Forumet - Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

709 0 138
VAD SÄGER NI GUDSFÖRNEKARE?

Skulle vara kul att höra era försök att förklara detta, utan inblandning av en Högre styrande makt...

[y]

Gaser har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE ha skapat Solen! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

_______________________________________________

[y]

SOLEN ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DEN!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

(Gud och vi själar är EVIGA; finns ingen tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats, eftersom vi tillhör den eviga andliga dimensionen, som är bortom denna materiella världens relativa rumtid!)

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att den fantastiskt gigantiska och gudomliga Solen, vars volym motsvarar 1 300 000 Jordklot, vars massa är på 2 Kvadriljarder - 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - ton, och som har en energialstring motsvarande

100 Biljarder - 100 000 000 000 000 000 - kärnkraftverk och med en livstid på många miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, behöver nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll...

Snacka om riktigt SJUKT VRICKAT!!!

[y]

När vi undersöker vårt eget solsystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen och alla planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor, utstakade av vår Herre. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk exakthet att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Astronomer kan exempelvis på minuten förutsäga när Solen rör sig in i ett nytt stjärntecken och när den når den Södra och Norra vändkretsen!

Om Solen i sin, av Herren utstakade, bana runt Jorden skulle avvika så mycket som 1 cm per 100 km, så skulle allt levande på Jorden frysa ihjäl eller brännas upp:

http://www.harunyahya.com/article1_03.php

Snacka om att vår Högste Herre har järnkoll på himlakropparnas rörelser..!!!

När vi ser på det oändligt lilla - atomerna - ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos solsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

_______________________________________________

VI KAN INTE KOMMA IFRÅN DET:

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver en designer!

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

[y]

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen JORDEN eller SOLEN, så utbrister han plötsligt:

"Nej, nej, nej...det behövs ingen intelligens för att skapa Jorden eller Solen inte...dem har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln..."

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

_______________________________________________

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

- Sir Isaac Newton

[y]

VEM SKAPADE SOLEN?

Vår evige Allsmäktige, Allvetande Gud, eller några iq-befriade herrelösa irrande gasmoln..???

Take your pick!

[y]
Marielle Hagblad:

Solen är en stjärna


Ja och en jävligt liten en i jämförelse, så jag vet inte varför just den skulle vara så gudomlig?

Utan att ha läst Dödsguden resonemang kan jag konstatera att det är ohållbart och puckat. Orka gömma sig bakom en massa citat tagna ur sitt sammanhang, det är ju jämförbart med kvällspress-logik.

God natt[zzz]

Spana också in:

Dödsguden:

Skulle vara kul att höra era försök att förklara detta,


Gravitationen drar samman väteatomerna, och när massan är tillräckligt stor, så startar fusionen. trivialt.

Dödsguden:

Snacka om riktigt SJUKT VRICKAT!!!


Bara för att du inte klarar av högre siffror än 7, så är det inte galet.
Men om man inte är van med att tänka i fler dimensioner än 3, och inte kan skilja på sina aleftal, så blir det väl så...

Dödsguden:

Solen och alla planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor,


Enligt en enkel och synnerligen trivial differentialekvation som ter sig fullständigt naturlig med alla naturlagar. Banorna är alltså en enkel konsekvens av naturlagarna.

Dödsguden:

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver en designer!


Nej. Detta är ett falskt påstående. Jag och många andra har åtskilliga bevis på detta.

Dödsguden:

Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.


Ja, definitionsmässigt har allt människotillverkat en konstruktör. MEN hur förklarar du att en schackdator är bättre än människan? Enligt ditt resonemang måste tillverkaren ha högre intelligens än maskinen, vilket knappast är fallet med schackdatorn. Ditt resonemang faller.

Dödsguden:

http://www.harunyahya.com/article1_03.php


och denne har en examen i vad varifrån?

Dödsguden:

- Sir Isaac Newton


Yes, och din käre Einstein du ideligen citerar (och tolkar felaktigt), bevisade att Newtons teorier inte stämmer helt och hållet.

Läs på, och sluta med allt dravel.
Marielle Hagblad:

Solen är en stjärna. Är du intresserad av hur dessa bildas, tycker jag att du kan låna en bok på biblioteket å läsa det där, du som tror på allt som står i böcker.


