Forumet - Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

Vem skapade Solen? Vad säger ni, ateister?

710 0 138
VAD SÄGER NI GUDSFÖRNEKARE?

Skulle vara kul att höra era försök att förklara detta, utan inblandning av en Högre styrande makt...

[y]

Gaser har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller gaser självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE ha skapat Solen! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

_______________________________________________

[y]

SOLEN ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DEN!

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

(Gud och vi själar är EVIGA; finns ingen tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats, eftersom vi tillhör den eviga andliga dimensionen, som är bortom denna materiella världens relativa rumtid!)

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att den fantastiskt gigantiska och gudomliga Solen, vars volym motsvarar 1 300 000 Jordklot, vars massa är på 2 Kvadriljarder - 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - ton, och som har en energialstring motsvarande

100 Biljarder - 100 000 000 000 000 000 - kärnkraftverk och med en livstid på många miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, behöver nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll...

Snacka om riktigt SJUKT VRICKAT!!!

[y]

När vi undersöker vårt eget solsystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen och alla planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor, utstakade av vår Herre. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk exakthet att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Astronomer kan exempelvis på minuten förutsäga när Solen rör sig in i ett nytt stjärntecken och när den når den Södra och Norra vändkretsen!

Om Solen i sin, av Herren utstakade, bana runt Jorden skulle avvika så mycket som 1 cm per 100 km, så skulle allt levande på Jorden frysa ihjäl eller brännas upp:

http://www.harunyahya.com/article1_03.php

Snacka om att vår Högste Herre har järnkoll på himlakropparnas rörelser..!!!

När vi ser på det oändligt lilla - atomerna - ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos solsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

_______________________________________________

VI KAN INTE KOMMA IFRÅN DET:

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver en designer!

Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

[y]

Det mest ofattbara är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen JORDEN eller SOLEN, så utbrister han plötsligt:

"Nej, nej, nej...det behövs ingen intelligens för att skapa Jorden eller Solen inte...dem har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln..."

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

_______________________________________________

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av Sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

- Sir Isaac Newton

[y]

VEM SKAPADE SOLEN?

Vår evige Allsmäktige, Allvetande Gud, eller några iq-befriade herrelösa irrande gasmoln..???

Take your pick!

[y]

Spana också in:

Dödsguden:

Många stora helgon, som levt vid skilda tider och skilda platser!


nej men ett helgon berätta just nu till mig att gud inte existerar och att dem har hittat på allting, den berätta också att universum är evigt och att människan skapades av evolution men att människan kan uppstiga till en högre existensform!! helgonet sa också att om du inte tror den så kan du kolla på stargate filmerna/serierna[cool]
Coffeshop:

...den berätta också att universum är evigt och att människan skapades av evolution...


1. Om vårt materiella universum skulle ha funnits för evigt, så skulle vi aldrig kunna befinna oss i nutid, eftersom det skulle ta en oändlig tid att överhuvudtaget komma till nutid från dåtid! Utan en begynnelse kan inte tiden ta sig från dåtid till nutid och framtid, med tanke på att tiden inte kan ha någon gång, om den inte först har igångsatts!

Universum kräver alltså en begynnelse, en början, för att tiden ska kunna passera från dåtid till framtid! Utan någon början, vare sig någon dåtid eller framtid, eftersom dåtid och framtid är relativa begrepp och därmed beroende av en starttid!

2.

Inget som själv saknar liv, kan skapa liv...

Inget som själv är blind, kan skapa ögon...

Inget som själv är könlöst, kan skapa kön...

Inget som själv saknar IQ, kan skapa IQ...

Inget som själv saknar fri vilja, kan skapa fri vilja...


Slutsats?

Just precis, ditt fantasifoster "evolutionen" existerar inte ens, bara en ateistisk MYT som vi blivit hjärntvättade med! [n]
Dödsguden:

Utan tid, så kan ni ju skrota er Big Bluff-teori, för enligt den så uppstod tiden vid fantasi-smällen...


nej tid är ett männskligt begrepp och hur kan man säga att tiden börja vid smällen det är som att säga att åren börja när jesus föddes när vi vet att det existera människor långt innan jesus föddes. det går aldrig att exakt veta hur universum skappades[cool][y] jag tror inte på big-bang[crazy]