Forumet - Vet ni varför solen alltid snurrar som närmast jorden i januari?

Vet ni varför solen alltid snurrar som närmast jorden i januari?

1436 0 35

OBS! Moderatorer:
Detta är en omarbetad, mycket förbättrad och utökad uppdatering av gårdagens tråd-inlägg, mer klar och lättförståelig, så radera gårdagens och behåll denna! Tack!


SOLEN ÄR FAKTISKT ALLTID SOM NÄRMAST JORDEN I JANUARI !!!

SOLEN SNURRAR ÄVEN SOM SNABBAST DÅ !!!Solens bana i ekliptikan/zodiaken (storcirkeln på himmelssfären) kring jorden är elliptisk och är alltid som närmast jorden kring nyår, 2-5 januari (varför solen ser som störst ut då), strax efter att solen vänt vid Stenbockens södra vändkrets, eftersom solen deklinationsmässigt i sin omloppsbana kring jorden då når sin allra sydligaste position. Solen färdas då 61,2 bågminuter/dygn, jämfört med 57,2 bågminuter/dygn halvåret senare, 4-7 juli, strax efter att den vänt vid Kräftans norra vändkrets, då solen befinner sig längst bort från jorden deklinationsmässigt, i sin nordligaste position, och därmed ser som minst ut.

Solen färdas alltså alltid som snabbast i början av januari när den befinner sig längst söderut. Detta förklarar ju samtidigt varför det alltid är så otroligt kallt vid Antarktis (som alltså får mindre soltid, dessutom ingen midnattssol där, filmklipp finns men de är manipulerade), vars höga isberg omringar hela vår platta runda jord och håller världshaven på plats.

Anledningen till att solen färdas som snabbast i syd, då den är som närmast jorden, beror på att den då i sin omloppsbana i ekliptikan befinner sig mer i periferin på himmelssfären och i sin position över vår cirkulära jordskiva, där det alltid går som snabbast.

Man kan som exempel anföra att krukmakarens drejskiva roterar saktare ju närmare centrum på skivan man tittar, vilket är Nord, precis som på vår platta jordskiva, och snabbare ju mer i periferin på skivan man tittar, analogt med Syd på vår jordskiva där Antarktis isberg bildar den yttre cirkulära ringen runtom jorden. Därför är hastigheten på solens östliga egenrörelse i dess årliga kretsande längs ekliptikan, relativt den kosmiska drejskivans västliga rotationshastighet (himmelssfären, vars rotation alla himlakroppar följer med, 1 varv/dygn runt jorden), alltid ca 7% snabbare kring nyår jämfört med halvåret senare, eftersom solen då är mer i periferin på himmelssfären/etersfären, där sfären naturligt roterar snabbare.

Solen spiralkretsar kring jorden – två separata rörelser.

Solens rörelse på himlavalvet kan jämföras med en myra på krukmakarens drejskiva. Drejskivan går åt ena hållet vars rörelse myran på skivan automatiskt följer, sedan så knatar myran självständigt i maklig takt åt det andra hållet på skivan. Myran har alltså två separata rörelser, den ena med drejskivan åt ett håll, den andra med sin egenrörelse åt det andra hållet, vilket ger en nettorörelse i drejskivans riktning. I solens fall dock så går egenrörelsen längs den 23,44° nord-sydligt lutande ekliptikan (det är alltså inte jordaxeln som lutar) i dess årliga omloppsbana kring jorden, vilket därmed ger spiralkretsandet; den horisontella västliga rörelsen tillsammans med himmelssfärens dagliga rotation, den vertikala rörelsen mellan vändkretsarna med solens östliga årliga omloppsbana.

Det är solens årliga vandring längs zodiakens stjärnbilder mellan vändkretsarna som orsakar årstidernas växlingar, medan solens dagliga rotation runt jorden tillsammans med alla andra himlakroppar ger oss dag och natt.

Att det är solen som vandrar längs zodiaken och inte jorden, bevisas av solstånden, sommarsolstånd och vintersolstånd. Hade det varit jorden som vandrar mellan vändkretsarna, så hade det ju hetat sommarjordstånd och vinterjordstånd. Det är alltså solen som har stånd, inte moder jord. Dessutom så anges ju solens position i efemerider, till skillnad mot jordens, som ju alltid är stationär i planetsystemets och kosmos centrum.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, precis som beskrivits här. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dess årliga omloppsbana, dvs ett år. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn.TILL DISKUSSION:


Vad tror ni det beror på att vi aldrig fått lära oss detta grundläggande i skolan?

Kan det månne bero på att makten inte vill att vi ska fatta att jorden är universums centrum, och att människor då börjar tappa tron på ateistiska slump- och hokuspokusteorier som Big Bnag och emolutionen?

