Forumet - Varför inte direktdemokrati?

Varför inte direktdemokrati?

2857 0 116
Finns det någon bra anledning till att politiker ska bestämma över oss?

Förr var det kanske nödvändigt men med den teknik som finns idag finns det inga hinder för att låta alla medborgare vara med och fatta besluten via internet.

Olikt vad många tror behöver det inte heller vara särskilt jobbigt. Representativ direktdemokrati innebär att man bara röstar i de frågor man är intresserad av, i alla andra röstar det parti man valt åt en. På så vis kan man få det inflytande som alla bör ha i en demokrati utan att ständigt tvingas rösta i varje liten politisk fråga.

De etablerade partierna vill naturligtvis inte ha direktdemokrati. Varför skulle de dela med sig av sin makt till folket? Men det finns direktdemokratiska partier, t ex Direktdemokraterna (http://www.direktdemokraterna.se), som vill ge medborgarna det inflytande de har rätt till. Varför går vi inte bara runt yrkespolitikerna och tar makten själva?

Spana också in:

uppenbar:

Ja! Folk är korkade och vet ofta inte vad som är bäst för dem. Naturligtvis är inte politiker mycket bättre alla gånger MEN många har större kunskap än vad lågutbildade småstadslantisar har.


Instämmer. Det krävs en stark ledare som vet vad folket och nationen behöver. Går hans vilja mot deras egna uppfattning om vad de själv vill ha är det synd för dem, nationens välmående är prio #1.
Rösta via internet? Kan funka, den dagen alla röstberättigade skaffar e-legitimation.

Hur som helst, val kostar en jävla massa. Att folkomrösta om allt skulle kosta idiotiskt mycket. Bättre i så fall att ha som i Schweiz, där man kan få en folkomröstning om ett förslag från regeringen om man kan få ihop 50000 underskrifter inom 100 dagar.
ultrarapid:

idag finns det inga hinder för att låta alla medborgare vara med och fatta besluten via internet.


fast jo, det gör det visst det. Eller det är helidiotiskt att rösa på just internet. Det är så lätt att bara klicka på en knapp, utan att lägga några som helst värderingar eller funderingar i sitt val.

Annars vore det ju mycket smartare att rösta på internet, med en dator som snabbt räknar rösterna.
ultrarapid:

Finns det någon bra anledning till att politiker ska bestämma över oss?


Vad är det för skillnad för mig att bli förtryckt av Mona och Fredrik och deras vänner eller att bli förtryckt av mina grannar?

Grundtanken att låta folket får mer kontroll över sina liv och politikerna mindre kontroll över våra liv är mycket god, men det får inte utformas så att förtryckarna bara flyttas från politiker till några andra.

Tänk dig själv att några som inte delar dina åsikter och inte tycker om dig kan gå samman och rösta så att de får ta dina pengar ifrån dig.
Chamaeleo:

Pöbelvälde? Nej tack!


Pöbeln regerar redan via sina pöbelombud. Är det något du vill ändra på?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


uppenbar:

Ja! Folk är korkade och vet ofta inte vad som är bäst för dem.


Vet du inte vad som är bäst för dig? Vem vet i sådana fall det?

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Roll on:

Fin tanke, men lär inte fungera i praktiken.


Det fungerar redan. Se t ex DemoEx. Ett direktdemokratiskt parti med mandat i Vallentuna kommun. Fungerar alldeles utmärkt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -


iddqd:

Rösta via internet? Kan funka, den dagen alla röstberättigade skaffar e-legitimation.


Det funkar. Flera länder har redan infört internetomröstningar. T ex vårt östra grannland Estland (som dessutom är både fattigare och datorglesare än Sverige).
iddqd:

Demokrati suger förresten. Det är inte mer rätt att 4500000 människor förtrycker någon än att 349 gör det.


Bättre att majoriteten "förtrycker" minoriteten än att minoriteten helt kontrollerar majoriteten.

Bättre med ett fritt samhälle med direkt demokrati där man själv väljer om man vill vara en del av samhället eller inte.

Jakob_E:

Tänk dig själv att några som inte delar dina åsikter och inte tycker om dig kan gå samman och rösta så att de får ta dina pengar ifrån dig.


Om man har som grundlag att lagarna ska gälla alla och inte får riktas mot enskilda individer kan det inte hända?
lockbete:

alla har inte internet :P


Det är inget som hindrar att de går till vallokalen och röstar på SPI som de alltid har gjort. Det här handlar inte om att ta ifrån någon möjligheter, snarare om att ge extra möjligheter till dem som vill ha dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


hello:

fast jo, det gör det visst det. Eller det är helidiotiskt att rösa på just internet. Det är så lätt att bara klicka på en knapp, utan att lägga några som helst värderingar eller funderingar i sitt val.


Som sagt. Det förekommer redan. I en representativ direktdemokrati går det dessutom alltid att ångra sig (så länge omröstningen fortfarande är öppen). Kommer du på att du röstade helt fel krävs det bara ytterligare ett litet klick så är det åtgärdat.
Jakob_E:

Vad är det för skillnad för mig att bli förtryckt av Mona och Fredrik och deras vänner eller att bli förtryckt av mina grannar?


Det finns en mycket stor skillnad och den stavas asymmetri.

En politiker har mer makt över dig än du har över politikern. Det betyder att politikern kan ta sig friheter gentemot din person utan att behöva riskera några särskilda repressalier. Förhållandet er emellan är asymmetriskt.

Två medborgare i en direktdemokrati har däremot precis lika mycket makt över varandra. Även om A röstar för att ta Bs pengar kan B rösta för att ta As pengar. Förhållandet är symmetriskt och ingen har ett övertag gentemot någon annan. Ingen vinner på att folk håller på att ta varandras pengar hela tiden och därför kommer en "vapenvila" uppstå.

Det här betyder förstås inte att samhället kommer bli nyliberalt, om du hoppas på det kan direktdemokratin med största sannolikhet inte hjälpa dig. Eftersom det fortfarande kommer finnas en samhällelig vinst i att bekosta infrastruktur, utbildning och annat kollektivt så kommer det fortsätta även i en direktdemokrati.