Forumet - Varför tar man aldrig upp resten av SD's politik?

Varför tar man aldrig upp resten av SD's politik?

538 0 54
Varje gång det är någonting om Sd så är det alltid om immegration. Men varför tar man aldrig uppp dom andra delarna i deras politik? Har kollat deras politik och det är rent sagt skrämmande här är lite ifrån dom.

"Förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen, vilken överallt utgör grunden för respektive nations fortlevnad. Familjens funktion som bas för samhället är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Familjen är kulturförmedlande och fostrande."

"Samspelet mellan individ och kollektiv kan uttryckas i en idé om ringar på vattnet, där den individuella friheten är central, men omgiven av kollektiva strävanden och komplement. Decentralisering och närhet är två nyckelbegrepp. Förvisso står nationens intressen över individers och gruppers särintressen, men beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå, varför kommunerna, som mindre politiska enheter med visst mått av självstyre, fyller en viktig funktion."

"Globaliseringen och multinationella företags spelregler behöver regleras. Begränsningar i frihandeln måste göras med försiktighet och klokhet. Ett slopande av alla former av skydd för den inhemska produktionen är dock att gå för långt. Den samhällsekonomiska stabiliteten fordrar att tillräcklig självförsörjning vidmakthålls ifråga om produktion av vital betydelse för landet."


Hur kan man vara för det här 2009?

Spana också in:

Tycker du att vi ska lönekonkurrera med Indier och Kineser? Tycker du att det kommunala självstyret är en dålig grej? Tycker du att all "arbetskraft" från Afrika och Asien fritt ska kunna marschera in i Europa och kräva jobb? Hur många Européer tror du är intresserade av att flytta till Afrika och Asien för att få jobb? Seriöst nyliberaler är verkligetsfientliga puckon.
Insert name here:

Du glömde deras inställning till kristendomen.


javisst återinföra så att alla är kristna som det var för 80 år sedan.


Foxxie:

Tycker du att vi ska lönekonkurrera med Indier och Kineser?


Jajamen!


Foxxie:

Tycker du att det kommunala självstyret är en dålig grej?


Det har vissat sig ganska så tydligt att kommuner är helt värdelösa på att styra sig själva. Så ser hellre en avskaffning av kommuner och landsting.

Foxxie:

Tycker du att all "arbetskraft" från Afrika och Asien fritt ska kunna marschera in i Europa och kräva jobb?


Ja! varje person ska få gå vart man vill och vad man och leta efter ett arbete.

Foxxie:

Hur många Européer tror du är intresserade av att flytta till Afrika och Asien för att få jobb?


Ganska många lämmnar redan Europa idag och söker sig in på arbetsmarknaden i Asien och Afrika. så jag tror att med öppna gränser så skulle allt fler vara intreserade med det.
Capelon:

Varje gång det är någonting om Sd så är det alltid om immegration. Men varför tar man aldrig uppp dom andra delarna i deras politik?


Den frågan är prioriterad och mest kontroversiell.

Capelon:

Hur kan man vara för det här 2009?


Det var intressanta citat! Var i från kommer det?

Så gott som alla dagens ideologier är gamla, men inte mindre aktuella för det, liksom 2-0-0-9 blott är siffror, och inte ett argument i sig.

[mad]