Forumet - varför är några biologister som kallar andra för biologister?

varför är några biologister som kallar andra för biologister?

7223 2 147
jag tycker att det är osmakligt och genant att se hur ni först tillskriver den mänskliga naturen etisk fullkomlighet och sedan beskyller andra för att göra detta när de kritiserar eller resonerar kring den mänskliga naturen. i bästa fall är motståndaren ett pucko som tror att allt som är naturligt per automatik är rätt. men då är ni ändå puckon som tror att allt som är rätt per automatik är naturligt och det är lika illa. det är nog faktiskt kanske värre för att det är mer mödosamt att konvertera till en rimlig rationell skeptisk hållning. i värsta fall så klagar ni på såna som mig som gör uppriktiga ansatser att förstå världen innan vi DÖMER DÖMER DÖMER DÖMER DÖMER och som någon gång ibland omprövar våra antaganden och föreställningar. då blir jag arg.

vi behöver reda ut det här. min förhoppning är att alla ska må bättre och vara överens. jag vill att vi disponerar mer tankekraft till att gemensamt komma underfund med hur saker är, så att vi kan veta mer om vad som är bra och sen få det bättre.

Spana också in:


Tickstart: folk här har inga egna åsikter 

player one, mynona och Nachac räknar jag nog som folk med egna åsikter som hyser den aktuella uppfattningen. dock har de inte lika egna åsikter som jag. mina är egnare. jag har kollat djupt inne i mig själv och sett en glimt av sanningens enkla skönhet. det bedömer jag att även onödigt elak, Böörg m.fl. har gjort.

mpt:hv:i bästa fall är motståndaren ett pucko som tror att allt som är naturligt per automatik är rätt.
Känner mig delvis träffad på denna punkten. Det stämmer ju inte in på mig men kan inte tänka mig att du avser någon annan grupp än den jag skulle tillhöra, det finns trots allt praktiskt taget ingen människa som resonerar så strikt som inom den ramen du satte upp.

Jag är väl av åsikten att allt som är naturligt kanske inte är omförhandlingsbart och att det är att acceptera. Att sitta och älta på negativa uttryck som rotar sig ur biologin på ett eller annat sätt är destruktivt för dig själv och för din omgivning. Det är synd att man dels tror sig komma någon vart med detta, sedan att andra blir lika övertygade kring saken och börjar propagandera det på samma sätt som föregående. I processen blir dessutom (män)niskor skadade.

För mig verkar det bara så urbota korkat, så logiskt frånvänt. Du kan lika gärna ställa dig och skälla på solen för att den lyser för starkt. Lika verkningsfullt.

Weeaboo:
Känner mig delvis träffad på denna punkten. Det stämmer ju inte in på mig men kan inte tänka mig att du avser någon annan grupp än den jag skulle tillhöra, det finns trots allt praktiskt taget ingen människa som resonerar så strikt som inom den ramen du satte upp.

Jag är väl av åsikten att allt som är naturligt kanske inte är omförhandlingsbart och att det är att acceptera. Att sitta och älta på negativa uttryck som rotar sig ur biologin på ett eller annat sätt är destruktivt för dig själv och för din omgivning. Det är synd att man dels tror sig komma någon vart med detta, sedan att andra blir lika övertygade kring saken och börjar propagandera det på samma sätt som föregående. I processen blir dessutom (män)niskor skadade.

För mig verkar det bara så urbota korkat, så logiskt frånvänt. Du kan lika gärna ställa dig och skälla på solen för att den lyser för starkt. Lika verkningsfullt.

om man medger att somligt är biologiskt och försöker angripa de sakerna med biologiska medel (avel, hormonbehandlingar, successiv utplåning av män eller vad det nu må vara) eller lyckas omkullkasta biologins välde helt så kan det gå. dock förstår jag mycket väl poängen i din maning till försiktighet och ödmjukhet inför omständigheterna.

onödigt elak:
du glömde lägga till "dont think of me as a hero".. fast du kanske insåg hur futil uppmaningen hade varit

*faktiskt rätt seriös*

detta är djupt. 


morfar ginko: Jag tänker, men inte som dig eller någon annan på den här hemsidan.
Det finns mycket som svävar inom mig och runtom mig. Ingen vet vad jag egentligen tänker, och ingen kommer få ta del av hela min uppenbarelse. Bara små fragment och vindsmekningar kan dansa på din kropp.
morfar ginko: P.S det var jag som röstade på svaret längst ner.

vill gärna att du försöker förklara. känn ingen brådska.

mpt:hv: om man medger att somligt är biologiskt och försöker angripa de sakerna med biologiska medel (avel, hormonbehandlingar, successiv utplåning av män eller vad det nu må vara) eller lyckas omkullkasta biologins välde helt så kan det gå. dock förstår jag mycket väl poängen i din maning till försiktighet och ödmjukhet inför omständigheterna.
samt att ökad medvetenhet om hur vi är programmerade att reagera och uppleva och *hela skiten* gör det möjligt att använda informationen till att anpassa sina tillvägagångssätt till att faktiskt "resonera" väl eller rent av mycket väl med ens ambitioner och förutsättningar, kunskap är makt


EDIT: hmm.. resonera.. heter det så.. menar resonans som i egensvängning.. .. men känns fel.. vilket ord menar jag?? korrelera/"dra åt samma håll"