Forumet - Vi måste sluta behandla forskning och studier som beviskällor

Vi måste sluta behandla forskning och studier som beviskällor

1841 0 54
Idag får man knappt säga något eller hävda något utan att ha stöd i ryggen av forskning eller studier. Men den allra mesta forskning och studier kan inte heller bevisa något, utan endast göra mer eller mindre sannolika antaganden.

Säg att du gör en studie som visar att 75 % av alla rökare är eller blir överrviktiga. Då kan du presentera denna studie som "bevis" och materialet publiceras i media med rubrikerna "rökning gör dig fet".


Detta är helt jävla fel.

En studie bevisar oftast inte ett skvatt då det bara tar hänsyn till en eller få faktorer. Man bevisar ingenting genom det. Vad säger studien om livsstilen för att som var med i försöket? Om familjen? Om uppväxten? Om kosthållningen? Inte ett skit.

Därför bör man heller inte klassa studier som bevis eller fakta såsom sker idag. De kan vara en fingervisning på sin höjd, men håll med om att det inte är så studier och forskning presenteras idag. De presenteras som nya bevis för hur du och jag ska leva.

De enda bevis man ska och kan gå efter är erfarenhet. Se hur rökare lever och hur stor andel av rökare som dör i lungcancer. Man kan inte heller säga att rökare automatiskt dör i förtid, min mormor söp och rökte hela sitt liv, hon blev 91. Min morfar motionerade och levde det som vi klassar som sunt, han blev "bara" 82.

Min poäng i denna tråd är att vi ska sluta att blint lita på vad andra säger åt oss är rätt och fel, istället ska vi använda vårt förnuft och fråga oss själva vad som är rätt och fel.

Sluta låt andra ta beslut åt dig, skit i vad media och forskare säger och lev livet på det sätt som DU vill. Känns som att vårt samhälle mer och mer bildas av vad "smarta" så kallade forskare, professorer och annat bajs säger åt oss är rätt och fel. Trots att de faktiskt inte kan bevisa ett skit.

Alla är olika. Alla är individuella. Då fungerar det inte med allmänna tips som buntar ihop folk i grupper.
Ja visst, men en undersökning säger å andra sidan en hel del om vad majoriteten av folket tycker/gör/mår. Det är ju det som är poängen med undersökningar. Sen är det en helt annan sak att blint tro på dessa siffror, det är inte forskningens fel att vi tar saker och ting helt bokstavligt.
Dåren:

Ja visst, men en undersökning säger å andra sidan en hel del om vad majoriteten av folket tycker/gör/mår.


Det beror på hur studien ser ut, men ofta tar den bara hänsyn till en eller max två faktorer. Man får inte fram trovärdiga resultat på en eller två faktorer när hundratals faktorer spelar in i verkliga livet.

Man förenklar alldeles för mycket för att studien ska gå att genomföra, och sedan presenterar man den som sanning. Det är fel och farligt, för folk är så korkade att de sväljer allt som står i tidningarna.

Spana också in:

oskar_det:

Det beror på hur studien ser ut, men ofta tar den bara hänsyn till en eller max två faktorer. Man får inte fram trovärdiga resultat på en eller två faktorer när hundratals faktorer spelar in i verkliga livet.


Givetvis är det så, absolut. Dock går det inte att räkna med hundratals faktorer i en studie. Då skulle det liksom inte finnas några.


oskar_det:

sedan presenterar man den som sanning. Det är fel och farligt, för folk är så korkade att de sväljer allt som står i tidningarna.


Forskarna presenterar det inte som sanning. Det är media som förvränger allt för att få höga tittar/läsarsiffror. Det man kan göra som en liten menlös prick på jorden är att som du säger inte svälja allt som media säger med hull och hår.
oskar_det:

Alla är olika. Alla är individuella. Då fungerar det inte med allmänna tips som buntar ihop folk i grupper.


Fast det är ju inte forskninges fel (som Dåren säger). Forskningen buntar ihop människor för att man ska kunna göra jämförelser och dra slutsatser utifrån vad man finner. Att sedan sätta jätterubriker som att man blir tjock av att röka är väl inte riktigt rättvisande, om man inte presenterar siffror om att det kan hjälpa en del att gå ner i vikt (som tjocka rökare, även om det inte är garanterat att funger).
oskar_det:

Det beror på hur studien ser ut, men ofta tar den bara hänsyn till en eller max två faktorer. Man får inte fram trovärdiga resultat på en eller två faktorer när hundratals faktorer spelar in i verkliga livet.


