Forumet - Vem får gifta sig med vem?

Vem får gifta sig med vem?

1410 0 3
På luciadagen ringlade ett långt demonstrationståg genom Malmös centrum. Flera tusen shiamuslimer deltog i en manifestation för att högtidlighålla en sedan länge död martyr. Jag stod på en trottoar och såg dem alla passera förbi. Något luciatåg syntes däremot inte till.

Gamla traditioner trängs kanske undan i städer som Malmö, för att ersättas med en ny, eller rättare sagt en gammal religiös sedvänja som invandrat hit.

Malmö väcker i sådana sammanhang, alltid frågor om hur staden och för den delen hela Sverige, kommer att se ut om 50 år. Vem tar över och vem trängs ut? Kommer människor att gifta sig över religionsgränserna eller kommer staden/landet att bestå av parallella samhällen som saknar beröringspunkter?


Kristna män får inte gifta sig med muslimska kvinnor och kristna kvinnor måste konvertera till islam för att kunna gifta sig med en muslimsk man, enligt de uppgifter som jag fått av muslimer boende i Malmö.
Kommer dessa regler att luckras upp i framtiden? Kan en kristen man och en muslimsk kvinna gifta sig med varandra om 20 år, utan att problem uppstår? Kan de vara gifta och ha kvar sin religion?


Det finns inga tecken som tyder på att så kommer att bli fallet. Frågorna som måste ställas blir därför: Hur kommer den svenska kulturen och de västerländska fri- och rättigheterna att påverkas av mötet med en rigid religion, som inte får förändras? Vad händer om denna religion, dvs islam, inte förändras eller anpassar sig till den svenska sekulära och västerländska demokratin?


Hur påverkas samhället av att det redan kommit och väntas komma hundratusentals flyktingar från områden där religionen islam dominerar?
De svenska politikerna vill inte beröra dessa frågor. Det vill däremot alla de människor som oroar sig för hur framtiden kommer att bli för barn och barnbarn.

Diskussioner om vem som är svensk eller ej, är inte så fruktbara att föra i detta sammanhang. Vi borde istället diskutera vilket slags samhälle som vi vill leva i och lämna i arv till kommande generationer. Den västerländska demokratin och dess traditioner, kultur och livsstil?

Eller, vill vi låta en rigid religion få ett allt större inflytande över landets utveckling?
Att lyfta dessa frågor i debatten är inte rasistiskt, fascistiskt eller ens främlingsfientligt.
Islam är ju ingen ras, det är en religion. Kristendomen får kritiseras, låt oss kritisera Islam också!
kritik och förtryck är inte samma sak, islam kritiseras mer än kristendomen, att vi får kritisera kristendomen och inte islam börjar bli ett tröttsamt "argument"

Det muslimska folket pratar vi om när vi pratar om rasism emot islam 

Islam har ingen klar riktlinje på vem som får gifta sig med vem. Det handlar om tolkningstradition och tolkningskultur. Min farsa var ju kristen innan han gifte sig med min morsa.