Forumet - Vem skapade universum? Glöm farbror slumpen...

Vem skapade universum? Glöm farbror slumpen...

3988 0 64
INTELLIGENT VERKAN (Universum) kräver INTELLIGENT ORSAK! (Gud)

Någon MÅSTE ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Gud är EVIG och befann sig i den absoluta eviga andliga världen (bortom denna relativa rumtid) innan Han skapade denna temporära materiella värld...

GLÖM det patetiska fantasifostret farbror slumpen, som saknar IQ...

Att som en sista utväg greppa efter halmstrån som Mr Slump, för att försöka förklara Universums och Livets uppkomst, är inget annat än patetiska försök att komma undan det vetenskapliga kravet på kausalitet, att det måste finnas en direkt orsak till varje händelse!

Slumpen är en högst ovetenskaplig förklaring, ett fantasifoster som ateisten plockar fram, hårt pressad, när han inte har en susning om vad orsaken till skapelsen är!

Här kan ni läsa allt om hur ateister i tid och otid plockar fram hjärnspöket Mr Slump, när de ska till att försöka redogöra för orsaken till Universums och Livets uppkomst:

Varför ATEISMEN fallerar - de 4 mysterierna som förnekarna hänvisar till "slumpen":

http://www.flashback.info/showthread.php?t=485241

Kan verklig information skapas genom SLUMP?
En sannolikhetsanalys:

http://www.gluefox.com/skap/liv/info5.shtm

Evolutionsteorins ohållbarhet; sannolikhetsanalys kring SLUMPEN:

http://www.mku.fi/undervisningssidorna/dokument/evolutionsteorin.pdf

Bluff- och cirkelresonemang kring SLUMPENS möjligheter:

http://www.answersingenesis.org/creation/v17/i2/chance.asp

Ibland påstås av ren okunskap att det är slumpen som avgör tärningskast och att slumpgeneratorn skulle vara slumpmässig.

Slumpgeneratorn i en dator är egentligen inte slumpmässig, utan bygger på komplexa aritmetiska formler, vilkas beräkningsresultat i praktiken är mycket svåra att förutsäga. Skall man vara noggrann så handlar det här, precis som i fallet med en kastad tärning, inte om slump, utan om det man ibland brukar kalla ”okunskap om detaljerna”.

Om man vid ett tärningskast exakt visste tärningens utgångshastighet etc, varenda litet vinddrag i luften samt alla ojämnheter och varje dammkorn på bordet där tärningen hamnar, så skulle man exakt kunna beräkna kastets utfall. Att man ändå betraktar utfallet som slumpstyrt beror således på vår okunskap. I själva verket är resultatet av kastet deterministiskt bestämt av tärningens initialtillstånd.

Heisenbergs osäkerhetsprincip ogiltigförklarar inte kausaliteten, dvs Orsak-Verkan, som en del vill få oss att tro!

http://xoomer.alice.it/fedeescienza/answersnf.html#dom27e

Eftersom universum styrs av lagar, så måste det finnas en intelligent laggivare som har formulerat eller stiftat lagarna.

Dessutom: Eftersom lagarna som styr universum förefaller vara stiftade med tanke på kommande liv och förhållanden som gynnar uppehållandet av detta liv, är ett uppsåt helt klart inbegripet. "Formgivning" och "uppsåt" - det är inte egenskaper som är karakteristiska för en blind slump, utan exakt vad en intelligent Skapare skulle lägga i dagen.

Det mest ofattbara är att när en materialist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens. Men när samma materialist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen JORDKLOTET, så flummar han till:

"Nej, nej, nej...det behövs ingen intelligens för att skapa Jorden inte...den har uppkommit av sig själv från några roterande gasmoln...", resonerar alltså den intelligensbefriade dåren!

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!!

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer!

När vi undersöker vårt eget solsystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen, Jorden och de andra planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor. År efter år rör de sig i sina banor med sådan matematisk exakthet att astronomer kan förutsäga precis var de kommer att befinna sig vid vilken tidpunkt som helst.

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan påstå att t.ex den fantastiska gudomliga Solen, vars volym motsvarar 1 300 000 Jordklot och en energialstring motsvarande 100 Biljarder (100 000 000 000 000 000) kärnkraftverk och med en livstid på många miljarder år, skulle ha skapats av några slumpmässigt roterande vätemoln, behöver nog snarast genomgå en grundlig mental hälsokontroll... [badgrin]

När vi ser på det oändligt lilla - atomerna - ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos solsystemet. Detta är ordnat på ett enastående logiskt sätt, som kräver en extremt intelligent organisatör, en organisatör som helt tydligt verkar i både makrokosmos och mikrokosmos.

Vi kan inte komma ifrån det: Fulländad organisation kräver fulländad organisatör. Inget i vår erfarenhet antyder att något organiserat kommer till av en slump, av en olyckshändelse. Hela vår livserfarenhet visar i stället att allt organiserat måste ha en organisatör. Varje maskin, dator, byggnad, ja, till och med pennor och papper, har en tillverkare, en organisatör.