Vi har ju inte ens fått lära oss att jorden är platt och rund, med Antarktis isberg som omringar jorden i syd, finns alltså ingen sydpol:

https://snilleblixten.net/2016/09/30/jorden-ar-platt-bevisas-nu-av-laserexperiment/Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst - Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna Hjärta

Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt / Dödsguden
TS bör nog studera lite mer ingående varför vi har sommarsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning och höstdagjämning. Eller ifrågasätter även TS detta? 
Har TS befunnit sig någon gång på ekvatorn när de senare två (vår- och höstdagjämning ) inträffat så hade aldrig den här tråden existerat. Knappast om TS befunnit sig på ekvatorn när sommar- resp vintersolstånd inträffat heller. 

xPerf3cti0n: TS bör nog studera lite mer ingående varför vi har sommarsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning och höstdagjämning. Eller ifrågasätter även TS detta? 
Har TS befunnit sig någon gång på ekvatorn när de senare två (vår- och höstdagjämning ) inträffat så hade aldrig den här tråden existerat. Knappast om TS befunnit sig på ekvatorn när sommar- resp vintersolstånd inträffat heller. 

På vilket sätt skulle solens två årliga passager över ekvatorn och vändningarna vid vändkretsarna motsäga det jag skriver?

Tvärtom, det bekräftar ju bara att det är solen som vandrar och inte jorden! Tumme upp

Eller hur? Blink

Spana också in:


Dödsguden: På vilket sätt skulle solens två årliga passager över ekvatorn och vändningarna vid vändkretsarna motsäga det jag skriver?

Tvärtom, det bekräftar ju bara att det är solen som vandrar och inte jorden! Tumme upp

Eller hur? Blink
Något som motsäger det hela... solens storlek och massa!

Solen är det största objektet i jordens närhet och dess diameter är cirka 109 gånger större än jordens, vilket gör den drygt en miljon gånger större än jorden (det får alltså plats en miljon jordklot innanför solens yta). Den har en massa på cirka 1,99 × 10 upphöjt till 30 kg, vilket motsvarar 333 000 jordmassor. Omkring 99 procent av hela solsystemets massa finns i solen, och den påverkar därför genom sin stora gravitationskraft alla planeters rörelser i vårt solsystem.

Vad du har missat är att jorden inte är någon vandrande planet, av vilka solen är störst och maffigast, utan ett plan, en cirkulär skiva, som utgör universums centrala rotationspunkt!

Jorden är inte någon vandrande planet, jorden är vårt himlavalvs stationära mass- och rotationscentrum, som solen, planeterna och stjärnorna naturligt roterar kring.

Dödsguden: Vad du har missat...
Får jag ställa några personliga frågor till dig... hur gammal är du och vad har du för utbildning?

Ska inte fråga vad du bor därför det har inte med saken att göra. Men du skrev, eller om det var någon annan som skrev, att det var någon journalist (tidning, radio eller tv) som ville göra ett reportage om dig. Men efter vad jag vill minnas så dök du aldrig upp. Då vill jag minnas att du bodde mitt ute i skogen i en koja utan el och vatten. Sant eller falskt?

Vad hände sedan?

xPerf3cti0n:
Får jag ställa några personliga frågor till dig... hur gammal är du och vad har du för utbildning?

Ska inte fråga vad du bor därför det har inte med saken att göra. Men du skrev, eller om det var någon annan som skrev, att det var någon journalist (tidning, radio eller tv) som ville göra ett reportage om dig. Men efter vad jag vill minnas så dök du aldrig upp. Då vill jag minnas att du bodde mitt ute i skogen i en koja utan el och vatten. Sant eller falskt?

Vad hände sedan?
Intervjun som Nyheter24 gjorde med mig kan läsas här:

http://nyheter24.se/nyheter/internet/730067-moder-jord-och-hare-krishna-mot-miniguden-dod-o-aterfodd
Dödsguden: I skogen, med vatten och el.

Mankan?

Det behåller jag för mig själv...
Om vi helt och hållet lämnar dina åsikter därhän... tror du inte att du skulle bli tagen på mer allvar om du öppet går ut med vem du i verkligheten är. Dvs med namn och bild?

Har själv blivit inbjuden till Hare Krishnas Göteborgslokal på söndagarna när de erbjudit "mat och möte" och har faktiskt varit där några gånger.

xPerf3cti0n:
Om vi helt och hållet lämnar dina åsikter därhän... tror du inte att du skulle bli tagen på mer allvar om du öppet går ut med vem du i verkligheten är. Dvs med namn och bild?

Har själv blivit inbjuden till Hare Krishnas Göteborgslokal på söndagarna när de erbjudit "mat och möte" och har faktiskt varit där några gånger.

Det är många som har hotat mig genom åren, speciellt på Fragbite, så det är anledningen till att jag inte går ut med mitt riktiga namn. Artistnamnet får räcka.