Forumet - Vetenskapstron

Vetenskapstron

1751 0 249
En vetenskaplig teori grundas i antaganden som med tiden stärks och anpassas av empiri. Vetenskapen gör anspråk på definitiva sanningar. Vi frågar oss vad vetenskapen anser om våra val och rättar dem därefter. Det verkar rätt. Saker och ting blir ungefär som vetenskapen förutspår.

En trosuppfattning grundar sig i antaganden. Som att Gud finns, att han är god, att vi gör bäst i att följa budorden. De troende förhåller sig till dessa sanningar för att avgöra vad som är rätt och fel.

Vi tror på vetenskapen. Muslimer tror på Islam. Judar tror på Sionism. Kristna tror på kristendomen. Jag kan sätta mitt liv på att det är samma fast olika. Sanningen är den att vetenskapen skiljer sig inte från resterande världsuppfattningar när man ser till dess giltighet och bortser från kulturella inslag.

Vi är blinda för vad vår tro gör med resten av världen på samma sätt som t.ex. muslimerna är blinda för vad de gör med vårt samhälle. Tron ligger djupt inbäddad i kulturen och ifrågasätts ej av de troende, utan ses som sanning.

Frågeställning: Varför ignorerar vi detta?
enni:

Sanningen är den att vetenskapen skiljer sig inte från resterande världsuppfattningar


Skillnaden finns i att vetenskapen kräver falsifieringskriterium för att en hypotes ska få trovärdighet. Religion säger: "Såhär är det därför att det är så" medan vetenskapen säger: "Vi tror att det är såhär, därför att om man gör såhär så händer detta som en följd. Men om det där skulle hända under dessa villkor så måste vi ha fel."

Spana också in:

enni:

Där har du fel. Vetenskapstron går inte bevisa. Att företeelser passar i en viss mall är inget bevis för att det är den rätta förklaringen.


Hur menar du nu? [crazy]

Det är ju skillnad på att säga "bollen kommer falla till marken för jag tror det", eller att bevisa att bollen faktiskt faller till marken.
Åtta:


Skillnaden finns i att vetenskapen kräver falsifieringskriterium för att en hypotes ska få trovärdighet. Religion säger: "Såhär är det därför att det är så" medan vetenskapen säger: "Vi tror att det är såhär, därför att om man gör såhär så händer detta som en följd. Men om det där skulle hända under dessa villkor så måste vi ha fel."


Fel. Strängteorin kan t.ex. inte falsifieras. En vetenskaplig teori utgår från ett antagande, en hypotes, och så länge den stämmer någorlunda överens med det vi uppfattar av verkligheten ses den som sann. Vi tror att vi har bevisat den, men det är bara en tro, tills vidare.
qazedctgb:

nja snarare att vi vet med vetenskapen. inget blir vetenskap om det inte på något sätt är har bevis som kan styrkas...


Precis. Samma sak med en religion. De som tror vet att det är sant.


Rödingajävel:


Det är ju skillnad på att säga "bollen kommer falla till marken för jag tror det", eller att bevisa att bollen faktiskt faller till marken.


Är med på det.
enni:

Är med på det.


Ok. Då förstod jag nog inte. Är det jag menar med vetenskap. Bevisade teorier, typ. Då är det ju inte en tro längre utan fakta. :S

Men som sagt, det är skitviktigt att hela tiden tänka vilket syfte vetenskapen utnyttjas till och vems intressen som ligger bakom! Forskning om att kött är skitviktigt för kroppen kanske tappar lite trovärdighet om det är SCAN som beställt den. :P

I ett samhälle med klasser kommer vetenskapen att tjäna de härsknade klassernas intressen i först hand, inte mänskligheten som helhet.
enni:

Strängteorin kan t.ex. inte falsifieras.


Det är för att strängteorin är ett flertal antaganden, inte bara ett enda antagande. Men du har rätt, flertalet matematiska teorier saknar falsifieringsmöjligheter.

enni:

så länge den stämmer någorlunda överens med det vi uppfattar av verkligheten ses den som sann.


Nej. Så länge den är den teori som bäst stämmer in med den empiri vi har så antar vi den som sann. Om ny empiri inkommer som gör att vår teori inte längre fungerar så överges den för en annan, i form av ett paradigmskifte.

enni:

Vi tror att vi har bevisat den


Det är väl ändå bara matematiker och religiösa människor som tror på absoluta sanningar?
Rödingajävel:

Ok. Då förstod jag nog inte. Är det jag menar med vetenskap. Bevisade teorier, typ. Då är det ju inte en tro längre utan fakta. :S


Hur 17 kan du tro på att vetenskapen skulle kunna bevisa något? För ett bevis krävs direkt tillgång till all information i universum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Åtta:

Nej. Så länge den är den teori som bäst stämmer in med den empiri vi har så antar vi den som sann. Om ny empiri inkommer som gör att vår teori inte längre fungerar så överges den för en annan, i form av ett paradigmskifte.


