Forumet - Vem var Jesus och hur såg han ut?

Vem var Jesus och hur såg han ut?

81 0 7
En tanke kanske?

Han kunde inte vara en tanig man upp hängd på trä efetrso, han dels var en fullkomlig man som Adam, han var timmerman, snickare och drev ut månglarna ur templet.

Kolosserna 1:15-16
"15 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse; 16 därför att med hjälp av honom skapades allt annat i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är fråga om troner eller herradömen eller regeringar eller myndigheter. Allt annat har skapats genom honom och för honom."

Johannes 5:38
" och hans ord har ni inte kvar i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt ut.

Johannes 8:42
"Jesus sade till dem: ”Om Gud vore er Fader, skulle ni älska mig, ty från Gud har jag utgått och är nu här. Inte heller har jag kommit av mig själv, nej, utan det är han som har sänt ut mig."

Johannes 13:34
" Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra – att alldeles som jag har älskat er skall också ni älska varandra."

Hebréerna 4:14-16
14 När vi nu alltså har en stor överstepräst, som har färdats genom himlarna, Jesus, Guds Son, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse av honom. 15 Ty vi har inte en överstepräst som inte kan hysa medkänsla med våra svagheter, utan en som har blivit prövad i alla avseenden liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför med ett fritt och öppet tal gå fram till den oförtjänta omtankens tron, för att kunna få barmhärtighet och finna oförtjänt omtanke till hjälp i rätt tid.

Spana också in: