Forumet - Varför könskvotering?

Varför könskvotering?

2910 1 38
Det är inte ovanligt att detta diskuteras flitigt av feminister. Men vad åsyftar ni med könskvotering? Män som stor tar plats? Varför ska män bry sig om er och "ge" er en 50% av positioner?  Vill ni ha makt, då får helt enkelt arbeta er hårt fram på lika villkor precis männen. 

Med könskvotering så visar det att kvinnor inte kan göra något så staten måste tvinga företag att ta in kvinnor för att de inte kan komma in själva till exempel. I min mening. Men jag är emot all kvotering ska jag bara tillägga och det enda jag tycker är värt att lagstifta är lika lön för lika arbete fast om en man har högre utbildning eller mer erfarenhet så ska han få mer lön samma sak gäller det om det är en kvinna som har det.
Det förekommer redan informell inkvotering av män utifrån traditionella föreställningar om könsskillnader och vad könen borde vara bra på och alltså borde arbeta med. Genom formell kvotering kan man åstadkomma en mer jämn könsfördelning inom yrkena. De som kvoteras in ska inte kvoteras in enbart pga sitt kön utan för att de är precis lika kvalificerade som andra sökande av motsatt kön. När man har en mer jämn könsfördelning får folk chans att fatta att kön inte spelar någon roll, vilket de tror att de redan fattar men i praktiken inte gör. När de väl har fattat det, upphör den informella könskvoteringen, och när den omedvetna könskvoteringen av män har upphört, kan vi också ta bort den formella könskvoteringen av kvinnor. Inkvotering av kvinnor är bara ett tillfälligt redskap för att göra folk medvetna om att det redan finns en omedveten inkvotering av män i vissa yrken. Personligen tycker jag att det också borde talas mer om att kvotera in män i kvinnodominerade yrken. Ju mer normalt det blir med alla kön i alla yrken, dess mer blir det faktiskt som många redan inbillar sig att det är: att könsdiskriminering inte existerar. 

Spana också in:

är nog emot detta ändå då det förringar individuella skillnader för mycket. jag vill stoppa den strukturella diskrimineringen och få starka kvinnliga ledare, fler kvinnliga ledare än män. det går däremot emot mig hur personer blir "representanter" för grupper även om personen och gruppen inte delar värderingar. finns män som delar mina värderingar och kvinnor som inte hade gynnat mig som kvinna eller samhället i stort. tänker mig minimala positiva effekter av att kvotera in en än lika kompetent individ på grund av de ytliga saker som den hade blivit diskriminerad för. vill istället att alla företag och dylikt enligt lag ska tvingas ha utbildningar i att ge alla anställda kvinnor plats och talrum och att manliga anställda ska granska sig själva och upptäcka när de tar andras plats/talrum, att öka demokratin så att alla tas på allvar, och att ha en grupp öppen för kvinnor som vill diskutera feminism i företaget.
är nog emot detta ändå då det förringar individuella skillnader för mycket. jag vill stoppa den strukturella diskrimineringen och få starka kvinnliga ledare, fler kvinnliga ledare än män. det går däremot emot mig hur personer blir "representanter" för grupper även om personen och gruppen inte delar värderingar. finns män som delar mina värderingar och kvinnor som inte hade gynnat mig som kvinna eller samhället i stort. tänker mig minimala positiva effekter av att kvotera in en än lika kompetent individ på grund av de ytliga saker som den hade blivit diskriminerad för. vill istället att alla företag och dylikt enligt lag ska tvingas ha utbildningar i att ge alla anställda kvinnor plats och talrum och att manliga anställda ska granska sig själva, upptäcka när de tar andras plats/talrum och öka demokratin i företaget.

kan tänka mig kvotering som en mycket tillfällig lösning bara för att lära samhället vilka kompetenta kvinnor det finns och visa de röster och bra idéer som hade ignorerats av någon mindre insatt i kvinnors livssituationer i dagens samhälle

Axelinaaas: Jag avskyr kvotering och tycker endast man bör gå på kompetens. Om jag tolkat det rätt så är kvoterig att man måste få in så många av den gruppen som ska kvoteras in och skiter då i kompetens.
Nej. Kvotering innebär att man av två med likvärdig kompetens väljer någon ur den folkgrupp som är underrepresenterad.

Nachac:
Nej. Kvotering innebär att man av två med likvärdig kompetens väljer någon ur den folkgrupp som är underrepresenterad.
Då blir det ju i visst mått könet som avgör, inte kompetensen, eftersom att det man tillslut kollar på när två kandidater är likvärda är vilken grupp de kommer ifrån. Det skapar en positiv diskriminering. Sedan kan man diskutera huruvida den är rättfärdigad eller ej, men det blir ändå en diskriminering. 

Chibibbi: Då blir det ju i visst mått könet som avgör, inte kompetensen, eftersom att det man tillslut kollar på när två kandidater är likvärda är vilken grupp de kommer ifrån. Det skapar en positiv diskriminering. Sedan kan man diskutera huruvida den är rättfärdigad eller ej, men det blir ändå en diskriminering.
Att det är diskriminering är ingen som invänt mot, att det sker till priset av kompetens stämmer dock inte.

Nachac:
Nej. Kvotering innebär att man av två med likvärdig kompetens väljer någon ur den folkgrupp som är underrepresenterad.


1. kompetenser är aldrig likvärdiga, och arbetsgivare/rekryterare är inte perfekt rationella. man väljer utifrån ett komplext samspel av en rad faktorer, sociokulturella såväl som meritokratiska. kvotering skapar, eller åtminstone vidmakthåller och skänker formell legitimitet åt, ett anställningsklimat där kön är ett relevant kriterium i sig.

