Forumet - Varför är KOL naturgas eller bensin dåligt?

Varför är KOL naturgas eller bensin dåligt?

2489 0 27

Spana också in:

Kol, olja, och omfattningen av dessa är ett hot mot demokrati och kan ge länder som äger resurserna en allvarlig monopolställning; bland annat saudi arabien, som är en diktatur, har mycket stöd i USA pg.a oljeinkomsterna man tjänar, och vi stödjer aktivt saudi arabien och dylika länder genom att köpa olja producerad där. Därför kan det vara viktigt att ta fram alternativa färdmedel, som inte är låsta till särskilda områden.

Annars kan man också ta upp att det är en ändlig resurs, och att priserna lär gå upp i takt med att tillgången minskar. Men också risken för krig och konflikter mellan olika nationer, bland annat lär nordpolen och barentsområdet vara en källa till framtida konflikter - i jakten på olja vill både USA, Ryssland och andra nationer köpa och få rättigheterna till området, så att de ska kunna utnyttja det som en strategisk position ifall isarna smälter.

Jag kommer inte på så många mer.
gurra_svensson_93:

tack, hur e det med kol i sverige? finns det? utbryts det? hur mkt?


Jag skrev själv ett arbete om det här ämnet som min C-uppsats så jag kan en del om det som jag i korthet delar med mig här;
Sverige är Europas näst största konsument av kol till värme- och elproduktion, överlägset störst är Spanien som producerar runt 53 terawattimmar årliga på bara kol. Ungefär en tredjedel av Sveriges elproduktion kommer från kolkraftverk.
Kolförnödenheterna i Sverige är små och vi importerar större delen från Finland, Österrike och Tyskland. Dock finns det kolgruvor i bland annat Uppsala, Malmö och framför allt i Linköping, mer än hälften av Sveriges kol utvinns där.
Det svenska kolet har generellt bäst kvalite, dock utvinns det utav bäst kvalite i Alaska och Sibirien där det kalla klimatet har hjälp till i omvandlingen av kolet.

Hoppas jag kunde hjälpa dig, om än lite sent.
Anarkandi:

Man kan ju inte pumpa upp olja från de områden där oljekällorna sinat.


seriöst, hur dum är du, hört om nått som kallas opec?
här är en kort brief:
för att inte skapa konkurrens på oljemarknaden bland de länder i afrika, mellanöstern samt sydamerika skapades en organisation som bestämmer hur mkt olja som ska pumpas upp. denna kartellgrupp bestämmer alltså hur mkt olja som ska finnas på marknaden. det är alltså det som avgör oljepriset. vi kan ta ett exempel:
Image
studera grafen. som du ser du att bensinpriset flera gånger faktiskt har sjunkit o även inflation täcker INTE upp den sänkningen. Du anser att olja blir dyrare ju mindre som finns, alltså har du fel. I teorin skulle vi kunna pumpa upp all olja som fanns, vi skulle då få ett enormt prisfall. priset på olja är således hur mkt man väljer att pumpa upp.
värdeuppgift:

priset på olja är således hur mkt man väljer att pumpa upp.


Anarkandi:

Man kan ju inte pumpa upp olja från de områden där oljekällorna sinat.


Alltså, även om man har regleringar för hur mycket man pumpar ut är det ändå så att oljetillgångarna kommer minska och att priserna kommer gå upp, vilket de faktiskt har, även om de sjunker på lång sikt.