Forumet - Varför tvingas vi födas, lida och dö...?

Varför tvingas vi födas, lida och dö...?

4069 0 160
MODER NATUR STRAFFAR OSS... [no-no]

Varför?

Just det, för att vi lever syndfullt och materialistiskt i vårt gudlösa, hedonistiska leverne...

Vill ni sluta lida och plågas?

Ja, sluta upp då, för Guds skull, med att utföra materialistiska handlingar (karma), som TVINGAR er att ÅTERFÖDAS för att kunna ta del av det resulterande karmat... [no-no]

Som man sår får man skörda...öga för öga, tand för tand...mördar jag någon nu, så måste jag komma tillbaka, reinkarneras, för att i min tur bli mördad!

Varför föds en del med en silversked i munnen, medan andra föds i lidande och misär?

Just det, pga ens individuella karma...en gudomligt rättvis naturlag, karmalagen, som ger en precis vad man förtjänar! [y]

Vilket är mer logiskt och rättvist, att det är vårt karma eller fantasifostret "slumpen" som avgjorde vart vi föddes i detta liv och som avgör vart vi föds i vårt nästa liv?

Just det, givetvis vårt KARMA...goda gärningar genererar god karma och onda gärningar ond karma, men det slutliga målet är att uppnå ett upplyst andligt stadium, där ingen mer karma produceras och individen därmed inte heller reinkarneras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karma

http://en.wikipedia.org/wiki/Karma

[y]

Vill ni stå på god fot med *Moder Natur?

Ja, utför då andliga, gudsmedvetna handlingar, som inte orsakar något karma, genom att dyrka och tjäna universums ursprung, Gud, så tömmer ni karmakontot och slipper återfödas mer, och återvänder efter den fysiska döden till den eviga andliga världen, världen utan födelse, lidande eller död...

*MODER NATUR personifieras av GUDINNAN MAYA (Herren Shivas gemål), som är den materiella skapelsens gudinna, vars uppgift är att täcka de levande varelserna här i den materiella världen med sin mystiska kraft, och låter dem på så sätt leva ut sina materiella illusioner...

Om själen istället väljer att återvända till andligt medvetande, då manifesterar sig Maya istället som Yogamaya, hennes andliga motsvarighet. [y]

Maya och Yogamaya har nämligen motsatta funktioner här i den materiella världen. Medan Maya skapar en situation i vilken själen är belägen i en illusorisk tillvaro där denne glömt Gud, så skapar Yogamaya en atmosfär genom vilken den levande varelsen kan genomskåda världens illusioner och åtnjuta ett personligt förhållande med universums ursprung, Gud, för att sedan efter den fysiska döden återvända till Guds eviga rike i den andliga världen!

[y]

Spana också in:

Att någon får en bättre lott medan en annan får en sämre beror inte ens på slumpen, det är bara så det är. Det finns ingen term som på ett genomgripligt vis kan förklara vem eller vad som styr våra öden, därför att det inte behövs - en sådan term är överflödig. Vi föds, dör och lider av biologiska och i viss mån psykologiska anledningar. Inget underligt med det egentligen. Sen kan du ju skippa "snicksnacket" om reinkarnation av den odödlig själen - det är också överflödigt.