Gifted:

Banorna är alltså en enkel konsekvens av naturlagarna.


Nu är det ju så att det finns vetenskapliga förklaringar på hur saker och ting fungerar och skapas i universum. Det stämmer så klart att stjärnor kan skapa sig själva, alltså kan man nog tänka sig att även vår sol har skapat sig själv. Men då man börjar undersöka detta närmare hur allt fungerar i universum kommer vi in på fysikens lagar. Frågan är då om vi är nöjda med att dessa lagar är så som de är eller om vi vill ge en förklaring till varför de är så som de är? Kanske är en högre makt kanske är förklaringen eller att vi inte överhuvudtaget kan veta vad som är förklaringen.

Gifted:

MEN hur förklarar du att en schackdator är bättre än människan? Enligt ditt resonemang måste tillverkaren ha högre intelligens än maskinen, vilket knappast är fallet med schackdatorn. Ditt resonemang faller.


Jag har även ett resonemang med shackspel. Ett schackspel spelas enligt vissa regler. Jämför detta med att universum fungerar enligt naturlagarna. VEM har kommit på reglerna för schackspel? Har de alltid funnits eller har de kommit på sig själva? Jo en människa måste ha hittat på reglerna. Med samma resonemang så måste även någon ha hittat på naturlagarna, och en högre makt kanske har gjort det.
believeroflight:

Frågan är då om vi är nöjda med att dessa lagar är så som de är eller om vi vill ge en förklaring till varför de är så som de är? Kanske är en högre makt kanske är förklaringen eller att vi inte överhuvudtaget kan veta vad som är förklaringen.


Precis. Men vi håller ju på med att förenkla lagarna massa... så till sist hoppas vi väl på en enda trevlig differentialekvation...
och ja, någonstans tar ju förklaringarna slut.

believeroflight:

Med samma resonemang så måste även någon ha hittat på naturlagarna, och en högre makt kanske har gjort det.


Jag ser inget fel i att tycka att naturlagarna är avsiktligt skapade. Dock är detta DET ENDA som INTE följer från naturlagarna. Att uppfinna en gud till något annat är överflödigt. Dessutom, så finns det inget som säger att uppfinnaren av naturlagarna fortfarande existerar.
Gifted:

Jag ser inget fel i att tycka att naturlagarna är avsiktligt skapade. Dock är detta DET ENDA som INTE följer från naturlagarna. Att uppfinna en gud till något annat är överflödigt. Dessutom, så finns det inget som säger att uppfinnaren av naturlagarna fortfarande existerar.


I vår moderna värld så eftersträvar man att förklara så mycket som möjligt med hjälp av vetenskap och man vill helst inte ge rum för Gud. Men jag tycker nog inte man ska skriva om Gud i fysikböcker eftersom Gud inte kan observeras med vetenskapliga metoder. Det är som ett extra steg en fysiker kan få ta för att få in Gud i sina tankar. Jag däremot fascineras av hur allting i universum bara fungerar och tycker det är så fantastiskt så jag vill ha med Gud i bilden.
Gifted:

Vetenskapen handlar bara om vad som är NÖDVÄNDIGT.


Det håller jag med dig om. Dessutom har man inte kunnat observera Gud med naturvetenskapliga metoder.

Gifted:

Men det BEHÖVS inte en gud för att något skall vara vackert...


Det håller jag även med dig om. Saker som skapar sig själva kan bli vackra av en slump. Jag tänkte däremot inte på att universum är vackert utan att allt bara fungerar och att man kunde därför fråga sig om det finns en hjärna bakom allting.
believeroflight:

Dessutom har man inte kunnat observera Gud med naturvetenskapliga metoder.


[y]

believeroflight:

Jag tänkte däremot inte på att universum är vackert utan att allt bara fungerar och att man kunde därför fråga sig om det finns en hjärna bakom allting.


Definitivt så rent hypotetiskt så finns möjligheten att vi lever i en simulering och/eller en designad värld. Men i sådana fall bör man definitivt inte formulera ursprungliga inlägget så som det gjorts om man vill ha en vettig diskussion.