Forumet - Varför röstar tjejer generellt mer åt vänster och killar mer åt höger?

Varför röstar tjejer generellt mer åt vänster och killar mer åt höger?

3712 0 53
Om man kollar SCBs rapport från november 2013 så ser man att SD är överlägset mycket större bland män än bland kvinnor. Även bland invandrarmän är det så - SD är det tredje största partiet om man bara frågar invandrarmän.

Samtidigt kan man se att MP är det näst största partiet bland unga tjejer 18-25 år. Sedan när tjejerna blir äldre (får jobb, bostad, familj) så börjar de i större utsträckning rösta på M (40+).

Man kan se en del småskillnader här och där, men de gigantiska skillnaderna är att tjejer i mycket större utsträckning än killar röstar på V, MP och även S. Jag har en liten teori varför det är på detta sätt, varför det är så påtagliga könsskillnader.

När tjejer hör att flyktningbarn drunknar på väg till Europa tar deras känslor över direkt, medan killar kanske visserligen blir berörda, men inte alls på samma sätt. SD går hårdare fram och tar inte hänsyn till individuella offer, medan partier som V och MP gärna använder retorik som direkt söker sig till folks känslor. Till exempel drar vänstersidan ofta upp enskilda fall eller snyfthistorier, medan högersidan presenterar hur mycket allt skulle kosta och vad det får för konsekvenser.

Min teori är att tjejer generellt är mer känslostyrda än killar, och av den anledningen attraheras mer åt vänsterpartier. Skulle bara tjejer få rösta skulle SD inte ens ta sig in i riksdagen. Idag har de cirka 9 %, vilket beror på killarna.

Spana också in:

dina teorier är skrattretande!! Mycket glad


jag tror det beror på flera aspekter, exempelvis att vänstern satsar mer på ett jämställt samhälle än vad högern gör och i dagsläget är kvinnor det avvikande och underlägsna könet i samhället medan mannen är det normerande könet. Jag talar naturligtvis inte om könen i en homogen grupp, utan jag baserar det på dina teorier. 

Attitydinkontinent: dina teorier är skrattretande!! Mycket glad


jag tror det beror på flera aspekter, exempelvis att vänstern satsar mer på ett jämställt samhälle än vad högern gör och i dagsläget är kvinnor det avvikande och underlägsna könet i samhället medan mannen är det normerande könet. Jag talar naturligtvis inte om könen i en homogen grupp, utan jag baserar det på dina teorier. 
Hjärta
Därför ett normen lär killar att känslor är oseriöst som argument, medan den däremot uppmuntrar tjejer att ta hänsyn till känslor eftersom könsnormen är att tjejer ska vara mjuka och killar hårda, och vänstern prioriterar hänsyn till välfärd, solidaritet och etiska och moraliska rättigheter medan högern fokuserar på ekonomiska hänsyn och sätter dessa framför etiska hänsyn, något som går mer ihop med den roll könsnormen påtvingar mannen. 

mynona: Därför ett normen lär killar att känslor är oseriöst som argument, medan den däremot uppmuntrar tjejer att ta hänsyn till känslor eftersom könsnormen är att tjejer ska vara mjuka och killar hårda, och vänstern prioriterar hänsyn till välfärd, solidaritet och etiska och moraliska rättigheter medan högern fokuserar på ekonomiska hänsyn och sätter dessa framför etiska hänsyn, något som går mer ihop med den roll könsnormen påtvingar mannen.
Samt att högern pissar på kvinnor.
Fler kvinnor än män är arbetarklass. Fler kvinnor än män har dåliga arbetsvillkor. Fler kvinnor än män arbetar t.ex. deltid, har osäkra anställningar, lägre löner, osv. Kvinnor är missgynnade av de patriarkala strukturerna i vårt land och vänstern vill göra mer åt dem än högern. Även om både många män och kvinnor tjänar på vänsterpolitik så är det ännu fler kvinnor än män som tjänar på det.

Edit: Att många män röstar på SD tror jag också har att göra med att de tjänar på det. Även om de kanske skulle tjäna mer på annat så finns det ändå saker i SD:s politik som gynnar män och särskilt vita män. Många manliga yrken är det t.ex. högre konkurrens om jobben än kvinnliga yrken, fler utländska företag, mer svartarbete, m.m. som gör att männen i högre grad är i konkurrens på arbetsmarknaden med "invandrare" än vad kvinnor är. Invandrare är i en utsatt situation och kan därmed utnyttjas av företagen för att driva ner arbetsvillkoren och slå mot fackföreningarna. Det är ju inte en slump att SD är extra stora i byggnadsbranschen och transportsektorn liksom.

Sen förutom att SD vill göra sig av med många invandrare så är de även ett extremt patriarkalt parti som inte vill ta ifrån män några av de privilegier vi har i samhället eller lyfta kvinnors villkor till samma nivå. Det både avskräcker kvinnor och lockar män med antifeministiska åsikter som är rädda för att förlora sin privilegier. Antifeminism hänger ofta samman med ett motstånd mot jämlikhet i allmänhet och det tror jag delvis kan förklara att många män röstar höger. Vill du bevara samhället som det är på ett område blir du förmodligen mer konservativ även inom andra områden.

Edit 2: Kom på en till grej. Män har i högre grad högre löner än kvinnor och är mindre beroende av välfärden. Dels att man inte arbetar i den i lika hög uträckning och därför påverkas mindre av sänka löner och uppsägningar i offentlig sektor, dels att man inte är patienter i lika hög usträckning. Män tjänar därför mer pengar på skattesänkningar än kvinnor och förlorar mindre på försämrad välfärd. Särskilt män i de högre klasskikten. Tittar du på bara män är det ju ganska tydligt att klasstillhörighet och etnicitet avgör vad man röstar på.

rbb: När tjejer hör att flyktningbarn drunknar på väg till Europa tar deras känslor över direkt, medan killar kanske visserligen blir berörda, men inte alls på samma sätt. SD går hårdare fram och tar inte hänsyn till individuella offer, medan partier som V och MP gärna använder retorik som direkt söker sig till folks känslor. Till exempel drar vänstersidan ofta upp enskilda fall eller snyfthistorier, medan högersidan presenterar hur mycket allt skulle kosta och vad det får för konsekvenser.
Fast det där med SD stämmer ju inte. Man är ju det parti som räddar flest flyktingar. Hade deras politik praktiserats i hela Europa hade troligtvis inte flyktingkatastrofer som den i lampedusa överhuvudtaget skett.