Forumet - Vem skapede liv, hur sattes det igång?

Vem skapede liv, hur sattes det igång?

660 0 28

Spana också in:

Creator:

Liksom, kom hönan eller ägget först ?


Den genetiska kodens uppkomst utgör ett stort problem av typen hönan och ägget.
Ett problem som för närvarande är alltför hårdkokt.

Ännu större svårigheter för evolutionsteorin innebär uppkomsten av den fullständiga genetiska koden – ett krav för att celler skall kunna föröka sig.
Det gamla problemet om hönan och ägget kommer igen i fallet med proteiner och DNA. Hitching säger : protein är beroende av DNA för att kunna bildas.

Men DNA kan inte bildas utan redan existerande protein. Alltså kvarstår den paradox som Dickerson ställer upp: Vad kom först, proteinet eller DNA? Han hävdar: Svaret måste bli, de utvecklades parallellt.
Tyrael:

Från liv såklart


Vilket liv?

En kärlekshistoria
’Proteinmolekyler och DNA (aminosyror) . Molekyler råkar träffas, känner igen varandra och omfamnar varandra Strax innan ridån går ner, föds den första levande cellen. Om du följde detta drama, skulle du kanske undra: Är handlingen hämtad från verkligheten eller är den uppdiktad?
Kan livet på jorden verkligen uppkommit så här?
Ennie_faggot_loser:

den är okej men alla kommer inte bli kristna


Inte äkta i vart fall.

Matt 7:21- 23
” 21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22 På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23 Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’”

Guds Son gjorde klart att inte ens de som gör sådant som liknar det som det getts befallning om, men gör det på fel sätt eller med fel motiv, får komma in i Guds kungarike, utan blir fullständigt avvisade. (Mt 7:15–23)

Längre fram gav Jesus en varning för falska profeter som motsvarade den Mose gav. Sådana profeter skulle använda Jesu namn och ”göra tecken och under för att om möjligt villa bort” människor, men deras frukter skulle visa att de utövade laglöshet. (Mt 7:15–23; Mk 13:21–23; jfr 2Pe 2:1–3; 1Jo 4:1–3.)

Jesus är utan tvivel vred på alla de religiösa organisationer som falskeligen påstår sig representera honom.
Du får gärna länka till Pasteurs "slutgiltiga bevis". Sen kan du passa på att läsa lite om de senaste hundra åren av forskning inom området abiogenesis (ett område som knappast fanns vid Pasteurs tid) - 20 minuter bör väl räcka för att förstå hur missvisande det är när du insinuerar att modern forskning påstår att DNA-molekylen uppstod som livets första makromolekyl; utan någon föregångare.

Om jag missuppfattat dig så får du gärna förklara varför du svamlar om DNA istället för föregångaren.