Efter en universitetsutbildning måste du misslyckas ganska rejält för att ha problem med att betala tillbaka inom 25 år. Nog för att man kan hitta klassproblem i mycket men det det här är rent löjligt.
* Att österns folk knoppar av väst och dess följder. Uppvigling till införandet av östasiatiska arbetsförhållanden i väst och till militära aktioner initierade av den gamla världen.
* Miljöfrågor(CO2, energikrisen, brist eller överskott av annat)
* Att de brunaste högerelementen blir den ledande oppositionen i Europa.
* Fortsatt prisinflation på Falafel, Kebab & Pizza i Skåne.

obs: den första punkten säger lite emot den sista då följden av militära konflikter kan bli fler falafelfriterare i Lund.
Min lista är...

Stoppa den svenskfientliga politiken

Under en lång tid har dom flesta politiker haft en svenskfientlig politisk agenda där man steg för steg håller på och anpassar det svenska folket efter mångkulturella värderingar, där vi ska få lära oss att anpassa oss efter andra kulturer som kommer hit genom att trycka bort våra egna och successivt anamma deras. Det sker i småskalig verksamhet för stunden, men redan kan man finna krav från olika grupper om särlagstigtningar. Det behövs politiker som vågar stå upp för en svenskvänlig politik där vi värnar om vårt egna arv som vi har all rätt över att känna oss stolta över.

Förstärk Demokratin

Under en lång tid har Demokratin i Sverige urholkats. Den har blivit som en annan användare redan nämnt något som gått mer från att tjäna folket till en allt mer isolerad angelägenhet byråkrater emellan. Politikerna hamnar allt längre från folket, man bor och vistas inte med vanligt folk, utan med gelikar.Och deras världsbild kommer därefter. Politikernas åsikter i gemen skiljer sig från den stora massan, dom allra flesta är överens om i vilken riktning man ska föra Sverige. Överstatligheten från EU är ett annat problem, icke-folkvalda parlamentariker nere i Bryssel är med och bestämmer om saker som sker i Sverige och nu under den globala finanskrisen så har man tagit steget längre och gjort om vissa länder till vad som närmast går att beskriva som protektoratområden, för har du problem med ekonomin så får du inte bestämma över den, oavsett om regeringen är en socialistisk eller Liberal, för det ska EU göra.

Jämlikhet

Även om Feministiska tokerier är lite på tillbakagång så är jämställdhet idag något som fortfarande är synonymt med att arbeta för kvinnan. Hela tiden är det kvinnliga intressen som ligger i framkant, och där man ska anstränga sig för att skapa "Jämställdhet". Jämställdhetsarbetet är med andra ord något enkelriktad och det är ingen lösning om man vill nå jämlikhet. Mäns problem i samhället måste uppmärksammas mer. Exempel på områden är den kvinnliga dominansen inom vårdnadstvister, Kvinnors våld mot män, att kvinnor får lägre straff, kvotering och olika former av "kvinno-satsningar" i samhället.
Notera.. att jag använder mig av begreppet jämlikhet och inte jämställdhet. Män och kvinnor är olika och erhåller därmed olika egenskaper som kommer till nytta vid olika tillfällen.
Vårt icke längre ifrågasatta medlemskap i den underbara, moderna, gigantiska, snygga smygplutokratin som kallas EU som vi måste bryta oss ur den snarast.

Medierna som blir mer och mer konformistiska och beroende av annonsörer och mer och mer ger upp verkligt ifrågasättande, grävande journalistik till förmån för reportage om vem Paris har legat med den här veckan och istället får tjäna som propagandamaskin åt diverse business interests.

Peak Oil som kommer att mer och mer få den industrialiserade världen att smulas sönder och utlösa ännu mer krig för olja.
Jag tycker att det är lite väl centrerat att ange lokala politiska utmaningar. Det som intresserar mig själv är utmaningar som är lite mer globala.

Eftersom att jag inte har bott i Sverige på flera år så har jag svårt att sätta mig in i just Sveriges problem. Fast rent spontant skulle jag vilja påstå att den svenska sjukvården och försäkringssystemet är något som håller på att kollapsa. Tro det eller ej men på ett par punkter är till och med USAs sjukvård och försäkringssystem bättre än Sveriges.