Fast man kan ju visa samband med en eller två faktorer om man har en tillräckligt stor försöksgrupp. [rolleyes]
Dåren:

Givetvis är det så, absolut. Dock går det inte att räkna med hundratals faktorer i en studie. Då skulle det liksom inte finnas några.


Exakt. Däremot kan man se sanning med erfarenhet och självtänkande.

Dåren:

Forskarna presenterar det inte som sanning. Det är media som förvränger allt för att få höga tittar/läsarsiffror.


Mycket möjligt.

Dåren:

Det man kan göra som en liten menlös prick på jorden är att som du säger inte svälja allt som media säger med hull och hår.


Helt klart, men hur många gör så? Svensson tror ju på allt som står i Aftonbladet.

Ensamvargen:

Fast man kan ju visa samband med en eller två faktorer om man har en tillräckligt stor försöksgrupp.


Visa samband kan man göra, absolut, men du kan aldrig bevisa något eller säga "så här är det". Naturen och biologin är alltför komplex.
Dumheter. Självklart kan forskning och vetenskap användas för att bättre förstå och analysera vår omvärld. Att påstå att forskning inte bygger på erfarenhet är inte sant. Samhällsvetenskapen bygger just på att koppla samman olika människors individuella erfarenheter, hitta dem gemensamma dragen och utifrån dem skapa en helhetsförståelse. Denna helhetsförståelse hjälper oss att se förbi de individuella glasögon vi tolkar verkligheten med och istället hitta de gemensamma upplevelserna, dvs. komma närmare den objektiva verkligheten. Ju fler individuella erfarenheter där samma upplevelse kan hittas, desto närmare en objektiv bild av verkligheten kommer vi.

Varken forskning eller dina individuella erfarenheter kan såklart någonsin ge en 100% objektiv bild av verkligheten, men forskning kan göra det i mycket högre grad eftersom det just sorterar bort de individuella tolkningarna och fokuserar på att hitta de gemensamma dragen i en upplevelse. Däremot ska man såklart även se att det alltid finns intressen bakom forskningen, och ha det i beaktning när man analyserar resultatet. En studie beställt av t.ex. ett köttföretag för att bevisa köttätandets positiva hälsoeffekter är såklart inte lika trovärdigt som från en grupp som inte har ett direkt egenintresse i frågan.

Att det finns individuella avvikelser från den generalisering man skapat genom forskning gör inte att den inte stämmer på det stora hela. Att rökning och alkohol har negativa effekter på hälsan är bevisat, att olika kroppar kan hantera det i olika stor grad är också bevisat. Att din mormor blev 91, trots att hon både rökte och söp, betyder INTE att det inte skulle vara en hälsorisk att göra. Det bevisar bara att din mormor hade turen att födas med en kropp kunde hantera det bra. Fingervisningar och generella verklighetsbeskrivningar med en materiell grund för sina påståenden är långt mycket bättre än individuell spekulation och gissningar. Man kan inte bygga politik eller ett samhälle på enstaka individers fantasier, beslut som påverkar mer än den enskilde individen måste vara grundade i verkligheten.
Rödingajäveln:

Samhällsvetenskapen bygger just på att koppla samman olika människors individuella erfarenheter, hitta dem gemensamma dragen och utifrån dem skapa en helhetsförståelse.


Vilket inte fungerar. Det räcker inte med att hitta gemensamma drag och sedan dra enorma slutsatser såsom forskningen gör. Bara för att 75 % av dom som rökte blev överviktiga betyder inte det att man blir överviktig av rökning. Det finns så otroligt mycket annat som spelar in.

Dessutom är mycket av den forskning vi ser idag styrd så in i helvete av olika samhällstrender. Ser du till exempel någon forskning som är ämnad att visa på skillnader mellan könen? Nej, all forskning som bedrivs idag har som utgångspunkt att visa på likheter mellan män och kvinnor.