Naturens strikt lagbundna processer, där naturen följer ett regelbundet, förutsägbart mönster, motsäger fullständigt alla slumpteorier kring universums tillblivelse!

Albert Einstein fällde många intelligenta uttalanden, varav en var följande:

"Gud spelar inte tärning med Universum", dvs varje materiellt skeende är orsaksbetingat och lagbundet; Mr Slump är med andra ord bara ett patetiskt fantasifoster, en uppdiktad skenvarelse!

Tror ni på farbror slumpen? [shake]
.
Dödsguden:

När vi ser på det oändligt lilla - atomerna - ser vi att samma precision existerar där. En atom är ett under av ordning som påminner om ordningen hos solsystemet.


Om du läste lite mer fysik skulle du veta att elektronerna inte kretsar runt atomkärnan på ett exakt avstånd i olika "elektronskal" som planeterna runt solen. Dom finns ungefär på det avståndet "skalet" anger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Atom

Dödsguden:

När vi undersöker vårt eget solsystem, finner vi en fulländad organiserad ordning. Solen, Jorden och de andra planeterna med sina månar rör sig i exakta, utstakade banor


Jasså? varför avlägsnar sig Månen från jorden ungefär 3.3cm per år om det nu var så exakt?
http://en.wikipedia.org/wiki/Moon#Orbit_and_relationship_to_Earth

Dödsguden:

"Gud spelar inte tärning med Universum"


Detta var Einsteins kommentar om Heissenbergs osäkerhetsprincip. Han ansåg som du att det inte var slumpen som styrde. Taget ur sitt sammanhang kan det få Einstein att verka religös.
Men det intressanta är att han inte heller trodde på en gud:

"It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it."

http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein#Religious_views

Jag tänker inte kommentera vad du länkar till eftersom jag inte kan frammana intresset att läsa allt. Skriv en sammanfattning med källhänvisning så kanske jag orkar.

Spana också in:

chaos:

3 cm låter som väldigt lite, så hur skulle man ens kunna mäta det? bara en lögn säkert.


3.8 står det på wikipedia.
Något förenklat så gör man på följande sätt:
Placerar en spegel på månen och riktar en laserstråle mot den och mäter tiden det tar för den att komma tillbaka.

För närvarande håller dom på att mäta avståndet till månen i mm.

http://abcnews.go.com/Technology/story?id=98111&page=1

Annan källa till påståendet att månen rör sig bort:
http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/moon_distance_020114.html
Sundsvall:

Jag tycker att det är konstigt att du kallar allt du inte tror på för IQ-befriat. Menar du att IQ går att applicera även på Gud? Om inte, är ju Gud lika IQ-befriad som "den där smällen" eller "slumpen".


1) Den uppdiktade explosionen kan inte vara något annat än IQ-befriat...

Varför?

För att enligt myten så fanns bara informationsfri potentiallös materia i begynnelsen...hur nu något intelligent ska ha kunnat komma fram från det... [n]

2) Gud är den Intelligentaste Personen i universum... [y]
Sundsvall:

Till skillnad från andra, intelligenta explosioner, menar du?


Ja, i al-Qaidas explosioner finns det åtminstone lite mänsklig planläggning bakom... [cool]

Sundsvall:

Jasså, Gud är en person och hans intelligens kan mätas i IQ?


Om du är en person, skulle då inte ditt Ursprung vara en Person? [no-no]

Hur skulle du kunna ha något som inte den Högste har... [shake]

Herrens mått av IQ går inte att mäta!

Varför?

För att Han är obegränsat intelligent! [y]
Jag trodde att halva vitsen med Gud var att han stod över tid och rum och alla andra mänskliga begränsningar... Men IQ, ja, det är vattentätt!

Dödsguden:

Om du är en person, skulle då inte ditt Ursprung vara en Person?


Beror ju givetvis på hur långt bakåt i tiden man går. [y]

Dödsguden:

Hur skulle du kunna ha något som inte den Högste har...


Är Gud androgyn?
Dödsguden:

Snacka om att Herren gör ett bra "jobb"...


Så nu är det bara ett "bra jobb" istället för fulländad perfektion?

För den nyfikne:
Mitt pekfinger (vänstra) är uppbyggt från toppen av 2.75, 2.25 respektive 2.5cm bitar. Detta mätt från mitten av det veckade området på handflatan.
Högra handen uppvisar liknande mått, inget över 3cm dock.
Sundsvall:

Jag trodde att halva vitsen med Gud var att han stod över tid och rum och alla andra mänskliga begränsningar... Men IQ, ja, det är vattentätt!


Vem har påstått att Gud är en människa? [no-no]

Gud kan stå över sin skapelse och ändå vara intelligent!

All Intelligens kommer ju från Honom ursprungligen... [y]

Sundsvall:

Beror ju givetvis på hur långt bakåt i tiden man går.


Till Universums skapelse! [y]

Sundsvall:

Är Gud androgyn?


Gud är inte en mänsklig varelse, Han är fullständigt andlig!