Om man ser till USA så skulle jag vilja påstå samma sak. Det är första steget till en bättre välfärd.

Globalt sett är den största utmaningen att höja välfärden för U-länderna. Att göra det är något som alla i slutändan hade tjänat på. Just nu tänker politiker och företag alldeles för kortsiktigt.

Även framtidens energifråga är väldigt viktigt för världsfreden.

Wikileaks och USA i all ära. Men det som Wikileaks avslöjar om USA är inget unikt. Sådant förekommer runt om i hela världen. Anledningen till att man har valt just USA som måltavla är just för att det för närvarande är världens mäktigaste land och världens största ekonomi. Om Wikileaks om 50 år ger sig på Kina, Indien och Ryssland kommer vi nog få höra än värre händelser. Den politiska utmaningen i det här fallet är större öppenhet gentemot omgivningen.

Något som jag tror är aningen överdrivet vad gäller politiska utmaningar är klimatfrågan.
Spartakus:

* Ökade klassklyftor


Detta är viktigast, dock inte klassklyftor i sverige eller europa, här är klassklyftorna så små att det bara är tramsigt att ens prata om. Att prata om klasskamp i sverige är ett jävla skämt och det är knappt relevant i ett "vår tids största utmaningar" perspektiv..

Klasskampen handlar snarare om att 5,6 miljarder och snabbt ökande antal männskor i fattiga länder måste få utbildning och möjlighet att försörja sig på annat än att bränna ner regnskog, jaga utrotningshotade djur och kriga ihjäl varanadra.

Spartakus:

* Demokratifrågan


Spartakus:

* Klimatkrisen


Spartakus:

* Finanskapitalets dominerande ställning


Jag skulle säga att dess tre tillsammans med korruption sitter i samma båt, och förhindrar att klassklyftorna kan minska.

Grundproblemet är att den lägsta klassen inte får utbildning, rent vatten eller resurser att utveckla sina ekonomier på ett ekologiskt hållbart sätt. Jag är övertygad om att vi under vår livstid kommer se väpnade konflikter, ökande främlingsfientlighet och global miljöförstöring som resultat av de klassklyftor som västvärlden ignorerar. Vi är helt enkelt inte berädda att avstå ifrån nya mobiltelefoner, köttbullar och märkeskläder, allt detta är saker som inte är rimligt. Om alla skulle leva som svenskar skulle jordens biomassa och resurser bara kunna föda ca 2 miljarder människor, innan 2050 kommer vi vara typ 10 miljarder..

Det är dags att lämna de gamla ismerna bakom sig och försöka fundera ut något nytt, globalt applicerbart, för detta kommer krävas under vår livstid. Den livsstil vi svenskar har idag kan vi glömma, den är inte ens i närheten av hållbar.

Spartakus:

* Ökat resursbehov inom offentlig sektor


Spartakus:

* Otryggheten på arbetsmarknaden


Dessa problem kommer vara regionalt påtagliga men globalt sekundära och relativt begränsade till rika västländer under ganska lång tid. Dessutom tror jag att mycket av den vården kommer att vara självfinansierad. Vår generation kommer inte betala för 40- och 50-talisterna, de kommer betala själva. Dessutom tror jag att pensionsåldern kommer tvingas upp kraftigt under vår livstid. Det är inte rimligt att plugga till man är 25-30, gå i pension när man är 65 och sen bli 90+ år gammal.

Du får ursäkta om jag inter ser svensk arbetarklass som någon större prioritet i ett "vår tids största utmaningar" perspektiv. Svensk arbetarklass har det jävligt bra förhållandevis, och har i de allra flesta fall avservärt mer än de både behöver och vad som är ekologiskt försvarbart. De som är födda på 40-talet fick uppleva månlandning, digital revolution och en globaliserad värld, din och min resa kommer slå deras med hästlängder.

dazed_and_confused:

Peak Oil som kommer att mer och mer få den industrialiserade världen att smulas sönder och utlösa ännu mer krig för olja.