Det är alltså inte bara resultaten man ska granska kritiskt, utan även studiens utgångspunkt. Den får man oftast inte reda på i tidningarna, och det enda sättet att ta reda på den är genom självtänkande och att själv kritiskt granska studien.

Rödingajäveln:

Varken forskning eller dina individuella erfarenheter kan såklart någonsin ge en 100% objektiv bild av verkligheten, men forskning kan göra det i mycket högre grad eftersom det just sorterar bort de individuella tolkningarna


Samtidigt är det just de individuella tolkningarna och de individuella egenskaperna som gör att forskningen aldrig kan bevisa något. Hade forskningen varit så bra så hade man slutat forska idag för då hade man ju hittat alla problem och alla fel redan.

Som vi vet kommer det ständigt ny forskning som visar att den gamla forskningen kanske inte stämde trots allt. Folk måste helt enkelt rätta sina liv och sin vardag efter studier och forskning, och istället känna vad som är bäst för en själv.

Rödingajäveln:

Att din mormor blev 91, trots att hon både rökte och söp, betyder INTE att det inte skulle vara en hälsorisk att göra. Det bevisar bara att din mormor hade turen att födas med en kropp kunde hantera det bra.


Hur vet du det? Det kan ju lika gärna vara någon vana hon hade i livet som gjorde att hon blev så gammal. Hon hade aldrig någonsin besvär av hosta eller lungproblem.

Visst, många som röker har dött i lungcancer, men vet vi egentligen VARFÖR? Nej det vet vi inte. Vi vet bara att rökning kan resultera i lungcancer, men vi vet inte VARFÖR eftersom vi vet att många rökare samtidigt klarar sig utan problem.
oskar_det:

Vi vet bara att rökning kan resultera i lungcancer, men vi vet inte VARFÖR eftersom vi inte vet att många rökare samtidigt klarar sig utan problem.


Fast det är ju för att röken innehåller ämnen som orsakar skador på DNAt i lungorna på rökaren, skador på DNA kan göra att cellerna muterar okontrollerat och "förökar sig" i onormal takt, det vill säga cancer. Att det är dessa ämnen i röken kan man visa empiriskt genom att utsätta DNA för dom, som enskilda ämnen eller tillsammans som dom förekommer i rök. [rolleyes]
oskar_det:

Hur kommer det sig så att många rökare lever utan problem alls?


Hur många lever utan problem? [rolleyes] Och jag är ingen expert men man kan väl dra slutsatsen att det är för att dom tål dessa gifter bättre än andra, eller för att dom inte haft oturen att råka ut för att deras celler börjat mutera, vilket man är väl medveten om hänger helt och hållet på slumpen. Jag tror att det är du som inte riktigt förstår forskningen och att du därför sätter dig emot den.
Ensamvargen:

men man kan väl dra slutsatsen att det är för att dom tål dessa gifter bättre än andra


Vet man varför det är så? Problemet med den här forskningen är att man kanske vet att rökning är skadligt, ja, men man vet inte varför. Man tror att man vet, men det är en annan femma.

Hade man vetat hade man även kunna förklarat varför vissa människor inte ens blir påverkade negativt av rökning. Men det kan man inte förklara, eftersom man inte vet.
Vad tror du forskning går ut på? Att dra slutsatsen att "ända sedan riskokaren uppfanns har antalet flygolyckor minskat"? Det stämmer förmodligen, men de har knappast någon korrelation.
Forskning är nog lite mer avancerat än så ska du se.

Å andra sidan är det klart att bakom forskningen finns ju människor och viljor och korruption precis som med allt annat, men ja.. Vad ska man göra?

Hur kom du tänka på detta förresten?
vg-

oskar_det:

Man får inte fram trovärdiga resultat på en eller två faktorer när hundratals faktorer spelar in i verkliga livet.


fel. för det första, har du nån koll överhuvudtaget på hur många faktorer som är vanligast att ha, eller antar du bara det utifrån ett par dåliga aftonbladet-artiklar?

man kan mycket väl få fram trovärdiga resultat med endast en eller två faktorer, beroende på vad studien handlar om. tänk dig att det bor 2000 i xstad varav 1800 av de är med i en studie och får svara på frågan "vilken färg gillar du mest, röd eller grön?". om svaret blir röd med 78% så kan man utgå ifrån att fler personer i xstad gillar rött.