Ja.

Åtta:

Det är väl ändå bara matematiker och religiösa människor som tror på absoluta sanningar?


Matematiker, vetenskapsmän i allmänhet antar jag.
enni:

Hur 17 kan du tro på att vetenskapen skulle kunna bevisa något? För ett bevis krävs direkt tillgång till all information i universum.


Det finns en objektiv verklighet, men vi ser den med subjektiva ögon. Genom att koppla samman våra gemensamma erfarenheter och upplevelser kan vi komma närmre att utläsa den. Men ja, man skulle behöva ha tillgång till all information för att helt kunna utlösa den objektiva verkligheten, det har du rätt i. Bevisa var kanske fel ordval. I relation till religion går vetenskapen att bevisa.
Vetenskap går ut på att hitta bevis och sedan efter mycket funderande skapa olika teorier som kan förklara bevisen, teorier som inte kan förklara alla bevis anses som felaktiga.

Religion går ut på att hitta på en teori för att styra personer och sedan desperat leta efter bevis som stöttar en, och blunda för allt som går emot teorin
Rödingajävel:

Bevisa var kanske fel ordval. I relation till religion går vetenskapen att bevisa.


qazedctgb:

nej det finns ingen möjlighet till bevisning i samma mån som vetenskap kräver


Skillnaden ligger i hur tron har utformats. Religiösa skrifter förklarar mycket men gör inte precisa förutsägelser i lika stor utsträckning. Vetenskap skapar ju mönster genom att observera olika fenomen och sammankoppla dem. Felet med vetenskap är att den lämnar stora håligheter. När något inte passar i en teori ses det som att det inte hör dit. Att det finns många olösta gåtor i en vetenskap är ett tecken på att den ursprungliga hypotesen är fel, och att det inte längre hjälper att anpassa den.

Åtta:

Nej, verkligen inte. Det är typ det första man lär sig när man studerar epistemologi och vetenskapsfilosfi.


Jaså. Det är inte vad de vetenskapsmänniskor jag pratat med tycker. De säger att om man ifrågasätter något som har bevisats vetenskapligt är man dum. Att det är fel på den som gör det. Att det är bättre att förhålla sig till vetenskap än det som händer i verkligheten. De flesta verkar säkra på att det är bäst att förhålla sig till vetenskapens sanningar.

JoElite:

Vetenskap går ut på att hitta bevis och sedan efter mycket funderande skapa olika teorier som kan förklara bevisen, teorier som inte kan förklara alla bevis anses som felaktiga.


Vetenskap bortser från vad som i verkligheten är sammankopplat för att låta teorier fortsätta gälla.

JoElite:

Religion går ut på att hitta på en teori för att styra personer och sedan desperat leta efter bevis som stöttar en, och blunda för allt som går emot teorin


Det är knappast syftet. *suck*

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Åtta:

Nej. Så länge den är den teori som bäst stämmer in med den empiri vi har så antar vi den som sann. Om ny empiri inkommer som gör att vår teori inte längre fungerar så överges den för en annan, i form av ett paradigmskifte.


Det jag tycker är skumt är att teorierna blundar för vilka företeelser som är sammankopplade i verkligheten. Typ: Jaha, det här var konstigt, det kan inte teorin förklara, men ändå händer det inom teorins självutsedda ramar. Det säger mig att visst, vi har hittat ett mönster, något som kan kopplas ihop och vi kan förutsäga att det ska bli likadant igen. Men det är inte logiskt att det finns rena frågetecken, varken stora lr små, då stämmer inte teorin i sitt ursprung.
Detta har kanske redan påpekats i tråden men jag är för lat för att se efter.

enni:

Vetenskapen gör anspråk på definitiva sanningar.


Nej, vetenskapen är ödmjuk och söker alltid efter nya sätt att beskriva ett fenomen. Vetenskapen är i konstant förändring och utger sig aldrig för att besitta en definitv sanning. I kontrast till religionen som kör i samma hjulspår under flera tusen år utan chans att utvecklas eller förändra dess världsuppfattning. Dess själva essens är att följa de heliga skrifterna som om de vore skrivna i sten.