Forumet - Varför är homo- och bisexualitet naturligt?

Varför är homo- och bisexualitet naturligt?

284 0 16
Bortsett från att 1 kejsare och 250 religösa gubbar i Nicaea ville bryta med gamla traditioner för att pissa in sitt teritorium finns det ingen historisk tradition som talat illa om homosexualitet, tvärt om.

Likväl greskiska, persiska, japanska, spartanska och kinesiska högkulturer såg manlig kärlek som en naturlig del av människans natur och detta ifråga sattes inte som något konstigt.

Inte heller de nordiska eller germanska folken ägnade det någon större tanke. Det var naturligt att soldater och andra män som under långa perioder bara umgicks med andra män även delade känslor för varandra. I sparta sågs det till och med som en fördel då soldater ansågs mer motiverade att vinna krig då de hade en "kamrat" vid sin sida att slåss för.

Min slutsats är att det historisk inte finns nogon anti homosexuell tradition och det har heller aldrig setts som något konstigt. Dessa mörka medeltids värderingar som fortfarande tycks råda är en parentes i människan historia.
Sexuell attraktion och känslor mellan två jämbördiga människor (ingen av dem är barn) är något helt naturligt.

I Stockholm har det förekommit en utställning som heter "rainbow animals" som innehåller mycket intressant information om homosexualitet och bisexualitet bland djur. Faktum är att hos de flesta djur så har djur av samma kön sexuellt tillfredställande handlingar med varandra. Finns även exemplar inom de flesta arter som helt och hållet håller sig till samma kön. Det tycker jag tyder på att homosexualitet är något fullkomligt normalt, eftersom att även hos djur, vars instinkt är att föra arvet vidare (vilket det självklart är hos oss också, men vi har även förnuft) så förekommer det i väldigt stor utsträckning.

Spana också in:

Milka:

är lite pga av den som jag grejar här, var väll typ 1500 arter eller något sådans som gayade?


Jag vet inte det exakta antalet, men exempel på djur som inte är det är någon padda där honan har någon form av knölar på ryggen som måste stimuleras vid en sexuell akt, vilket endast kan göras av en hanne (tror det är storleksrelaterat, att hannen är mycket mindre än honan). Men ja, många arter av däggdjur och fåglar har man kunnat fastställa homo och bisex.
Ja, som någon nämnde tidigare finns det homosexuellt beteende hos andra arter också. Dessutom verkar homo- och bisexualitet uppkomma spontant, man kan bli det även i den mest tillrättalagda och heterosexuella miljö (fast sannolikheten för att tala öppet om det är ju då mindre). Homosexuella relationer har också funnits genom tiderna och i flera olika kulturer.
Milka:

Håller på med ett arbete om homo- och bisexualitet och skulle gärna ta del av varför ni anser att det är rätt.


Jag vill inte gå så långt som att säga att homo-/bisexualitet är "rätt". Det vore som att påstå att det är rätt att exempelvis tycka om blått.

Dock kan man säga som så att homo-/bisexualitet är något positivt, eftersom det bidrar till att mindre barn föds i världen och därmed en minskad ökning av resursbehovet (Nej, jag jämställer inte homosexualitet med sterilitet, jag visar på det faktum att barn inte är lika vanliga i homorelationer som i heterorelationer).
NUJÄVLARR:

Så du tror pedofili bara handlar om sex?


Nej,

Pedofili

1. det att som vuxen känna stark sexuell attraktion till barn

Pedofili betraktas oftast som en allvarlig personlighetsstörning, och klassas även som det i DSM-IV och ICD-10.

Så du har väll rätt i en viss mån om att både Pedofili och Homo/Bisexualitet är sexuella läggningar som inte hör till normen. Skillnaden mellan Homo/Bisexualitet och Pedofili är att ingen (i regel) råkar illa ut sexuellt pga Homo/Bisexualitet. Det gör däremot de flesta som blivit sexuellt utnyttjade utav Pedofiler. Säger inte att en Pedofil MÅSTE vara ute efter något sexuellt, men majoriteten utav fallen är sådanna. Nog tycker jag personligen att en vuxen som blir kär i ett barn är lite rubbad, men om ingen kommer till skada och bägge parter vill så skulle jag väll inte ha något emot en emotionell kärlek på just det stadiet. Att det däremot inte är hälsosamt ens på en sådan nivå är en annan femma.