Jag tror detta är överdivet, tekniska lösningar kommer när det verkligen kniper. Oljan kommer räcka tillräckligt länge för att ny teknik skall kunna ta över. Något så otänkbart som all klyva atomen tog bara ett par år att utveckla när det väl gällde, detsamma kommer gälla fusionsteknik och förnybar energi. De fusionsreaktorer som finns idag är rena hobbyprojekten jämfört med Manhattan Project, när resurser tillförs "på riktigt" går det fort.
dazed_and_confused:

Problemet är att man kommer inte att ha några resurser att göra det med längre när politikerpack och liknande får tummen ur arslet. det finns inga realistiska lösningar i dagsläget.


Är det något mänskligheten är bra på att det att lösa praktiska problem när det kniper, jag är inte speciellt bekymrad över just peak oil. 95% av alla personbilar skulle rent bruksmässigt kunna vara elbilar redan idag, väldigt få bilägare har behov av att resa mer än 5-10 mil om dagen vilket dagens elbilar redan klarar. Lastbilar och jordbruksmaskiner kan man köra på olika biobränslen, likaså lastbåtar etc. Den största utmaningen jag ser med peak oil kommer vara att hitta en ersättare åt plasten, men vi kommer nog helt enkelt få finna oss i att våra konsumtionsmönster ändras lite, billiga engångsartiklar är ingen långsiktigt bra idé ändå.
Pheadrus:

95% av alla personbilar skulle rent bruksmässigt kunna vara elbilar redan idag, väldigt få bilägare har behov av att resa mer än 5-10 mil om dagen vilket dagens elbilar redan klarar..


Alla bilar har en jävla massa plast i sig ändå och bara varje bildäck kräver 30 liter olja för att tillverka, och sen måste elen komma från nån vettig energikälla och det gör den mer eller mindre aldrig.

Pheadrus:

Lastbilar och jordbruksmaskiner kan man köra på olika biobränslen, likaså lastbåtar etc.


Biobränslen är ganska så beroende av besprutning som nästan alltid är petroleumbaserat och kräver gigantiska arealer plus att det krävs mer energi för att tillverka bränslet än vad bränslet ger, ej hållbart.

Pheadrus:

Den största utmaningen jag ser med peak oil kommer vara att hitta en ersättare åt plasten, men vi kommer nog helt enkelt få finna oss i att våra konsumtionsmönster ändras lite, billiga engångsartiklar är ingen långsiktigt bra idé ändå.


Oljan finns i fan allting, tom i tandkräm.
dazed_and_confused:

och sen måste elen komma från nån vettig energikälla och det gör den mer eller mindre aldrig.


Fision och Fusion är högst vettiga energikällor. Nu när man är på god väg att lösa förvaringen av kärnavfall så blir de ännu bättre.

dazed_and_confused:

Biobränslen är ganska så beroende av besprutning som nästan alltid är petroleumbaserat och kräver gigantiska arealer plus att det krävs mer energi för att tillverka bränslet än vad bränslet ger, ej hållbart.


Även detta håller på att utvecklas. Senast i mängden är en jästsvamp som tillåter att man numera kommer att kunna öka etanolproduktionen med 80% och dessutom använda cellulosa-restprodukter som källa. Exempelvis majs-slagg i USA där majsindustrin är gigantiskt och etanolindustrin håller på att växa fram.
Statslös:

Fision och Fusion är högst vettiga energikällor. Nu när man är på god väg att lösa förvaringen av kärnavfall så blir den ännu bättre.


Det tycker jag inte, här är dom tio viktigaste kritikpunkterna som Statens råd för kärnavfallsfrågor, Statens strålsäkerhetsmyndighet, korrosionsforskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos,Naturskyddsföreningen och miljöorganisationernas organisation för kärnavfallsgranskning Mkg, Folkkampanjen mot kärnkraft FmKK och miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milka har kommit fram till när det gäller SKB's planer:

1. Forskarnas varningar för att kopparkapslarna, den första ”barriären”, rostar eller vittrar sönder tas inte på allvar. Det gäller både torrt och blött berg.