2. det är ganska oärligt att framställa kvotering enbart som ett isolerat beslut i en hypotetisk situation som är mer eller mindre obefintlig i verkligheten. kvotering är en del av ett ideologiskt program som betraktar lika representation som den enda relevanta indikatorn på jämställdhet, och som ett självändamål. detta leder till att kompetens nedprioriteras. och möjligheten att könen faktiskt har olika fallenheter och intressen överlag, även med könsrollspålagt tvång borträknat, har helt uteslutits - trots att det på många sätt är ett rimligare grundantagande. man kan åtminstone hålla det öppet och vara skeptisk, tycker jag.

kön bör bli mindre avgörande, inte mer. och det sker hela tiden. men det är en organisk samhällsprocess som kräver en massa memetiskt idisslande, information, tillvänjning etc. vi snackar miljontals människors perception och relationerna mellan allihop. den kan inte tvingas och skyndas fram genom kvotering. man kan kvotera fram ett symptom som liknar det man dogmatiskt förknippar med jämställdhet, men det är inte lösningen. det är att sopa under mattan. och vi vet inte ens om symptomet är "rätt".

thl: kompetenser är aldrig likvärdiga,
Saklig kompetens är ofta väldigt lätt att jämföra.
thl: ch arbetsgivare/rekryterare är inte perfekt rationella. man väljer utifrån ett komplext samspel av en rad faktorer, sociokulturella såväl som meritokratiska.
Precis, och i sådana sammanhang tillskrivs ett manligt kön på sociokulturella grunder kompetens. Det är bristen på rationalitet man söker korrigera.
thl: kvotering skapar, eller åtminstone vidmakthåller och skänker formell legitimitet åt, ett anställningsklimat där kön är ett relevant kriterium i sig.
Nej, det synliggör att man redan tar kön i beaktan och bereder väg för människor som orättfärdigt väljs bort.
thl: det är ganska oärligt att framställa kvotering enbart som ett isolerat beslut i en hypotetisk situation som är mer eller mindre obefintlig i verkligheten.
Det är inte vad jag gjort, jag har förklarat principen, praktiken är naturligtvis som alltid knepigare och inte lika renskuren, precis som arbetsintervjuer i övrigt.
thl: kvotering är en del av ett ideologiskt program som betraktar lika representation som den enda relevanta indikatorn på jämställdhet,
Nej, det är det inte. Kvotering syftar, som jag skrev i början, till att motverka en inofficiell diskriminering, vilket gör att man dels bereder vägen för förfördelade människor och dels implementerar ett praktiskt tankefrö i syfte att göra kvoteringen överflödig.
thl: detta leder till att kompetens nedprioriteras. och möjligheten att könen faktiskt har olika fallenheter och intressen överlag, även med könsrollspålagt tvång borträknat, har helt uteslutits
Det leder snarare till att kompetens upprioriteras eftersom man visar att könet är sekundärt genom att endast göra det till en representationsfråga.
thl: och möjligheten att könen faktiskt har olika fallenheter och intressen överlag, även med könsrollspålagt tvång borträknat, har helt uteslutits
Hur utesluts det? Människorna man väljer in har uppenbarligen sökt jobbet.
thl: man kan åtminstone hålla det öppet och vara skeptisk, tycker jag.
Skepsis är alltid bra, har ingen klar åsikt själv.
thl: kön bör bli mindre avgörande, inte mer. och det sker hela tiden. men det är en organisk samhällsprocess som kräver en massa memetiskt idisslande, information, tillvänjning etc. vi snackar miljontals människors perception och relationerna mellan allihop.
Det sker hela tiden, men inte av sig självt, det sker genom kamp och strategier, såsom kvotering. Man kan inte sitta och vänta på att jämställdhet ska växa till "naturligt", man måste arbeta för den.
thl: man kan kvotera fram ett symptom som liknar det man dogmatiskt förknippar med jämställdhet, men det är inte lösningen. det är att sopa under mattan.
Poängen är som sagt inte absolut jämn fördelning, utan att luckra upp slentrianmässig praktik.

Nachac:
På vilka grunder då?
Jo men de man har läst om t.ex en skandal där det var ett brandstation eller typ något i den stilen som skulle ta in folk och då skulle man kvotera in mänskor med utlänsk bakrund för att "få in de i sammhället" typ så ja. Men de fyllde inte den procentuella delen utländska så de tog in någo  som dömd för mehjälp för voltäckt osv... det får mig att undra om varför just detta skule vara enda stället de händer på i vårat "solidariska" samhälle :)
Felstavning beror på dyslexi så du fattar att jag inte är 5 :)

Axelinaaas:
Jo men de man har läst om t.ex en skandal där det var ett brandstation eller typ något i den stilen som skulle ta in folk och då skulle man kvotera in mänskor med utlänsk bakrund för att "få in de i sammhället" typ så ja. Men de fyllde inte den procentuella delen utländska så de tog in någo  som dömd för mehjälp för voltäckt osv... det får mig att undra om varför just detta skule vara enda stället de händer på i vårat "solidariska" samhälle :)
Felstavning beror på dyslexi så du fattar att jag inte är 5 :)
Problemet med progressiv mångkulturalism i ett nötskal:

http://www.friatider.se/d-md-f-r-r-n-och-deltog-vid-brutal-v-ldt-kt-nu-bel-nas-han-med-jobb-som-brandman