Forumet - Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

737 0 138
VAD SÄGER NI GUDSFÖRNEKARE?

Skulle vara kul att höra era försök att förklara detta, utan inblandning av en Högre styrande makt...

[y]

Gaser har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE ha skapat Solen! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

_______________________________________________

[y]

SOLEN ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DEN!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

(Gud och vi själar är EVIGA; finns ingen tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats, eftersom vi tillhör den eviga andliga dimensionen, som är bortom denna materiella världens relativa rumtid!)

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att den fantastiskt gigantiska och gudomliga Solen, vars volym motsvarar 1 300 000 Jordklot, vars massa är på 2 Kvadriljarder - 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - ton, och som har en energialstring motsvarande

100 Biljarder - 100 000 000 000 000 000 - kärnkraftverk och med en livstid på många miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, behöver nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll...

Snacka om riktigt SJUKT VRICKAT!!!

[y]

När vi undersöker vårt eget solsystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen och alla planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor, utstakade av vår Herre. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk exakthet att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Astronomer kan exempelvis på minuten förutsäga när Solen rör sig in i ett nytt stjärntecken och när den når den Södra och Norra vändkretsen!

Om Solen i sin, av Herren utstakade, bana runt Jorden skulle avvika så mycket som 1 cm per 100 km, så skulle allt levande på Jorden frysa ihjäl eller brännas upp:

http://www.harunyahya.com/article1_03.php

Snacka om att vår Högste Herre har järnkoll på himlakropparnas rörelser..!!!

När vi ser på det oändligt lilla - atomerna - ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos solsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

_______________________________________________

VI KAN INTE KOMMA IFRÅN DET:

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver en designer!

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

[y]

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen JORDEN eller SOLEN, så utbrister han plötsligt:

"Nej, nej, nej...det behövs ingen intelligens för att skapa Jorden eller Solen inte...dem har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln..."

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

_______________________________________________

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

- Sir Isaac Newton

[y]

VEM SKAPADE SOLEN?

Vår evige Allsmäktige, Allvetande Gud, eller några iq-befriade herrelösa irrande gasmoln..???

Take your pick!

[y]

Spana också in:

Trådarna som Dödsguden skapar brukar vara långa och utförliga.

Jag tror att om en skapare inte skulle finnas så skulle universum vara en enda röra alltså kaos. Enligt mig är ateister blinda för att se skaparen och dessutom vill de inte sätta på sig "glasögonen" så de ska kunna se honom.
"Bildandet av en stjärna börjar med en gravitationell instabilitet inuti ett molekylmoln, något som ofta utlöses av chockvågor från en supernova eller genom en kollision av två galaxer (dessa är kända som starburstgalaxer). När en region har nått en kritisk densitet och kriteriet för Jeans-instabiliteten uppnåtts, börjar det kollapsa av sin egen gravitation.

När molnet kollapsar bildar anhopningar av stoft och gas vad som kallas för globuler. Dessa kan innehålla material motsvarande upp till 50 solmassor. När en globul kollapsar och densiteten ökar konverteras den gravitationella energin till värme och temperaturen stiger. En protostjärna bildas i globulens kärna, när sammandragningen har nått kriteriet för hydrostatisk jämvikt."
Botulinum:

Dödsguden: Har du hört talas om gravitation?


Botulinum: Har du hört talas om vem som ligger bakom gravitationen?

För övrigt formar eller skapar inte gravitationen himlakroppar!

[y]

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

- Sir Isaac Newton