2. På grund av vittring och korrosion riskerar kapseln att försvagas av väte redan i ett mycket tidigt skede, så kallad väteförsprödning.

3. Kunskapernaom hur bentonitleran, den andra ”barriären” i slutförvaret, reagerar i olika miljöer är inte tillräckligt djup.

4.Val av materialoch metod för återfyllning av tunnlarna i berget har inte gjorts. Det kräver särskilda forskningsinsatser.

5. SKB behöver specificera tillverkningsmetoderna för buffertmaterial och återfyllnad och ta fram kvalitetsprogram för det.

6. Vissa frågorkopplade till klimatutvecklingen kräver fortsatt forskning, framför allt vad klimatförändringen får för konsekvenser på grundvattnet.

7. Valet mellande två kustnära alternativen Oskarshamn och Forsmark som slutförvaringsplats är inte optimalt. Inlandsalternativet Hultsfred uteslöts för snabbt.

8. Den alternativametoden att slutförvara kärnbränslet i 3-5 kilometer djupa borrhål har också uteslutits för snabbt

9. Det gäller också metodenDry Rock Deposit, som går ut på att skapa helt torra, självdränerade bergrum på bombsäkert djup.

10. SKB lyssnar inte på kritiken utan har för bråttom att komma till beslut. Dessutom har SKB har all makt över forskningsanslagen från kärnavfallsfonden och kan styr forskningen som man vill.Statslös:

Senast i mängden är en jästsvamp som tillåter att man numera kommer att kunna öka etanolproduktionen med 80% och dessutom använda cellulosa-restprodukter som källa. Exempelvis majs-slagg i USA där majsindustrin är gigantiskt och etanolindustrin håller på att väx


Källa?
dazed_and_confused:

Alla bilar har en jävla massa plast i sig ändå och bara varje bildäck kräver 30 liter olja för att tillverka, och sen måste elen komma från nån vettig energikälla och det gör den mer eller mindre aldrig.


Lexus exprimenterar just nu med en plast som framställs av sockerrör, och det är en genetiskt modifierad sort som kräver mindre bekämpningsmedel och vatten, så det forskas redan på lösningar på dessa problem. Däck har jag inte läst något om, men det finns alternativ, kanske inte lika bra, eller bara annorlunda, men finns inga alternativ kommer folk anpassa sig. Ett annat alternativ kan ju vara att bortskämda västerlänningar får lära sig att vara utan bil.

dazed_and_confused:

Biobränslen är ganska så beroende av besprutning som nästan alltid är petroleumbaserat och kräver gigantiska arealer plus att det krävs mer energi för att tillverka bränslet än vad bränslet ger, ej hållbart.


Bekämpningsmedel är en fråga om vinstoptimering, men det fungerar utan också. Dessutom finns det alger och bakterier som framställer ämnen som kan användas som bränslen, det är dyrare än olja och biogas, men i brist på alternativ blir det plötsligt attraktivt. Ingen har sagt att biobränslen måste vara billiga eller tillgängliga för alla. 10 miljarder människor kan ändå inte köra bil.

dazed_and_confused:

Oljan finns i fan allting, tom i tandkräm


Tror du att jorden går under när oljan tar slut, eller tror du att lösningar kommer uppstå och alternativ presenteras?
Pheadrus:

Tror du att jorden går under när oljan tar slut, eller tror du att lösningar kommer uppstå och alternativ presenteras?


Jag tror inte att lösningar kommer att uppstå som gör att vi kan ha kvar vår levnadstandard, vi kommer att få leva under mycket mer knappa förhållanden, den lösningen jag ser är väl att folk odlar sin egen mat i större utsträckning, lär sig lite första hjälpen osv för när ekonomin kollapsar, tänk på kuba och nordkorea som var helt beroende av sovjetiska oljeleveranser och när dessa försvann för 20 år sen så svalt folk ihjäl i tusentals i nordkorea medan man på kuba snart insåg att något måste göras så då fick folket cyklar att transportera sig med och uppmanades att odla på all tillgänglig mark och på så sätt blev man på gränsen till självförsörjande medan nordkoreanerna dog som flugor.