Forumet - Vet ni skillnaden mellan vårt JAG och vår materiella kropp?

Vet ni skillnaden mellan vårt JAG och vår materiella kropp?

621 0 11
.
SJÄLEN och KROPPEN = ÄGAREN och ÄGODELEN

VEM ÄR JAGET som upplever och är medveten om omvärlden?

Det evigt medvetna subjektet; själen/självet, ELLER det omedvetna objektet; hjärnan?

[y]

Vi är de facto den medvetna levande andliga energin (själen/anden/gudagnistan), vi individer som lever i våra materiella kroppar!

Utan oss, inget liv i våra fysiska skal!

_________________________________________

[y]

INNEHÅLL:

1. Själen, medvetandet, sinnet och kroppen!

2. Silversträngen; förbinder kroppen med själen!

3. Astral-kroppen!

4. Eter-kroppen, dvs auran!

5. Våra sju chakras,

_________________________________________

[y]

1. SJÄLEN, MEDVETANDET, SINNET och KROPPEN!

SJÄLEN är ägaren, subjektet, den som äger!

KROPPEN är ägodelen, objekt, det som ägs!

Ägaren är alltid skild från objekten som den äger...en ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna eviga Jag!

[y]

SJÄLEN = Medveten och den som upplever = Andlig energi, levande varelsen, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = Materiell energi, föremål, objekt!

Hjärnan, ett fysiskt organ, kanaliserar impulser från sinnesorganen, medan Jaget/själen upplever dessa impulser som sinnesintryck!

Logiskt, eller hur?

[y]

Vår materiella KROPP och dess celler, våra tankemönster, vår personlighet, våra värderingar, åsikter m.m. FÖRÄNDRAS ständigt på grund av tidens tand...

Detta samtidigt som JAGET/själen - vi som lever i kroppen, den evigt medvetna levande andliga energin, SUBJEKTET, individen, som relaterar till dess temporära objekt; kroppen och psyket - är exakt densamma, OFÖRÄNDERLIG.

Vi har exakt samma bestående Jag-identitet nu som när vi var små, trots alla fysiska och psykiska förändringar.

Vi har t.ex. redan bytt ut kroppens alla celler ett flertal gånger under vår livstid, men fortfarande har vi samma Jag-känsla; det är fortfarande samma andliga Jag som lever i kroppen, trots alla fysiska och psykiska förändringar!

Detta BEVISAR att JAGET, själen, är en EVIG absolut konstant och som därmed naturligtvis överlever den s.k. döden. Det var samma "Jag" som var medveten och upplevde händelser när vi var fem år unga, som nu idag; annars skulle vi inte säga att det var händelser ur "mitt" liv, om det inte var vårt "Jag" som upplevde dem...

FAKTUM är att enligt naturlagarna så kan energi aldrig förintas (Energiprincipen, termodynamikens 1:a lag); den materiella föränderliga energin omvandlas, medan den andliga medvetna energin (Jaget) är av bestående oföränderlig natur...så hur i Herrens Namn skulle Jaget, själen, kunna förintas, när inte ens den lägre materiella energin gör det...

[y]

Jaget/själen genererar medvetandet!

Medvetandet genereras givetvis av den medvetna själen (subjektet) och inte av omedvetna elektriska impulser i hjärnan!

Medvetandet är Jagets, dvs själens, perceptionsförmåga!

Detta är ett BEVIS på att Jaget och kroppen (inklusive geléklumpen i skallen givetvis) är två vitt skilda fenomen...och att JAGET, dvs vi medvetna själar, ÖVERLEVER hjärnans död, och att vi föds in i en ny materiell kropp i vårt nästa liv, beroende på vårt karmakonto vid dödsögonblicket.

[y]

Vi är Jaget/själen, medan vi har ett sinne och bor i en kropp!

Jaget/själen = Den medvetna levande andliga individen, vi som lever i kroppen, subjektet, som upplever och relaterar till de fysiska och psykiska objekten i vår kropp och vår omvärld. Vi är den evigt medvetna andliga gudagnistan, som är oföränderligt konstant, det är exakt samma Jag i oss nu som när vi var ett litet barn! Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

Medvetandet = Själens perceptionsförmåga. Det är själen som är medveten, och givetvis är det därför som medvetandet genereras av den medvetna själen!

Sinnet = (Tankar, känslor, vilja, intelligens, personlighet) Temporär finfysisk, psykisk materiell energi, subtilkroppen, astralkroppen, som ständigt förändras! Det är i sinnet som våra tankar och känslor pågår och upplevs!

Kroppen = (kött, blod, ben, hjärna) Temporär grovfysisk materiell energi, som ständigt förändras; vart 7:e år har vi bytt ut alla kroppens celler, vilket bevisar att Jaget/själen som upplever barndomen, ungdomen och ålderdomen skiljer sig från kroppen...

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

_________________________________________

[y]

2. SILVERSTRÄNGEN; förbinder KROPPEN med SJÄLEN:

Precis som näring överförs från modern till fostret via navelsträngen, så överförs livskraften, livsenergin från själen till kroppen via den astrala silversträngen!

På samma sätt som navelsträngen avskiljs vid födseln, så avskiljs silversträngen vid döden. Fostret lösgörs och blir människa och själen lösgörs från människokroppen och blir återigen en ren andevarelse!

Vedaböckerna, bibeln, taoismen, schamanismen, buddismen; alla dessa nämner att dödsögonblicket inträffar när silversträngen, som förbinder själen med den fysiska kroppen, bryts:

http://www.near-death.com/experiences/research12.html

http://www.akasha.de/~alfred/dream/cord.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_cord

_________________________________________

[y]

3. ASTRAL-KROPPEN:

Det är astralkroppen som bär Jaget/själen vidare när vi reinkarnerar efter att vi har kilat vidare från vår jordiska kropp, och som även lyfter (leviterar) ut från kroppen när vi drömmer på nätterna i den astrala dimensionen:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofiskaBokforlaget/Teosofins_ocean/05_Kroppe...

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

_________________________________________

[y]

4. ETER-KROPPEN, dvs AURAN:

Eterkroppen är förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body

http://www.item-bioenergy.com/rfi/science.html

_________________________________________

[y]

5. VÅRA SJU CHAKRAS:

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter, där livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden, ungefär som blod genom blodkärl, och korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra 7 chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra

http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

_________________________________________

[y]

TILL DISKUSSION:

Förstår ni bättre nu skillnaden mellan våra temporära omedvetna fysiska kroppar och vårt evigt medvetna Jag, dvs själen/anden?

Frågor eller kommentarer?

[y]

Spana också in: