Forumet - Varför ökar buddhismen?

Varför ökar buddhismen?

1252 0 14

Spana också in:

religion erbjuder en möjlighet att komma bort från det egna jaget då den förnekar existensen av ett sådant (buddhism, taoism), eller åtminstone ett fullständigt fritt jag (kristendom, islam), vilket erbjuder en väg bort från det ansvar och den ångest som tynger den senkapitalistiska människan.

anledningen till att det blev just buddhismen som fick denna roll har troligtvis med att dess formulerade idéer för flykt från jaget inte går ut på att ge upp sig själv till någon gud, en auktoritet, utan att finna någon slags inre ro och upplysning, vilket är mer diffust och individualistiskt och därmed svårare att kritisera. dess andliga roll är ungefär densamma som protestantismens tidiga roll, men då det är svårare (men knappast omöjligt) att utnyttja buddhism för att uppnå makt känns det på något sätt okej. tyvärr är det lika mycket ett opium som vilket som helst annat sökande efter tillhörighet med något övernaturligt eller överlämnande av kontroll till något utanför en själv.