Forumet - Vi har 266104 utrikesfödda från Irak, Iran, Syrien och Turkiet i Sverige.

Vi har 266104 utrikesfödda från Irak, Iran, Syrien och Turkiet i Sverige.

542 0 11

Spana också in:


Jag finns nog inte: Iran har 1.7 miljoner migranter från Afghanistan.
Turkiet har 500 000 migranter från Bulgarien.
Och? Båda länderna har runt 75 miljoner invånare. De har dessutom inget eller endast ett svagt socialt skyddsnät vilket innebär att invandrarna som kommer får klara sig själva bäst de vill. Här är det inte tal om några 3 mål mat om dagen, gratis boenden, gratis skola, gratis läkarvård, gratis dagis, gratis kollektivtrafik. Syriska flyktingar får arbeta för sitt uppehälle i en del kringliggande länder dit de flytt vilket innebär lönedumpningsproblem och arbetslöshet för invånarna i länderna de flyr till.


Jag finns nog inte: Det är alltså 1 promille av befolkningen i Irak, Iran, Syrien och Turkiet vi talar om här.
Och? Menar du då att vi kan ta emot en pyttedel av Kinas befolkning? Låt oss ta emot 1 % av deras befolkning, det är ju bara 13 miljoner människor. Hur stor andel av ett lands population vi tar emot är irrelevant, det relevanta är hur många vi tar emot i relation till våran egen befolkning.

Jag finns nog inte: Hur är dessa människor ett problem i Sverige? Och hur kan man kalla det för massinvandring? Det är ju 3 procent av svenska befolkningen vi talar om .... Sover oj hjälp 3 % Rodnar nu går världen under jadajada
Termen massinvandring finns det ingen riktig definition av såvitt jag vet utan det är ett ord som används för att beskriva en väldigt hög invandring som anses vara destruktiv för mottagarlandet.

Sverige har i jämförelse med tidigare år en extremt hög invandring och dessutom en invandring som är högre än övriga Europeiska länders invandring. Alltså en massinvandring i de flestas ögon.

Du tror att det bara finns fem länder i världen eller? Vi tar även emot invandrare ifrån bland annat Somalia, Etiopien, Eritrea, Afghanistan, Marocko, Tunisien, Polen, Thailand, Pakistan, Rumänien, Kina, Palestina, Libanon. År 2013 var 15.9 % av befolkningen utrikes född. I och med Syrieninvandringen har siffran troligtvis stigit något under 2014.

Dessutom så kvarstår problemen bland svenskfödda personer med utländsk bakgrund, alltså folk som fötts här av utrikes födda föräldrar. De är inte lika överrepresenterade som utrikes födda gällande brottslighet och arbetslöshet men siffrorna är markant värre än de födda i Sverige av två föräldrar födda i Sverige.

Nederländaren: Och? Menar du då att vi kan ta emot en pyttedel av Kinas befolkning? Låt oss ta emot 1 % av deras befolkning, det är ju bara 13 miljoner människor. Hur stor andel av ett lands population vi tar emot är irrelevant, det relevanta är hur många vi tar emot i relation till våran egen befolkning.
1 promille av kinas befolkning är 1.36 miljoner. 1 promille är en 1000 del, inte en 100 del. 

Nederländaren: Termen massinvandring finns det ingen riktig definition av såvitt jag vet utan det är ett ord som används för att beskriva en väldigt hög invandring som anses vara destruktiv för mottagarlandet.
Jag vill ha massvandring till Sverige, jag vill bygga en stad, den första i världen som kan ha 100 miljoner innevånare i sig. :)


Nederländaren: Du tror att det bara finns fem länder i världen eller? Vi tar även emot invandrare ifrån bland annat Somalia, Etiopien, Eritrea, Afghanistan, Marocko, Tunisien, Polen, Thailand, Pakistan, Rumänien, Kina, Palestina, Libanon.
Sant, så om vi ska räkna med dessa länder också. Hur mycket blir det totalt vi talar om?


Nederländaren: År 2013 var 15.9 % av befolkningen utrikes född. I och med Syrieninvandringen har siffran troligtvis stigit något under 2014.
Jo, och då är 50 % född i Europa av dessa 15 %. 


Nederländaren: Dessutom så kvarstår problemen bland svenskfödda personer med utländsk bakgrund, alltså folk som fötts här av utrikes födda föräldrar. De är inte lika överrepresenterade som utrikes födda gällande brottslighet och arbetslöshet men siffrorna är markant värre än de födda i Sverige av två föräldrar födda i Sverige.
Jo, men hur är det relevant för invandringspolitiken? 
Det finns 2 miljoner pensionärer i Sverige. 247 210 hushål fick ekonomisk bistånd i Sverige.
det finns 379 700 arbetslösa i sverige.
 Det finns 1 928 000 barn från 0-17.
Och det finns 4 079 800 skattebetalare.

Det är inte realistiskt att 4 miljoner skattebetalare ska betala sjukvård skola äldreomsorg försvar vårdscentraler och invandring mm.   Och sen alla dessa måste ha pengar och mat. Det är inte realistiskt att sverige ska ta imot mest flyktingar per capita. Det är ej invandranas fel. Det är politikernas oansvariga politik.